Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Kế toán tài chính khác nhau như thế nào?

08:53 Sáng

-

08/11/2021

Nhiều người vẫn quen sử dụng cụm từ “Kế toán tài chính” mà quên mất rằng “Kế toán” và “Tài chính” ngoài việc khá tương đồng ý nghĩa về khía cạnh kinh tế nhưng lại là 2 từ được sử dụng với 2 mục đích khác nhau.

Tại sao lại sử dụng cụm từ “Kế toán tài chính”?

Trên thực thế cụm từ “Kế toán tài chính” được sử dụng rất nhiều. Đây là công việc thu thập các thông tin, số liệu kinh tế tài chính để lập các báo báo tài chính hoặc các báo cáo liên quan khác cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng. Như ban lãnh đạo, cổ đông,… hay các cơ quan quản lý nhà nước.

Có thể thấy hai khái niệm “Kế toán” và “Tài chính” có sự liên kết với nhau. Cùng liên quan đến công việc phản ánh tình hình kinh tế của tổ chức. Song thực chất, chúng vẫn là hai khái niệm riêng cần được phân biệt rõ.

Sử dụng phần mềm kế toán Kaike Free 

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia chuyển đổi số kế toán, GMO thực hiện chương trình tặng miễn phí phiên bản Kaike Free

TRẢI NGHIỆM NGAY

Kế toán

Kế toán là hoạt động mà nhân viên kế toán sẽ thực hiện bao gồm xử lý các số liệu kinh tế phát sinh trong kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Các thông tin cần xử lý chủ yếu sẽ liên quan đến các loại tài sản và nguồn vốn.

Phạm vi công việc

Kế toán sẽ tập chung làm việc với các con số và sự kiện đã xảy ra.

Kế toán sẽ làm việc với các thông tin về tài sản và nguồn vốn cụ thể như:

  • Nợ phải trả, khoản phải thu
  • Hoạt động doanh thu, chi phí
  • Tình hình sử dụng tài sản cố định, công cụ dụng cụ
  • Các loại thuế: thuế TNCN, thuế TNDN,…

Nguồn thông tin chính từ hoạt động kinh doanh của chính doanh nghiệp.

Đọc thêm: Các nghiệp vụ kế toán cơ bản trong doanh nghiệp

Mục đích

Từ việc thu thập và trình bày lại dữ liệu về các sự kiện kinh tế phát sinh, kế toán cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Giúp quản lý và những đối tượng có nhu cầu nắm bắt được tình hình của doanh nghiệp.

Đối tượng sử dụng thông tin

  • Nhà quản lý
  • Nhà đầu tư
  • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
  • Khách hàng, công chúng…

Tài chính

Tài chính bao gồm các hoạt động liên quan đến nghiên cứu thị trường, kinh doanh và đầu tư. Hay nói cách khác, tài chính bao gồm các hoạt động liên quan đến việc huy động vốn và sử dụng nguồn vồn đó để đầu tư vào tài sản trong doanh nghiệp nhằm tạo ra lợi nhuận cho chủ sở hữu doanh nghiệp.

Phạm vi công việc

Tài chính tập trung vào việc nghiên cứu tình hình kinh tế thị trường (phạm vi công việc rộng hơn kế toán). Công việc này sẽ chuyên về việc dự báo các sự kiện tương lai hơn là làm việc với các sự kiện đã phát sinh.

Người làm tài chính sẽ làm việc căn cứ vào 2 nguồn thông tin:

Các số liệu mà người làm kế toán đã xử lý, kết hợp với thông tin kinh tế thị trường.

Mục đích

Nghiên cứu thị trường vốn và nguồn vốn kinh doanh. Trên cơ sở phân tích rủi ro, lập ngân sách vốn, đưa ra chiến lược sử dụng vốn để doanh nghiệp thu lại lợi nhuận tối đa.

Đối tượng sử dụng thông tin

Những người sử dụng thông tin từ hoạt động tài chính chỉ bao gồm những người quản lý doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp. Vì kết quả của quá trình nghiên cứu liên quan đến chiến lược kinh doanh tương lai, sức cạnh tranh và khả năng tồn tại của doanh nghiệp.

Tóm lại

Có thể thấy, kế toán là một phần thuộc trong tài chính. Và tài chính thì phụ thuộc vào kế toán. Cả hai đều là một bộ phận của kinh tế học. Trong khi kế toán tập trung cấp thông tin tài chính của doanh nghiệp cho người dùng nhằm mục đích đưa ra quyết định hợp lý, thì tài chính tập trung vào các vấn đề liên quan đến tiền tệ, đầu tư, tín dụng, ngân hàng và thị trường. Trong hoạt động kinh doanh của bất cứ tổ chức nào, Kế toán và Tài chính đều có sự liên quan mật thiết không thể thiếu và cũng không thể tách rời.

Đọc thêm: Kế toán quản trị là gì? Liệu có phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Sử dụng phần mềm kế toán Kaike Free 

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia chuyển đổi số kế toán, GMO thực hiện chương trình tặng miễn phí phiên bản Kaike Free

TRẢI NGHIỆM NGAY
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
1727
post
Đăng nhập
x