Biểu mẫu/Quy định

Đăng ký nhận tin ngay

Biểu mẫu/Quy định

Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 132, 133 và 200

03:01 Chiều

-

03/08/2022

Bài viết tổng hợp bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 132, 133 và 200 của Bộ tài chính. Những điểm cần lưu ý khi sử dụng các bảng hệ thống tài khoản kế toán này. Mời bạn đọc tham khảo nội dung dưới đây.

Bảng hệ thống tài khoản kế toán – TT 132

Bạn đọc tải file TẠI ĐÂY

Đối tượng áp dụng Thông tư 132/2018/TT-BTC là doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Hệ thống tài khoản theo Thông tư 132 được tối giản hơn so với các hệ thống tài khoản của các Chế độ kế toán hiện hành. Tuy nhiên Thông tư này cũng xuất hiện nhiều tài khoản mới như tài khoản 3311 “Phải trả người lao động”, tài khoản 911 “Doanh thu và thu nhập”,…

Tham khảo thêm bài viết: So sánh hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 132 và thông tư 133

Bảng hệ thống tài khoản kế toán – TT 133

Bạn đọc tải file TẠI ĐÂY

Thông tư số 133/2016 áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Theo đó, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể đăng ký áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 132 cho phù hợp với nhu cầu quản lý.

Thông tư 133 ra đời thay thế cho quyết định 48/2006/BTC (chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ) từ 01/01/2017.

Các tài khoản bổ sung mới so với QĐ 48:

 • TK 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 • TK 151: Hàng mua đang đi đường
 • TK 136: Phải thu nội bộ
 • TK 228: Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 • TK 336: Phải trả nội bộ

Tài khoản được xóa bỏ tại bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 133:

 • TK 142: Trả trước ngắn hạn
 • TK 159: Khoản dự phòng
 • TK 171: Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ
 • TK 221: Đầu tư tài chính dài hạn
 • TK 244: Ký quỹ, ký cược dài hạn
 • TK 311: Vay ngắn hạn
 • TK 315: nợ dài hạn đến hạn trả
 • TK 351: Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
 • TK 521: Khoản giảm trừ doanh thu
 • Tài khoản ngoài bảng 001, 002, 003, 004, 007

Tài khoản kế toán theo thông tư 133 – BTC

Bảng hệ thống tài khoản kế toán – TT 200

Bạn đọc tải file TẠI ĐÂY

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể lựa chọn áp dụng hình thức Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200. Nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế và phải thực hiện từ đầu năm tài chính, nhất quán trong năm.

Lưu ý về tài khoản kế toán trong thông tư 200:

 • Không phân biệt các loại tài sản ngắn hạn, dài hạn
 • Bỏ một số loại tài khoản như: 129, 139, 142, 144, 150,…
 • Thêm một số tài khoản như: 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ; 353 – Quỹ khen thưởng phúc lợi; 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; 357 – Quỹ bình ổn giá; 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.

Trên đây là các bảng tài khoản kế toán theo thông tư 132, 133 và 200 theo luật định. Hi vọng thông trên sẽ phần nào hỗ trợ được nghiệp vụ kế toán cho bạn đọc.

Phần mềm kế toán Kaike đáp ứng theo chế độ kế toán nào?

Phần mềm kế toán Kaike – phiên bản Kaike Free – được thiết kế đáp ứng theo chuẩn thông tư 132/2018/TT-BTC. Hệ thống kế toán trong phần mềm phù hợp với doanh nghiệp siêu nhỏ hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Từ tháng 7/2022, doanh nghiệp siêu nhỏ sử đăng ký sử dụng Kaike sẽ được hưởng chương trình hỗ trợ tham gia chuyển đổi số kế toán – miễn phí năm đầu tiên sử dụng.

Phần mềm kế toán Kaike

Áp dụng giao diện mới – thân thiện, trực quan. 

Dễ dàng nắm bắt thông tin kế toán trên một màn hình – cập nhật dữ liệu realtime.

TRẢI NGHIỆM NGAY
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
3445
post
Đăng nhập
x