Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

40 điểm nhấn cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính

05:13 Chiều

-

27/03/2023

Lập báo cáo tài chính có thể thực hiện tự động bằng việc sử dụng phần mềm kế toán. Nhưng để kiểm tra sự hợp lý và chính xác của báo cáo tài chính. Hãy lưu ý những điểm nhấn dưới đây.

40 điểm nhấn cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính

Tiền mặt không âm tại bất cứ thời điểm nào

Đây là một sự thật hiển nhiên nhưng có nhiều kế toán không để ý khi tình hình thu chi không đúng thực tế. Nếu không có tiền thì tại sao doanh nghiệp có thể chi tiền được? Nguồn tiền ở đâu.

Tiền gửi ngân hàng luôn khớp sao kê ngân hàng

Kế toán cần đối chiếu số cuối kỳ để khớp số liệu

Lưu ý những hóa đơn đầu vào trên 20 triệu

Những hóa đơn này cần được thanh toán chuyển khoản để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Các tài khoản doanh thu cuối kỳ không có số dư.

Nhớ kết chuyển số phát sinh bên có của các tài khoản doanh thu (đầu tài khoản 5,7) để cuối kỳ không còn số dư ở các tài khoản này.

Các tài khoản chi phí cuối kỳ không có số dư.

Tương tự như tài khoản doanh thu, kết chuyển bên nợ của các tài khoản chi phí (đầu tài khoản 6,8) để không có số dư cuối kỳ.

Lập biên bản đối chiếu công nợ

Đây cũng là căn cứ xác nhận số liệu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp là đúng. Khi thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế cũng yêu cầu xuất trình biên bản này.

Tài khoản công nợ là tài khoản lưỡng tính

Vì vậy nên tài khoản này có thể có số dư 2 bên. Kế toán cần xác nhận lại công nợ với những khoản khách hàng trả tiền trước và những khoản trả trước cho người bán, cần có giải trình phù hợp.

Hàng tồn kho không được âm

Đây cũng là điều hiển nhiên như quỹ tiền mặt nhưng kế toán vẫn có thể mắc phải sai lầm này.

Kiểm kê hàng tồn kho

Để đảm bảo số liệu trên sổ sách khớp với thực tế, nếu có chênh lệch thì tìm nguyên nhân và xử lý

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Kiểm tra xem có đủ điều kiện trích lập dự phòng hay không

Điều kiện ghi nhận tài sản cố định

Nếu trong năm doanh nghiệp mua sắm tài sản thì kiểm tra xem có đủ điều kiện ghi nhận tài sản cố định hay không, chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ để ghi nhận tài sản cố định nếu đủ điều kiện.

Khấu hao tài sản cố định có được tính vào chi phí được trừ hay không

Lưu ý đối với tài sản cố định là xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi có giá trên 1.6 tỷ được quy định mức trích khấu hao như thế nào?

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Xem lại khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định và lựa chọn thời gian phù hợp theo thông tư 45/2013/TT-BTC

Thuế GTGT được khấu trừ

Kiểm tra và so sánh với bảng kê mua vào và tờ khai thuế GTGT – chỉ tiêu thuế được khấu trừ.

Thuế GTGT đầu ra

Kiểm tra và so sánh với bảng kê bán ra và tờ khai thuế GTGT – chỉ tiêu thuế phải nộp.

 1. Kết chuyển tài khoản 1331 và 3331
 2. Thông báo C12

Đối chiếu lại số tiền BHXH, BHYT, BHTN với thông báo C12 của cơ quan bảo hiểm.

Bảng lương

Kiểm tra hạch toán lương và bảng lương đã khớp chưa

Phúc lợi

Các phúc lợi được chi trả cùng lương và tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN được quy định ở đâu? Nếu chưa có thì bổ sung quy định.

40 điểm nhấn cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính
 2

Thuế môn bài

Đã kê khai và nộp thuế môn bài đầu năm chưa, chuẩn bị nộp thuế cho năm tiếp theo.

Các khoản trích trước

Đã hạch toán đúng chưa và hạch toán chi phí hay chưa đối ứng để cấn trừ chưa

Công cụ dụng cụ

Đối chiếu và ghi nhận đúng thực tế chưa, có biên bản kiểm kê hay chưa

Bảng phân bổ công cụ dụng cụ

Số liệu trên bảng phân bổ và số phân bổ hàng tháng đã chính xác chưa

Chi phí trả trước

Tương tự như công cụ dụng cụ

Doanh thu

Doanh nghiệp có những loại doanh thu nào, nếu có doanh thu chịu thuế và không chịu thuế thì đã phân bổ thuế GTGT đầu vào cho cả hai loại doanh thu này hay chưa

Chi phí

Các khoản chi phí đã hợp lý chưa, có đủ điều kiện để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Hóa đơn đầu vào

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn. Có hóa đơn đầu vào nào thuộc danh sách doanh nghiệp bỏ trốn hay không

Hóa đơn đầu ra

Kiểm tra có hóa đơn nào đã hủy, cần giải trình hay thay đổi thông tin khách hàng không. Hóa đơn hủy còn trên hệ thống không

Chi phí lãi vay

Có hợp lý và được tính vào cp được trừ không

Kết chuyển tài khoản 632

Không có số dư cuối kỳ

Thuế TNDN

Căn cứ tạm tính các quý để tính và nộp bổ sung hoặc không thuê TNDN. Đồng thời hạch toán bổ sung.

 1. Doanh nghiệp được phép kết chuyển lỗ liên tục trong vòng 5 năm
 2. Giảm trừ cho người phụ thuộc

cần có giầy tờ chứng minh đi kèm

 1. Xem xét các trường hợp được ủy quyền quyết toán thay cho cá nhân
 2. Mức tiền ăn được trừ khi đóng bảo hiểm

730.000 đồng/tháng

 1. Các khoản thu nhập miễn thuế khi tín thuế TNCN
 2. Mức chi trả 2 triệu đồng/lần đối với cộng tác viên hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng
 3. Kết chuyển tài khoản 911
 4. Quyết toán thuế TNCN
 5. Quyêt toán thuế TNDN

Hãy luôn áp dụng thực tế vào bất cứ công việc gì kể cả kế toán để có được lập luận chính xác nhất.

Bài liên quan

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính chi tiết cho doanh nghiệp

Một bộ báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm những gì?

[Mới] Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính 2023 chi tiết từ A-Z

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
4570
post
Đăng nhập
x