Tin cập nhật

Cập nhật chương trình khuyến mãi, tin tức thị trường, doanh nghiệp;

thông tin kế toán giúp người đọc nắm bắt thông tin nhanh chóng.
Đăng ký nhận tin ngay

Tin cập nhật

Hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

02:45 Chiều

-

17/07/2023

Chính phủ ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP, thi hành từ ngày 01/7/2023 đến hết 31/12/2023 theo quy định về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng của Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Nghị định này làm rõ các vấn đề về mức giảm, trình tự thủ tục và thời gian áp dụng giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ.

Hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

1. Khái quát Nghị định 44/2023/NĐ-CP 

Nghị định 44/2023 của Chính phủ là hình thức văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định này quy định chi tiết Nghị quyết của Quốc hội cụ thể là Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/06/2023 về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng. Nghị định 44/2023 của Chính phủ được ban hành theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Nghị định gồm có 02 Điều khoản chính và những phụ lục kèm theo. Trong đó Điều 1 quy định về giảm thuế giá trị gia tăng; Điều 2 quy định về hiệu lực thi hành về tổ chức thực hiện; Phụ lục I là danh mục hàng hoá, dịch vụ không được giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng; Phụ lục II là danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không được giảm thuế giá trị gia tăng; Phụ lục III là danh mục hàng hoá, dịch vụ công nghệ thông tin không được giảm thuế giá trị gia tăng; Phụ lục IV quy định về mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng khi thực hiện kê khai các hàng hoá, dịch vụ được giảm thuế ( Mẫu số 01).

Về tổ chức thực hiện Nghị định sẽ được triển khai, giám sát bởi các cán bộ theo chức năng nhiệm vụ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan đến người tiêu dùng hiểu và được thủ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định để tập trung làm ổn định cung cầu của dịch vụ, hàng hóa và giữ bình ổn mặt bằng giá cả thị trường.

 

2. Nhóm hàng hóa, dịch vụ không được áp dụng giảm thuế GTGT

Chính sách giảm thuế GTGT được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang có mức thuế suất 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt sau:

 • Dịch vụ viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (trừ khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm Nghị Định này;
 • Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt, chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm Nghị Định này;
 • Sản phẩm, dịch vụ của ngành công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin, chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm Nghị Định này;
 • Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Cơ sở kinh doanh được ưu đãi giảm thuế GTGT thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Đối với các trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không phải chịu thuế GTGT hoặc chỉ phải chịu 5% thuế GTGT theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì tiếp tục thực hiện theo quy định và không được áp dụng chính sách giảm thuế.

3. Quy định về mức giảm thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, mức giảm thuế giá trị gia tăng đối với từng phương pháp tính thuế được quy định cụ thể như sau:

 • Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ.
 • Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được áp dụng giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ.

4. Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện chính sách giảm thuế GTGT

Dựa theo mức giảm thuế giá trị gia tăng theo từng phương pháp tính thuế, Nghị định cũng hướng dẫn các cơ sở kinh doanh quy trình và thủ tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định:

Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế theo phương pháp khấu trừ:

 • Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ.
 • Khi lập hoá đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán.
 • Căn cứ hóa đơn GTGT, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế GTGT đầu ra, kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu:

 • Khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15“.
 • Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định.

>> Chỉ 2.000.000đ – Sở hữu ngay công cụ hỗ trợ kế toán ưu việt

5. Mẫu kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP 

Mẫu kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng (Mẫu số 01) được ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ.

Cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Mẫu này cùng với Tờ khai thuế GTGT

Tải mẫu kê khai hàng hóa giảm thuế VAT 2%

Trên đây là quy trình, thủ tục và cách xuất hóa đơn áp dụng giảm thuế GTGT xuống còn 8% theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/06/2023 để các doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh thực hiện dễ hiểu và thuận lợi nhất. Hy vọng rằng những thông tin trên đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ và áp dụng dễ dàng hơn chính sách giảm thuế VAT mới trong năm 2023 theo quy định.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp văn bản giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/07/2023

Cách tra cứu các mặt hàng, mã ngành được giảm thuế giá trị gia tăng

Nghị định 44/2023/NĐ-CP về giảm thuế giá trị gia tăng và những điều cần biết

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
6095
post
Đăng nhập
x