Góc kế toán

Lũy kế giá trị thanh toán là gì? Cách tính như thế nào?

1 năm trước

Lũy kế giá trị thanh toán được hiểu là tổng giá trị thanh toán (đã thanh toán hay chỉ mới tạm ứng) của các kỳ kinh doanh trước

Lũy kế là gì?

Lũy kế (Commulative) là số liệu được tính toán và cộng dồn lại theo từng kỳ. Số liệu sau khi đã cộng dồn theo từng đợt được quy định cứ thế được cộng dồn nối tiếp nhau. Nói cách khác, lũy kế là lũy tiến được cộng dồn và nối tiếp nhau.

Lũy kế = Phát sinh trong kỳ + Lũy kế các tháng trước

Ví dụ: Doanh thu từng tháng của doanh nghiệp được ghi nhận như sau:

Tháng 1: 1 tỷ đồng

Tháng 2: 1.4 tỷ đồng

Tháng 3: 1.2 tỷ đồng

Tháng 4: 2 tỷ đồng

Lũy kế 4 tháng đầu năm là: 1+ 1.4 + 1.2 +2 = 5.8 tỷ đồng

Một số thuật ngữ trong kinh doanh liên quan đến lũy kế

  • Lũy kế thanh toán
  • Khấu hao lũy kế
  • Lỗ lũy kế

>> Xem thêm: Hao mòn lũy kế là gì? Cách tính giá trị hao mòn tài sản cố định

Lũy kế giá trị thanh toán

Như định nghĩa về lũy kế bên trên, lũy kế thanh toán được hiểu là tổng giá trị thanh toán (đã thanh toán xong hay chỉ mới tạm ứng) của các kỳ kinh doanh trước.

Cụ thể, luỹ kế thanh toán là tổng của lũy kế thanh toán tạm ứng và lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành.

Trong đó:

Lũy kế thanh toán tạm ứng = Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước – Chiết khấu tiền tạm ứng + Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này

Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành = Số tiền đã thanh toán khố lượng hoàn thành đến cuối kì trước + Chiết khấu tiền tạm ứng + Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này.

Chú ý:

Đối với dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN, được áp dụng BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN.

(Theo Thông tư 86/2011/TT-BTC)

Tải mẫu tại đây

lũy kế giá trị thanh toán

>>Xem thêm: Quy trình kế toán thanh toán trong doanh nghiệp diễn ra như thế nào?

Phần mềm Kaike – giải pháp hỗ trợ kế toán

Hiện nay, có nhiều công cụ ra đời hỗ trợ các công tác của kế toán. Đặc biệt là việc hỗ trợ kế toán tiếp cận chủ động với các thay đổi mới trong ngành.

Ngoài việc hỗ trợ nghiệp vụ kế toán, phần mềm kế toán Kaike còn giúp kế toán tiếp cận thông tin văn bản luật hiện hành. Đồng thời còn giúp các nhà quản trị theo dõi được tình hình tài chính trong doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm phần mềm kế toán thông minh dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Sử dụng phần mềm kế toán Kaike Free 

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia chuyển đổi số kế toán, GMO thực hiện chương trình tặng miễn phí phiên bản Kaike Free

TRẢI NGHIỆM NGAY

Kaike.vn

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
1117
post