Chuẩn mực kế toán
Bảng cân đối kế toán là gì, cách lập bảng như thế nào?
6 tháng trước

Bảng cân đối kế toán là gì? Mời bạn tìm hiểu cùng Kaike về khái niệm, nguyên tắc, kết cấu và hướng dẫn cách lập bảng.

Bảng cân đối kế toán là gì?

Khái niệm: Là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh toàn bộ tài sản và nguồn hình thành tài sản đó của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Vai trò

Bảng cân đối kế toán là tài liệu để nghiên cứu, đánh giá tổng quát tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và trình độ sử dụng vốn của doanh nghiệp đó ở thời điểm báo cáo.

Đồng thời bảng còn thể hiện triển vọng kinh tế tài chính của đơn vị.

Kết cấu

Kết cấu của bảng gồm 2 phần: Tài sản và Nguồn vốn. Bảng phải tuân theo nguyên tắc cân đối Tổng tài sản = tổng nguồn vốn.

Tài sản phản ánh giá trị hiện có của toàn bộ tài sản tại thời điểm lập báo cáo. Nguồn vốn phản ánh nguồn hình thành lên toàn bộ tài sản của đơn vị tại thời điểm lập.

Nguyên tắc lập bảng

Khi lập và trình bày bảng cân đối kế toán, doanh nghiệp cần tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ngoài ra trên bảng, các khoản mục tài sản và nợ phải trả, phải trình bày riêng biệt là ngắn hạn hay dài hạn tùy theo thời hạn kinh doanh bình thường của doanh nghiệp.

Cách lập bảng cân đối kế toán

B1: Đầu tiên người lập bảng cần phải xác định tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Gắn mã các chỉ tiêu.

B2: Tính tổng phát sinh của từng mã chỉ tiêu

Với từng doanh nghiệp cụ thể sẽ có những mã chỉ tiêu khác nhau được quy định bằng văn bản pháp luật.

>> Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

>> Hướng dẫn đọc các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán

Phần mềm kế toán Kaike có những tính năng lập báo cáo tự động. Điều này giúp cho việc lập bảng trở nên nhanh và chính xác hơn.

Đăng ký Kaike ngay tại đây. Cơ hội nhận ưu đãi FREE 100% phí duy trì tài khoản 1 năm đầu cho 100 khách hàng đầu tiên

Đỗ Sơn

https://kaike.vn/wp-content/themes/home