Chuẩn mực kế toán

Bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

11 tháng trước

Tổng hợp bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

Hệ thống tài khoản kế toán là phương tiện để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt. Bảng hệ thống tài khoản được ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC . Thông tư ban hành ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.  Mời bạn tham khảo hệ thống bảng kế toán dưới đây. Nắm được chắc được hệ thống tài khoản kế toán là lợi thế trong quá trình hạch toán kế toán.

Đối tượng áp dụng của thông tư này là: “Cơ quan Nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách Nhà nước.”

Xem thêm: Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất 2021

Mời các bạn tham khảo & tải về bảng hệ thống kế toán sau:

Bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

thông tu 107 loại 2 tài sản cố định

thông tư 107/2017/TT-BTC loại 3 tài khoản thanh toán

các loại tài khoản theo thông tư 107/2017/TT-BTC

Thông tư 107 quy định các loại tài khoản gì

tài khoản theo thông tư 107 loại 5 các khoản phải thu

thông tư 107 loại 6 các khoản chi

thông tư 107 loại 0 các tài khoản ngoài bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

Trên đây là bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm thông tư 107. Việc ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán giờ đây trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với sự hỗ trợ của công nghệ. Hiện tại, hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp đã được tích hợp trong phần mềm Kaike.

>> Phần mềm kế toán Kaike có những tính năng gì?

Đăng ký sử dụng phần mềm kế toán Kaike ngay tại đây. Nhận ngay ưu đãi FREE 100% phí duy trì tài khoản năm đầu cho 100 doanh nghiệp đăng ký sớm nhất.

sondh

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
Xem ưu đãi kaike