Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Công nợ doanh nghiệp là gì? Ví dụ về công nợ doanh nghiệp và cách hạch toán

10:21 Sáng

-

11/01/2023

Công nợ doanh nghiệp là gì?

Công nợ doanh nghiệp là nghĩa vụ phát sinh khi doanh nghiệp sử dụng hàng hóa, dịch vụ của đối tác mà chưa thanh toán hết hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho đối tác mà chưa được nhận đủ số tiền phải thanh toán.

Công nợ doanh nghiệp là gì? Ví dụ về công nợ doanh nghiệp và cách hạch toán

Công nợ doanh nghiệp là gì?

Công nợ doanh nghiệp thường được phân loại thành: công nợ phải thu và công nợ phải trả.

 • Công nợ phải thu phát sinh khi doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho đối tác mà chưa thu đủ số tiền cần phải thanh toán. Ngoài ra còn một số khoản công nợ phải thu khác bao gồm: các khoản tạm ứng của nhân viên, thuế GTGT được khấu trừ, các khoản phải thu khác…

Công nợ phải thu được phân loại thành công nợ phải thu ngắn hạn và dài hạn. Công nợ phải thu ngắn hạn là các khoản công nợ có thời gian thu hồi không quá 12 tháng. Công nợ phải thu dài hạn là các khoản công nợ có thời gian thu hồi lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. Việc phân loại công nợ phải thu để giúp doanh nghiệp quản lý tốt công nợ, có biện pháp xử lý kịp thời để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Công nợ phải trả là nghĩa vụ phát sinh khi doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ của đối tác mà chưa thanh toán hết hoặc nghĩa vụ phải trả khác bao gồm: Nợ phải trả nhà cung cấp, nghĩa vụ thuế, bảo hiểm phải nộp, tiền lương, phụ cấp, thưởng phải trả cho người lao động, các khoản vay nợ, các khoản phải trả khác…

Công nợ phải trả được phân loại thành công nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn. Công nợ phải trả ngắn hạn là các khoản công nợ có thời hạn thanh toán không quá 12 tháng. Công nợ phải trả dài hạn là các khoản công nợ có thời hạn thanh toán lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. Việc phân loại công nợ phải trả giúp doanh nghiệp chủ động được kế hoạch thanh toán cũng như nguồn tiền để thanh toán cho nhà cung cấp, đảm bảo trả nợ đúng hạn.

Công nợ doanh nghiệp là gì?

Công nợ doanh nghiệp là gì?

Ví dụ về công nợ doanh nghiệp

Đối với một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường thì việc phát sinh công nợ sẽ diễn ra liên tục. Với doanh nghiệp quy mô càng lớn sẽ phát sinh nhiều nghiệp vụ kinh tế, song song đó các nghiệp vụ liên quan tới công nợ cũng sẽ càng lớn. Việc quản lý công nợ doanh nghiệp là việc hết sức quan trọng. Tuy nhiên để quản lý công nợ thì việc đầu tiên là phải nhận diện được công nợ trên thực tế là gì.

Ví dụ về công nợ phải thu

 • Công ty X bán cho công ty Z, số lượng 10.000 sản phẩm, tổng số tiền của đơn hàng là 200 triệu đồng. Công ty Z thanh toán cho công ty X là 100 triệu đồng. Vậy công ty X phát sinh công nợ phải thu khách hàng đối với công ty Z là 100 triệu đồng.
 • Công ty X kê khai thuế GTGT theo quý. Cuối quý, công ty X tính ra số thuế GTGT được khấu trừ là 20 triệu đồng. Công ty X phát sinh khoản phải thu về thuế GTGT là 20 triệu. Đối với khoản phải thu về thuế GTGT thường sẽ được đẩy sang kỳ sau để tiếp tục cấn trừ nếu phát sinh thuế GTGT phải nộp, trong một số trường hợp đặc biệt sẽ làm hồ sơ hoàn thuế để nhận về khoản phải thu này.
 • Nhân viên N tạm ứng của công ty X số tiền 10 triệu để đi công tác. Cuối tháng, nhân viên N vẫn chưa hoàn ứng khoản tạm ứng này. Công ty X phát sinh công nợ phải thu nội bộ trong doanh nghiệp là 10 triệu.
 • Thông thường các khoản tạm ứng liên quan đến nhân viên trong công ty. Để quản lý chặt chẽ các khoản tạm ứng, công ty cần ban hành quy trình về việc hoàn ứng, ghi rõ thời gian cần hoàn ứng, các mức xử lý khi quá hạn hoàn ứng để tránh tình trạng các khoản tạm ứng bị quá thời hạn thanh toán
 • Công ty X chuyển khoản nhầm vào tài khoản công ty A, số tiền 50 triệu chưa thu hồi được. Công ty X phát sinh một khoản phải thu khác là 50 triệu.
 • Công ty X kiểm kê hàng hóa cuối kỳ, phát hiện thiếu 100 sản phẩm, trị giá 1 triệu đồng, quy trách nhiệm cho thủ kho. Trường hợp này công ty X phát sinh một khoản phải thu khác của nhân viên là 1 triệu đồng.

Ví dụ về công nợ phải trả

– Công ty X chuyên sản xuất và phân phối mặt hàng A. Để chuẩn bị cho đơn đặt hàng mới sản xuất ra 10.000 sản phẩm A, công ty X phải nhập của công ty Y là 10 tấn nguyên vật liệu B. Tổng số tiền cần thanh toán cho 10 tấn nguyên vật liệu B là 100 triệu đồng. Công ty X thanh toán cho công ty Y trước 50 triệu đồng. Công ty X đã phát sinh công nợ phải trả nhà cung cấp đối với công ty Y là 50 triệu đồng.

– Cuối tháng, công ty Y tính lương để trả cho nhân viên trong công ty, tổng số tiền lương phải trả cho bộ phận văn phòng quản lý là 100 triệu. Công ty Y phát sinh công nợ phải trả cho người lao động là 100 triệu.

– Cuối kỳ, công ty Y tính ra số thuế GTGT phải nộp là 50 triệu, số tiền bảo hiểm phải nộp cho cơ quan bảo hiểm là 25 triệu. Công ty Y phát sinh công nợ phải trả về thuế là 50 triệu và bảo hiểm là 25 triệu.

Trên thực tế, công nợ phát sinh trong rất nhiều nghiệp vụ với đặc điểm sản xuất kinh doanh và quy mô của từng doanh nghiệp khác nhau. Vì vậy, doanh nghiệp đặc biệt là kế toán công nợ cần nắm rõ khái niệm công nợ doanh nghiệp để kịp thời ghi nhận công nợ, tránh thất thoát cho doanh nghiệp.

Tham khảo: Mẫu biên bản đối chiếu công nợ đúng chuẩn chỉnh

Cách hạch toán công nợ doanh nghiệp

Công nợ phải thu thuộc phần tài sản, Khi phát sinh tăng công nợ phải thu sẽ hạch toán vào bên Nợ, khi phát sinh giảm công nợ phải thu sẽ hạch toán vào bên Có.

Công nợ phải trả thuộc phần nguồn vốn. Khi phát sinh tăng công nợ phải trả sẽ hạch toán vào bên Có, khi phát sinh giảm công nợ phải trả sẽ hạch toán vào bên Nợ.

Cách hạch toán công nợ doanh nghiệp

Cách hạch toán công nợ doanh nghiệp

Công nợ phải thu và công nợ phải trả luôn là một phần trong cơ cấu tài chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không nhất thiết phải khống chế các khoản công nợ mà cần đảm bảo tính hài hòa, hợp lý của các khoản công nợ này trong tình hình tài chính chung của doanh nghiệp ở một thời điểm nhất định.

Phần mềm kế toán Kaike 

Trợ thủ đắc lực cho kế toán và nhà quản trị:

 • Theo dõi tức thời dòng tiền, doanh thu, chi phí.
 • Quản lý và theo dõi công nợ của đơn vị.
 • Báo cáo thuế cùng báo cáo quản trị thông minh.
TRẢI NGHIỆM NGAY

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “Công nợ doanh nghiệp”

Định khoản công nợ Tài khoản công nợ
Thanh toán công nợ Sổ sách kế toán công nợ
Công nợ là gì Kế toán công nợ
Công nợ phải thu Công nợ khách hàng

Bài viết liên quan

4 bí quyết quản lý công nợ hiệu quả dễ dàng

Chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán công nợ nước ngoài

Công việc của một nhân viên kế toán công nợ bán hàng

Những lưu ý khi lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp 2023

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
4061
post
Đăng nhập
x