Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán cho hộ kinh doanh cá thể

07:24 Chiều

-

01/06/2023

Hộ kinh doanh chiếm một tỷ trọng lớn trong các thành phần kinh tế ở nước ta. Tuy nhiên, từ trước đến nay, việc quản lý kế toán và nghĩa vụ thuế đối với hộ kinh doanh chưa được đề cao. Hiện nay thông tư 88/2021/TT-BTC đã được ban hành nhằm hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh cá thể. Hãy cùng bài viết này tìm hiểu về những điểm mới của chế độ kế toán cho hộ kinh doanh cá thể qua bài viết này nhé.

Hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán cho hộ kinh doanh cá thể

1. Đối tượng nào phải thực hiện chế độ kế toán cho hộ kinh doanh cá thể

Cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh được tính là quy mô lớn, nộp thuế theo phương pháp kê khai. Những hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh này cần đáp ứng một trong các đặc điểm sau:

 • Hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh có trung bình từ 10 lao động trở lên tham gia bảo hiểm xã hội trong 1 năm.
 • Hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh có tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên. Nếu hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp và công nghiệp hoặc từ 10 tỷ đồng trở lên nếu kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Nếu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng được quy mô như trên thì không bắt buộc thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai nhưng tự nguyện thực hiện chế độ kế toán cho hộ kinh doanh cá thể.

Như vậy, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh quy mô lớn thì bắt buộc phải áp dụng chế độ kế toán cho hộ kinh doanh cá thể. Còn đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh quy mô nhỏ thì không bắt buộc mà nhà nước chỉ khuyến khích thực hiện chế độ kế toán cho hộ kinh doanh cá thể.

2. Những điểm cần lưu ý trong công tác kế toán đối với hộ kinh doanh cá thể 

Hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán cho hộ kinh doanh cá thể

 • Chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quyền tự quyết định người làm kế toán. Người làm kế toán cần phải có hiểu biết về nghiệp vụ kế toán và có thể là người thân như bố, mẹ, vợ, chồng, con cái hoặc anh chị em. Hoặc chủ hộ có thể thỏa thuận với người lao động làm quản lý công việc kinh doanh, thủ kho, thủ quỹ… hay các công việc khác đồng thời kiêm nhiệm vị trí kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
 • Cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh được lựa chọn thực hiện chế độ kế toán cho hộ kinh doanh cá thể theo Thông tư 88/2021/TT-BTC hoặc chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ để phù hợp với nhu cầu và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.
 •  

Do các cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện bắt buộc thực hiện chế độ kế toán cho hộ kinh doanh cá thể cũng đáp ứng điều kiện của một doanh nghiệp siêu nhỏ.

 • Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh cần phải bảo quản và lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán nhằm phục vụ cho việc xác định nghĩa vụ thuế của cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh đúng với quy định của pháp luật và nhà nước.

3. Lưu ý đối với chế độ kế toán dành cho cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể

3.1. Kỳ kê khai thuế đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể

 • Cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể thực hiện kê khai theo tháng nếu tổng doanh thu năm trước liền kề của cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh trên 50 tỷ đồng.
 • Cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể thực hiện kê khai theo quý nếu tổng doanh thu năm trước liền kề của cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh từ 50 tỷ đồng trở xuống.
 •  

3.2. Thời hạn nộp báo cáo của cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh nộp thuế

  • Cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể kê khai theo tháng thì thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Ví dụ: Thời hạn nộp báo cáo của tháng 5/2023 chậm nhất là ngày 20/06/2023.
  • Cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể kê khai theo tháng thì thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Ví dụ: Thời hạn nộp báo cáo của quý I/2023 (tháng 1,2,3) chậm nhất là ngày 30/04/2023.

Đối với cá nhân, hộ kinh doanh cần kê khai và nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế đúng hạn nhưng không cần nộp báo cáo tài chính năm như các công ty, doanh nghiệp.

>> Siêu ưu đãi! Có ngay phần mềm kế toán với 2.000.000đ

4. Sổ sách kế toán hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Chỉ những hộ kinh doanh quy mô lớn, kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ thì mới phải mở sổ sách kế toán theo quy định tại Thông tư 88/2021/TT-BTC. Các hộ kinh doanh quy mô nhỏ, kê khai thuế theo phương pháp khoán không phải mở sổ sách kế toán theo quy định trên.

Các mẫu sổ sách kế toán hộ kinh doanh được thực hiện theo hướng dẫn ở Phụ lục 2 – Biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán được ban hành kèm theo Thông tư 88/2021/TT-BTC.

Trong đó, việc mở sổ, ghi sổ, nội dung sổ kế toán, khóa sổ và việc lưu trữ sổ kế toán của cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 của Luật Kế toán.

Bài viết đã chỉ ra một số điểm nổi bật của thông tư 88/2021/TT-BTC. Bạn có thể đọc để tìm hiểu kỹ hơn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo chế độ kế toán cho hộ kinh doanh cá thể quy định rõ nhất trong thông tư này.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Tính thuế theo phương pháp kê khai cho hộ, cá nhân kinh doanh

Tính thuế theo phương pháp khoán cho hộ, cá nhân kinh doanh

Cách tính thuế theo từng lần phát sinh cho cá nhân kinh doanh

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
5160
post
Đăng nhập
x