Chi phí

Mẫu 01/LPMB tờ khai lệ phí môn bài năm 2023

04:24 Chiều

-

12/10/2023

Lệ phí môn bài được hiểu đơn giản là mức thuế doanh nghiệp hay hộ kinh doanh phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh. Trong bài viết hôm nay cùng Kaike tìm hiểu mẫu 01 lệ phí môn bài mới nhất 2023.

Mẫu 01/LPMB tờ khai lệ phí môn bài năm 2023

1. Mẫu 01/LPMB tờ khai lệ phí môn bài năm 2023 

Mẫu 01/LPMB tờ khai lệ phí môn bài năm 2023

Tải mẫu 01/LPMB tờ khai lệ phí môn bài năm 2023 tại đây

2. Cách viết tờ khai lệ phí môn bài năm 2023

Chỉ tiêu [01]: Kê khai năm tính lệ phí môn bài.

Chỉ tiêu [02]: Chỉ tích chọn đối với lần đầu kê khai.

Chỉ tiêu [03]: Chỉ tích chọn đối với trường hợp người nộp lệ phí đã nộp tờ khai nhưng sau đó phát hiện có thay đổi thông tin về nghĩa vụ kê khai và thực hiện kê khai lại thông tin thuộc kỳ tính lệ phí đã kê khai. Lưu ý, người nộp lệ phí chỉ được thực hiện chọn một trong hai chỉ tiêu [02] và [03].

Chỉ tiêu [04] đến chỉ tiêu [05]: Kê khai thông tin theo đăng ký thuế của người nộp.

Chỉ tiêu [06] đến chỉ tiêu [08]: Kê khai thông tin đại lý thuế (nếu có).

Chỉ tiêu [09]: Chỉ tích chọn trong trường hợp người nộp lệ phí đã kê khai lệ phí môn bài, sau đó thành lập mới địa điểm kinh doanh.

3. Ai phải nộp lệ phí môn bài?

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp được miễn lệ phí môn bài, bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức trên (nếu có).
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

>> Siêu ưu đãi! Có ngay phần mềm kế toán với 167.000đ/THÁNG

4. Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. (theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp)
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên. (không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính)
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu đối với:

 • Tổ chức thành lập mới. (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới)
 • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm đối với:

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trước thời điểm Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Thời gian miễn lệ phí môn bài được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian được miễn lệ phí môn bài.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

5. Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2023

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm.  

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

 • Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.
 • Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 năm liền kề.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

 • Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.
 • Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 1 năm liền kề.

Trên đây là nội dung liên quan đến lệ phí môn bài. Thông qua bài viết, hy vọng anh/chị hiểu hơn về lệ phí môn bài và bậc thuế đối với mỗi đối tượng được quy định theo pháp luật 2023. 

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Quy định về thuế môn bài cho thuê nhà mới nhất 2023

Quy định về thuế môn bài văn phòng đại diện mới nhất 2023

Hướng dẫn cách kê khai lệ phí môn bài năm 2023 qua mạng

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
7474
post
Đăng nhập
x