Biểu mẫu/Quy định

Đăng ký nhận tin ngay

Biểu mẫu/Quy định

Danh sách tài khoản kế toán theo thông tư 133 và thông tư 200

01:50 Chiều

-

13/08/2021

Tài khoản kế toán là biểu hiện của phương pháp kế toán được sử dụng để phân loại ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán. Cùng Kaike tổng hợp danh sách tài khoản kế toán theo thông tư 133 và thông tư 200 của Bộ tài chính. Tham khảo hướng dẫn cách lựa chọn để áp dụng các hệ thống tài khoản kế toán trong nội dung dưới đây.

Hệ thống tài khoản kế toán là gì?

Hệ thống tài khoản kế toán (Account System) là một tập hợp các tài khoản kế toán được sử dụng để ghi chép, phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng kế toán.

Hiện nay, Việt Nam sử hệ thống tài khoản kế toán được ký hiệu bằng chữ số. Được áp dụng thống nhất cho tất cả doanh nghiệp. Cấu trúc tài khoản và ý nghĩa của nó như sau:

  • Số đầu tiên trong ký hiệu tài khoản: mang ý nghĩa là loại tài khoản.
  • Hai số đầu tiên chính là nhóm tài khoản. Chẳng hạn, tài khoản TK 15x chỉ tài khoản thuộc nhóm TK “Hàng tồn kho”.
  • Số thứ ba: mang ý nghĩa là tài khoản cấp 1 thuộc nhóm được phản ánh. Chẳng hạn TK 152 mang ý nghĩa là “Nguyên liệu, vật liệu”.
  • Số thứ 4 (nếu có): tài khoản cấp 2 thuộc tài khoản được phản ánh ở 3 số đầu. Chẳng hạn như TK 1521 “Vật liệu chính”.

Đọc thêm: Chính sách kế toán và cách áp dụng

Tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Kể từ ngày 01/07/2017, hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ 48 sẽ không còn hiệu lực. Thay vào đó là hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Đối tượng áp dụng thông tư 133 là những doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực. Trừ những đối tượng sau:

  • Doanh nghiệp nhà nước.
  • Doanh nghiệp nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.
  • Công ty đại chúng theo quy định pháp luật về chứng khoán.
  • Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. (Theo quy định tại Luật Hợp tác xã hoặc các Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán … đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù).

Tải khoản kế toán theo Thông tư 133

File excel

File word

bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133

bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133

bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133

 

 

Danh sách tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 áp dụng được với mọi đối tượng doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Thông thường hệ thống tài khoản kế toán này sẽ được các doanh nghiệp có quy mô lớn sử dụng. Do theo thông tư 200, hệ thống sẽ có nhiều đầu mục tài khoản hơn so với thông tư 133, đáp ứng được điều kiện ghi nhận phát sinh của các doanh nghiệp lớn.

Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nếu áp dụng theo thông tư 200 thì phải thông báo với cơ quan thuế và thực hiện nhất quán trong năm tài chính.

Tải bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200

File excel

File word

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư 200

Xem thêm Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư 200

Kaike là nền tảng kế toán thông minh hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ. Đáp ứng được yêu cầu của thông tư 132/2018/BTC và 133/2016/BTC. Sản phẩm được hoàn thiện hỗ trợ nghiệp vụ kế toán đồng thời lấy giám đốc làm trọng tâm. Không chỉ giúp kế toán làm việc năng suất, phần mềm còn là trợ thủ đắc lực giúp giám đốc doanh nghiệp quản lý tốt hơn.

Sử dụng phần mềm kế toán Kaike Free 

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia chuyển đổi số kế toán, GMO thực hiện chương trình tặng miễn phí phiên bản Kaike Free

TRẢI NGHIỆM NGAY
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
1015
post
Đăng nhập
x