Báo cáo

Chức năng và nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán

01:18 Chiều

-

10/09/2021

Trong tổ chức, mỗi phòng ban đều có những cách thức hoạt động riêng hướng tới mục tiêu phát triển. Phòng tài chính kế toán cũng là bộ phận có chức năng và nhiệm vụ quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Hãy cùng Kaike.vn tìm hiểu chức năng của phòng tài chính kế toán cụ thể đó là gì qua bài viết sau.

Chức năng và nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán

1. Chức năng của phòng tài chính kế toán

 • Giống như tên gọi, chức năng đầu tiên của phòng tài chính kế toán chính là quản lý các nghiệp vụ kế toán-tài chính. Quản lý toàn bộ nguồn thu – chi tài chính theo đúng pháp luật hiện hành.
 • Tham gia tham mưu trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các công tác tài chính kế toán của doanh nghiệp. Cập nhật liên tục các thủ tục hành chính và văn bản pháp luật liên quan. Phản ánh sát sao sự biến động của tài sản và nguồn vốn đến cấp lãnh đạo. Giúp giám đốc nắm được các chế độ kế toán hiện hành và có hướng hoạt động đúng đắn.
 • Ngoài tham gia cố vấn cho cấp quản lý, phòng tài chính kế toán còn có chức năng phối hợp hoạt động với các bộ phận khác trong doanh nghiệp. Đóng góp ý kiến để cải hiện hiệu quả làm việc của các bộ phận.

>> Sở hữu ngay phần mềm kế toán chỉ từ 2.000.000đ

2. Nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán

2.1. Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

Phản ánh chính xác các nghiệp vụ trên bảng cân đối kế toán. Nhìn chung, các doanh nghiệp đều cần thực hiện các nghiệp vụ chính sau:

 • Nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền. Hạch toán tất cả các khoản liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển.
 • Nghiệp vụ kế toán tiền lương. Đảm bảo quyền lợi về tiền lương và chế độ cho người lao động.
 • Nghiệp vụ kế toán tài sản cố định, nguyên nhiên vật liệu, công cụ dụng cụ… Phòng tài chính kế toán cần tổ chức kiểm kê tài sản, vật tư, dụng cụ của doanh nghiệp. Đánh giá chất lượng và giá trị tài sản để tiến hành hạch toán.
 • Nghiệp vụ kế toán công nợ. Hạch toán chi tiết cho mỗi đối tượng phải thu, từng khoản nợ và những lần thanh toán. Thực hiện kiểm tra và thu hồi nợ, tránh tình trạng bị chiếm vốn hoặc nợ xấu.
 • Nghiệp vụ kế toán doanh thu. Kế toán thực hiện thống kê, tổng hợp lại chứng từ bán hàng cũng như kiểm soát tình hình doanh thu của doanh nghiệp.
 • Nghiệp vụ kế toán chi phí. Kế toán đảm nhận công việc thu nhập, ghi chép và thực hiện phân loại mọi chi phí có liên quan đến việc hoàn thành mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ như: Đo lường, tính giá thành sản phẩm. Lập những chi phí tiêu chuẩn trong quá trình sản xuất…
 • Nghiệp vụ thuế. Thực hiện chính xác các bút toán thuế TNCN, TNDN, GTGT,… Khai nộp thuế đúng hạn, đầy đủ
 • Một số nghiệp vụ khác tùy theo yêu cầu của từng loại hình doanh nghiệp.

2.2. Lập dự toán thu – chi hàng quí, hàng năm

Phòng tài chính kế toán sẽ thực hiện các khoản thu, chi, lập quyết toán, báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm theo đúng quy định về chế độ kế toán – tài chính của Nhà nước.

2.3. Tính toán các rủi ro liên quan đến các hoạt động tài chính

Đánh giá hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Từ đó phòng tài chính kế toán có cơ sở để đo lường lợi nhuận trong kỳ kinh doanh. Dự báo các khả năng xảy ra rủi ro, mức độ và biện pháp khắc phục.

2.4. Đáp ứng các yêu cầu thanh tra, kiểm tra

Kế toán phải phối hợp làm việc với của cơ quan thuế hay cơ quan chức năng liên quan khi có yêu cầu. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp.

3. Xây dựng cơ cấu phòng tài chính kế toán

Các doanh nghiệp không nhất thiết phải tổ chức phòng tài chính kế toán với đầy đủ các phần hành. Tùy thuộc vào quy mô và yêu cầu quản lý. Doanh nghiệp sẽ xây dựng cơ cấu tổ chức phòng tài chính kế toán đảm bảo thực hiện được những chức năng nhiệm vụ theo nhu cầu.

Thực tế, các doanh nghiệp có nhiều yêu cầu đối với phòng tài chính kế toán nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng bố trí đầy đủ nhân lực cho các phần hành. Đặc biệt các doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ ưu tiên áp dụng công cụ hỗ trợ kế toán để làm giảm áp lực về chi phí nhân sự. Phần mềm kế toán đang là giải pháp của nhu cầu này.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Năm tài chính là gì? Năm tài chính bắt đầu từ ngày nào?

Tài chính công là gì? Nội dung, đặc điểm, vai trò của tài chính công?

Chi phí tài chính là gì? Cách tính chi phí tài chính của doanh nghiệp phổ biến

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
1275
post
Đăng nhập
x