Góc kế toán
Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới
2 tháng trước

Download bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới, link tải dưới đây.

Theo quy định tại chuẩn mực kế toán về “Trình bày báo cáo tài chính”, khi lập và trình bày Bảng cân đối kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày Báo cáo tài chính. Do đó việc cập nhật các thông tư liên quan là điều quan trọng đối với phòng kế toán trong mỗi doanh nghiệp.

Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư mới

Hiện nay bảng tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp có 2 loại cơ bản là:

·        Bảng hệ thống các tài khoản cho thông tư 133.

Đối tượng áp dụng thông tư 133 là những doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực. Trừ những đối tượng sau: 

  • Doanh nghiệp nhà nước.
  • Doanh nghiệp nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.
  • Công ty đại chúng theo quy định pháp luật về chứng khoán.
  • Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. (Theo quy định tại Luật Hợp tác xã hoặc các Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán … đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù).

·        Bảng hệ thống các tài khoản theo thông tư 200.

Đối tượng áp dụng hệ thống tài khoản theo thông tư 200: Các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

Có thể thấy Bảng hệ thống các tài khoản theo thông tư 200 áp dụng được đa dạng loại hình doanh nghiệp hơn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nếu áp dụng theo thông tư 200 thì phải thông báo với cơ quan thuế và thực hiện nhất quán trong năm tài chính.

Trong bài viết này Kaike.vn sẽ trình bày cấu trúc của bảng tài khoản kế toán theo thông tư 200 và File Excel theo thông tư 200.

Xem thêm: Danh sách tài khoản kế toán theo thông tư 133 và thông tư 200

File Excel bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Tải file Excel Bảng hệ thống kế toán theo thông tư 200 tại đây

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư mới

Phần mềm kế toán Kaike hỗ trợ kế toán cập nhật thông tư BTC

Việc nắm rõ quy định liên quan đến nghiệp vụ kế toán là cần thiết với mỗi doanh nghiệp. Do đó, kế toán viên cần cập nhật tức thời các thông tư và văn bản pháp luật liên quan.

Hiện nay, có nhiều công cụ ra đời hỗ trợ các công tác của kế toán. Đặc biệt là việc hỗ trợ kế toán tiếp cận chủ động với các thay đổi mới trong ngành. Phần mềm kế toán Kaike là một trong những công cụ đó. Không chỉ hỗ trợ việc tiếp cận thông tin, nghiệp vụ kế toán, phần mềm còn giúp các nhà quản trị theo dõi được tình hình tài chính trong doanh nghiệp.

Chi tiết các tính năng: https://kaike.vn/gioi-thieu-tinh-nang-cua-phan-mem-ke-toan-kaike/

Đăng ký ngay Kaike tại đây.

Ngọc

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
Xem ưu đãi kaike