Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm những gì? Thông tin cần biết

10:47 Sáng

-

28/02/2023

Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm những gì?

Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí phát sinh trong tất cả các doanh nghiệp và liên quan đến tất cả hoạt động chung của doanh nghiệp, không tách riêng cho từng hoạt động cụ thể nào.

Chi phí doanh nghiệp bao gồm: Tiền lương, thưởng, phúc lợi, bảo hiểm xã hội cho bộ phận quản lý, bộ phận văn phòng, chi phí văn phòng phẩm, khấu hao tài sản cố định, tiền thuê văn phòng, các khoản thuế phí phải nộp như thuế môn bài, phí ngân hàng.., tiền tiếp khách ăn uống, hội nghị, tiền điện thoại, internet…

Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm những gì?

Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm những gì?

Phân biệt chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí sản xuất chung

Khi liệt kê các khoản chi phí doanh nghiệp thì rất dễ nhầm lẫn và khó phân biệt với chi phí sản xuất chung. Vậy cần phân biệt tiền quản lý doanh nghiệp và chi phí sản xuất chung như thế nào?

Kế toán cần hiểu rõ bản chất, dựa vào đối tượng, phạm vi phục vụ của các chi phí này. Cụ thể như sau:

  • Chi phí sản xuất chung: phục vụ cho một bộ phận ở công ty đó là phân xưởng sản xuất. Khi công ty có nhiều tổ đội sản xuất thì chi phí phát sinh phục vụ cho bộ phận quản lý của các tổ đội đó sẽ được ghi nhận là chi phí sản xuất chung. Ví dụ như tiền lương của kế toán phân xưởng, hay tiền điện thoại của văn phòng tổ đội…
  • Chi phí doanh nghiệp: phục vụ cho bộ phận quản lý chung của toàn công ty chứ k phục vụ riêng cho tổ đội nào. Ví dụ như tiền lương của bộ phận kế toán công ty, tiền điện thoại của văn phòng công ty…

Chi phí quản lý

Tài khoản kế toán dùng để phản ánh chi phí quản lý doanh nghiệp

Tài khoản 642 được sử dụng để phản ánh chi phí doanh nghiệp trong hệ thống tài khoản kế toán.

Tài khoản 642 là tài khoản chi phí:

  • Bên Nợ: Ghi tăng chi phí phát sinh, dự phòng phải thu
  • Bên Có: Ghi giảm chi phí, kết chuyển chi phí

Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ

Tài khoản 642 có các tài khoản chi tiết dùng để phục vụ việc quản lý chi phí hiệu quả hơn như : 6421 (chi phí nhân viên quản lý), 6422 (chi phí vật liệu quản lý), 6423 (Chi phí đồ dùng văn phòng), 6424 (chi phí khấu hao tài sản cố định), 6425 (thuế, phí, lệ phí), 6426 (chi phí dự phòng), 6427 (chi phí mua ngoài), 6428 (chi phí bằng tiền khác).

Tài khoản 642 không được kết chuyển vào giá vốn vì vậy đây là khoản chi phí nằm ngoài giá vốn. Trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chi phí quản lý doanh nghiệp được thể hiện riêng ở chỉ tiêu thứ 9 mã số 26.

Qua đây, chúng ta thấy được rằng, việc theo dõi, quản lý chi phí doanh nghiệp rất quan trọng.

Cách quản lý chi phí hiệu quả

Mỗi loại chi phí sẽ có một cách quản lý khác nhau.

Chi phí văn phòng phẩm sẽ dựa trên phiếu đề xuất nhu cầu của các phòng ban, tuy nhiên sẽ không có sự chênh lệch quá lớn về văn phòng phẩm giữa các tháng trừ khi không có sự thay đổi quá nhiều về tổ chức và nhân sự.

Chi phí internet và điện thoại cũng không thay đổi quá nhiều và dựa vào hóa đơn tính cước của các nhà mạng.

Các chi phí như tiếp khách, hội nghị cần dựa vào phê duyệt của giám đốc, hợp đồng, báo giá các loại chi phí này. Tuy nhiên, để kiểm soát tốt hơn thì doanh nghiệp cũng cần đưa ra định mức chi phí này.

Chi phí xăng xe công ty dựa vào lịch đặt xe, phiếu điều động xe, định mức xăng xe.

Tóm lại, để quản trị chi phí quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả, doanh nghiệp cần xây dựng quy trình chặt chẽ cùng với hồ sơ và sự phối hợp kiểm soát giữa các phòng ban với nhau.

Tỷ trọng chi phí doanh nghiệp

Tỷ trọng của chi phí doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào từng loại hình, đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong nhiều trường hơp thanh tra, kiểm tra, chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ được chú ý hơn do doanh nghiệp lỗ liên tiếp trong nhiều kỳ nhưng chi phí doanh nghiệp ở mức quá cao. Trong trường hợp này, lợi nhuận gộp vẫn có nhưng sau khi trừ đi chi phí doanh nghiệp thì bị lỗ. Đây chính là bài toán về việc quản trị chi phí doanh nghiệp.

Trong giai đoạn đầu của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận từ việc bán hàng hóa dịch vụ chưa có nhiều do đây là thời điểm doanh nghiệp phải tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường. Song song với đó, bộ máy quản lý doanh nghiệp vẫn phải hoạt động nên chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn và khiến doanh nghiệp bị lỗ vẫn hợp lý.

Nhưng sau một thời gian hoạt động, khi đã có thị trường nhất định và doanh nghiệp ít phải mở rộng bộ máy quản lý thì doanh nghiệp cần có biện pháp để tối ưu bộ máy quản lý, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “Chi phí quản lý”

Cách tính chi phí quản lý Chi phí quản lý chung la gì
Ví dụ về chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí doanh nghiệp theo Thông tư 200
Định mức chi phí doanh nghiệp Hạch toán chi phí doanh nghiệp
Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì

Bài viết liên quan

Kế toán quản trị là gì? Có phù hợp với doanh nghiệp nhỏ?

Quản lý nợ là gì? Quản lý công nợ phải thu và công nợ phải trả

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
4297
post
Đăng nhập
x