Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Trình tự, thủ tục, thời gian kiểm tra quyết toán thuế của cơ quan thuế

09:31 Sáng

-

09/03/2023

Các trường hợp kiểm tra quyết toán thuế tại địa điểm trụ sở của doanh nghiệp

 • Trường hợp thanh tra, kiểm tra theo định kỳ của cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ lựa chọn các doanh nghiệp trên địa bàn được quản lý căn cứ trên nguồn nhân lực để ra quyết định.
 • Trường hợp cơ quan thuế có thông báo yêu cầu doanh nghiệp giải trình, kê khai bổ sung các hồ sơ thuế hoặc nộp thuế bổ sung nhưng doanh nghiệp không thực hiện và cũng không chứng minh được các hồ sơ và số thuế đã nộp là đúng thì cơ quan thuế sẽ ra quyết định thanh tra tại doanh nghiệp.
 • Trường hợp cơ quan thuế đánh giá doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về việc kê khai và nộp thuế.
 • Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động chia tách, giải thể, sáp nhập, phá sản, đóng mã số thuế
 • Trường hợp doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh
 • Các trường hợp theo yêu cầu kiểm tra đột xuất khác.

Trình tự, thủ tục, thời gian kiểm tra quyết toán thuế của cơ quan thuế

thời gian kiểm tra quyết toán thuế của cơ quan thuế

Kiểm tra quyết toán thuế của cơ quan thuế

Ra quyết định thanh tra thuế và thông báo cho doanh nghiệp

Thủ trưởng của cơ quan thuế quản lý địa bàn ra quyết định quyết toán thuế. Nội dung của quyết định bao gồm: căn cứ để tiến hành thanh tra, đối tượng, nội dung thực hiện, thời gian bắt đầu, các cán bộ thuế tham gia. Trong vòng ba ngày làm việc kể ký ngày ký quyết định, quyết định phải được gửi cho doanh nghiệp.

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan thuế

Căn cứ vào phần nội dung được thanh tra trong quyết định quyết toán thuế, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ nhất có thể để trình cán bộ thuế ngay khi có yêu cầu.

 • Bộ hồ sơ về giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 • Bộ báo cáo tài chính các năm
 • Các tờ khai thuế đã nộp (tờ khai thuế giá trị gia tăng, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân..) kèm bảng kê hóa đơn đầu ra đầu vào kèm theo các chứng từ nộp thuế. Các công văn, chứng từ làm việc với cơ quan thuế trước đó.
 • Bộ hợp đồng với nhà cung cấp và khách hàng
 • Bộ hồ sơ tất cả người lao động của doanh nghiệp cùng với các quy chế, quy định nội bộ của doanh nghiệp áp dụng cho người lao động.
 • Các sổ sách kế toán đã in hàng năm, có đầy đủ chữ ký và đóng dấu.

Nếu doanh nghiệp phát hiện ra sai sót trước thời gian diễn ra quyết toán thuế thì có thể kê khai, điều chỉnh bổ sung số liệu.

Thời gian quyết toán thuế của cơ quan thuế

Thời gian của cuộc thanh tra kéo dài không quá 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra tại doanh nghiệp. Đoàn thanh tra có thể gia hạn thời gian thanh tra nhưng phải có văn bản và quyết định. Trong trường hợp bất khả kháng, cán bộ thuế phải tạm ngưng việc thanh tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp thì thời gian tạm ngưng đó không tính vào tổng thời gian thanh tra.

Thanh tra và giải trình tại trụ sở địa chỉ doanh nghiệp

Cán bộ thuế sẽ tập trung thanh kiểm tra các nội dung sau:

 • Tính hợp lý, hợp pháp, hợp lệ của các hồ sơ chứng từ
 • Các chi phí được trừ đã phù hợp hay chưa
 • Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng
 • Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Lập báo cáo tài chính

Sau khi kiểm tra các chứng từ, số liệu, nếu thấy có sự bất thường và chưa hợp lý, cán bộ thuế sẽ yêu cầu doanh nghiệp giải trình. Doanh nghiệp cần đưa ra bằng chứng giải trình cho các nghi ngờ. Nếu các bằng chứng đưa ra thuyết phục được cán bộ thuế thì số liệu vẫn giữ nguyên, nếu các bằng chứng đưa ra không hợp lý và không thuyết phục được cán bộ thuế thì cán bộ thuế sẽ yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh các sai sót chưa phù hợp, điều chỉnh các loại báo cáo và có thể sẽ phải nộp bổ sung tiền thuế.

Biên bản thanh tra thuế

Kết thúc thời gian quyết toán thuế tại doanh nghiệp, cán bộ thuế sẽ lập biên bản thanh tra thuế. Doanh nghiệp cần chú ý rà soát thật kỹ biên bản do cán bộ thuế lập.

Đối với những vấn đề đã được thống nhất giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế trong quá trình thanh tra, doanh nghiệp cần lưu ý sửa đổi, điều chỉnh những sai sót cho phù hợp với quy định đồng thời nộp thuế kịp thời có yêu cầu về việc phải nộp thuế bổ sung.

Đối với những vấn đề vẫn chưa đạt được sự thống nhất giữa hai bên, doanh nghiệp có quyền bảo lưu ý kiến và khiếu nại trong trường hợp không đồng ý với ý kiến của cơ quan thuế.

Ngoài ra, doanh nghiệp có quyền yêu cầu cán bộ thuế giải thích những nội dung trong biên bản mà doanh nghiệp chưa hiểu rõ.

Kết luận thanh tra thuế

Trong vòng mười lăm ngày kể từ ngày có biên bản thanh tra thuế, cơ quan thuế phải ra kết luận về thanh tra thuế nhằm đánh giá về mức độ thực hiện quy định về thuế của doanh nghiệp, kết luận lại các nội dung trong biên bản thanh tra thuế, xác định rõ hành vi vi phạm (nếu có) và các mức xử phạt cũng như nộp thuế bổ sung.

Quyết toán thuế là nghĩa vụ của doanh nghiệp, nếu thời gian quyết toán càng dài, sai sót có thể xảy ra nhiều hơn và dẫn đến khó khăn trong việc điều chỉnh do liên quan đến nhiều kỳ kế toán. Vì vậy, doanh nghiệp nên quyết toán thuế định kỳ với cơ quan thuế nhằm hạn chế sai sót và rút kinh nghiệm cho những kỳ quyết toán tiếp theo.

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “kiểm tra quyết toán thuế”

Kiểm tra quyết toán thuế thu nhập cá nhân Thuế kiểm tra doanh nghiệp mới thành lập
Kỹ năng kiểm tra thuế tại doanh nghiệp Thời gian kiểm tra thuế tại doanh nghiệp
Khi nào cơ quan thuế kiểm tra doanh nghiệp Cách kiểm tra thuế tại doanh nghiệp
Doanh nghiệp 10 năm chưa quyết toán thuế Cách tra cứu tờ khai quyết toán thuế TNCN đã nộp

Bài viết liên quan

Xin hoãn quyết toán thuế được bao lâu? Thủ tục xin hoãn thời gian kiểm tra thuế

Mẫu công văn xin quyết toán thuế mới nhất

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
4447
post
Đăng nhập
x