Biểu mẫu/Quy định

Đăng ký nhận tin ngay

Biểu mẫu/Quy định

Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới

02:19 Chiều

-

28/07/2021

Theo quy định tại chuẩn mực kế toán về “Trình bày báo cáo tài chính”, khi lập và trình bày Bảng cân đối kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày Báo cáo tài chính. Do đó việc cập nhật các thông tư liên quan là điều quan trọng đối với phòng kế toán trong mỗi doanh nghiệp. Download bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới có trong bài viết dưới đây.

Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư mới

Hiện nay bảng tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp có 2 loại cơ bản là:

·        Bảng hệ thống các tài khoản cho thông tư 133.

Đối tượng áp dụng thông tư 133 là những doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực. Trừ những đối tượng sau: 

  • Doanh nghiệp nhà nước.
  • Doanh nghiệp nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.
  • Công ty đại chúng theo quy định pháp luật về chứng khoán.
  • Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. (Theo quy định tại Luật Hợp tác xã hoặc các Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán … đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù).

·        Bảng hệ thống các tài khoản theo thông tư 200.

Đối tượng áp dụng hệ thống tài khoản theo thông tư 200: Các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

Có thể thấy Bảng hệ thống các tài khoản theo thông tư 200 áp dụng được đa dạng loại hình doanh nghiệp hơn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nếu áp dụng theo thông tư 200 thì phải thông báo với cơ quan thuế và thực hiện nhất quán trong năm tài chính.

Trong bài viết này Kaike.vn sẽ trình bày cấu trúc của bảng tài khoản kế toán theo thông tư 200.

Xem thêm: Danh sách tài khoản kế toán theo thông tư 133 và thông tư 200

File Excel bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Tải file Excel Bảng hệ thống kế toán theo thông tư 200 Tại đây

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới

Phần mềm Kaike hỗ trợ lập bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Việc nắm rõ quy định liên quan đến nghiệp vụ kế toán là cần thiết với mỗi doanh nghiệp. Do đó, kế toán viên cần cập nhật tức thời các thông tư và văn bản pháp luật liên quan. Hơn nữa, cần nắm rõ cách lập file excel bảng hệ thống tài khoản kế toán theo chế độ kế toán mà DN đăng ký.

Hiện nay, có nhiều công cụ ra đời hỗ trợ các công tác của kế toán. Đặc biệt là việc hỗ trợ kế toán tiếp cận chủ động với các thay đổi mới trong ngành. Phần mềm Kaike là một trong những công cụ đó. Đây là công cụ được nghiên cứu dành riêng cho DN nhỏ và siêu nhỏ. Thiết kế kế trực quan, dễ sử dụng nhưng có đầy đủ phân hệ cần thiết. Đặc biệt chú trọng vào các chức năng lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị. Trong đó có tính năng lập bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 132. (Áp dụng cho các DN nhỏ và siêu nhỏ)

Chi tiết các tính năng: Link

Sử dụng phần mềm kế toán Kaike Free 

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia chuyển đổi số kế toán, GMO thực hiện chương trình tặng miễn phí phiên bản Kaike Free

TRẢI NGHIỆM NGAY
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
877
post
Đăng nhập
x