Vấn đề nhức nhối của kế toán trong

doanh nghiệp

  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ, bộ máy kế toán còn sơ khai, chưa có phần mềm kế toán.

  • Kế toán khó khăn trong hạch toán, vất vả nhập liệu và tổng hợp sổ sách thủ công.

  • Nhà quản trị không nắm bắt được tình hình tài chính của doanh nghiệp, khó khăn trong việc kiểm soát sự minh bạch của số liệu.

Phần mềm kế toán Kaike - Tinh gọn bộ máy kế

toán cho doanh nghiệp vừa & nhỏ trong giai đoạn

chuyển đổi số

Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

Giảm bớt chi phí thuê nhân sự. Phần mềm kế toán Kaike hoạt động trên nền tảng online, nhiều người có thể làm việc một lúc.

Giải phóng áp lực kế toán

Đầy đủ các nghiệp vụ kế toán theo Thông tư 132/2018/BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC. Tự động hạch toán đúng theo chế độ kế toán, thuế hiện hành. Tiết kiệm 90% thời gian nhập liệu.

Báo cáo quản trị tự động

Đồng bộ dữ liệu và tự động tổng hợp Báo cáo quản trị, Báo cáo Thuế, BCTC giúp doanh nghiệp nộp báo cáo kịp thời, chính xác.

Giao diện trực quan - dễ nhìn cho giám đốc

Nhà quản trị có thể theo dõi dòng tiền vào - ra của doanh nghiệp, xem báo cáo mọi lúc, mọi nơi. Dữ liệu kế toán được cập nhật theo thời gian thực mọi lúc mọi nơi.

Các gói phần mềm kế toán

EDUCATION

2.400.000/năm

Gói 01 người dùng

Miễn phí sử dụng 365 ngày
Đáp ứng các nghiệp vụ:
Quản lý Tiền: Quỹ, Ngân hàng
Quản lý chuỗi Mua - Kho - Bán
Tài sản cố định
Tổng hợp
Báo cáo tài chính
Xem chi tiết sản phẩm
Ẩn bớt

BASIC

2.000.000/năm

3.000.000/năm

Gói 03 người dùng

Miễn phí 20 ngày cho 01 người dùng
Tích hợp Hóa đơn điện tử
Quản lý & Nhắc việc tự động
Đáp ứng các nghiệp vụ:
Quản lý Tiền: Quỹ, Ngân hàng
Quản lý chuỗi Mua - Kho - Bán
Tài sản cố định
Tổng hợp
Công cụ dụng cụ
Quản lý tiền vay
Báo cáo tài chính
Báo cáo bán hàng
Xem chi tiết sản phẩm
Ẩn bớt

PROFESSIONAL

3.490.000/năm

4.490.000/năm

Không giới hạn người dùng

Miễn phí 20 ngày cho 01 người dùng
Biểu đồ quản trị chuyên sâu
Tích hợp Hóa đơn điện tử
Quản lý & Nhắc việc tự động
Tặng 100 hóa đơn K-Invoice
Hướng dẫn sử dụng qua Zoom (90')
Đáp ứng các nghiệp vụ:
Quản lý Tiền: Quỹ, Ngân hàng
Quản lý chuỗi Mua - Kho - Bán
Tài sản cố định
Tổng hợp
Công cụ dụng cụ
Quản lý tiền vay
Báo cáo tài chính
Báo cáo bán hàng
Xem chi tiết sản phẩm
Ẩn bớt

FREE

2.400.000/năm

Gói 01 người dùng

Miễn phí sử dụng trọn đời
Đáp ứng các nghiệp vụ:
Quản lý Tiền: Quỹ, Ngân hàng
Mua hàng
Bán hàng
Kho
Tổng hợp
Báo cáo tài chính
Xem chi tiết sản phẩm
Ẩn bớt
Đăng nhập
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
7045
page