Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Cách tính thuế với mọi khoản thu nhập theo luật thuế thu nhập cá nhân

05:18 Chiều

-

27/10/2022

Hiểu về luật thuế thu nhập cá nhân nói chung và nắm rõ về quy định tính thuế là điều cần thiết. Cùng Kaike tìm hiểu thêm cách tính thuế đối với mọi khoản thu nhập trong nội dung dưới đây.

Luật thuế thu nhập cá nhân đối với cách tính thuế cho mọi khoản thu nhập

1. Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

 Tham khảo cách tính TẠI ĐÂY 

2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh

Theo quy định tại Điều 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 2 Luật về thuế sửa đổi 2014 thì cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, cụ thể:

Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu x Thuế suất

Trong đó:

– Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

– Thuế suất:

(1) Phân phối, cung cấp hàng hoá: 0,5%;

(2) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2% .

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%;

(3) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%;

(4) Hoạt động kinh doanh khác: 1%.

3. Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC, công thức tính thuế như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế  x  Thuế suất 5%

Trong đó:

Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

4. Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn

4.1. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC, công thức tính thuế như sau:

Thuế TNCN phải nộp  =  Thu nhập tính thuế  x  Thuế suất 20%

Trong đó:

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn, công thức như sau:

Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng Giá mua Chi phí được trừ

Giá chuyển nhượng, giá mua và các khoản chi phí liên quan được trừ được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

4.2. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC, công thức tính thuế như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 0,1%

Trong đó:

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

5. Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản

6. Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC, công thức tính thuế như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%

Trong đó:

Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng.

  • Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng. Người được trúng giải phải xuất trình các căn cứ pháp lý chứng minh.
  • Trường hợp không có căn cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trúng thưởng tính cho một cá nhân.
  • Trường hợp cá nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế được tính trên tổng giá trị của các giải thưởng.

7. Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ bản quyền

Theo Điều 13 Thông tư 111/2013/TT-BTC, công thức tính thuế như sau:

Thuế TNCN phải nộp  =  Thu nhập tính thuế  x  Thuế suất 5%

Trong đó:

Thu nhập tính thuế từ tiền bản quyền là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng chuyển nhượng, không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.

  • Trường hợp cùng là một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ nhưng hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng thực hiện làm nhiều hợp đồng với cùng một đối tượng sử dụng thì thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng
  • Trường hợp đối tượng chuyển giao, chuyển quyền là đồng sở hữu thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng cá nhân sở hữu. Tỷ lệ phân chia được căn cứ theo giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

8. Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ nhượng quyền thương mại

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 111/2013/TT-BTC, công thức tính thuế như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế  x  Thuế suất 5%

Trong đó:

Thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng nhượng quyền thương mại, không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được.

Trường hợp cùng là một đối tượng của quyền thương mại nhưng việc chuyển nhượng thực hiện thành nhiều hợp đồng thì thu nhập tính thuế là phần vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng nhượng quyền thương mại.

9. Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ nhận thừa kế, quà tặng

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC, công thức tính thuế như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế  x  Thuế suất 10%

Trong đó:

Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận.

Phần mềm kế toán Kaike 

Trợ thủ đắc lực cho kế toán và nhà quản trị:

  • Theo dõi tức thời dòng tiền, doanh thu, chi phí.
  • Quản lý và theo dõi công nợ của đơn vị.
  • Báo cáo thuế cùng báo cáo quản trị thông minh.
TRẢI NGHIỆM NGAY
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
3693
post
Đăng nhập
x