Chế độ kế toán
Tải mẫu bảng kê chứng từ thanh toán mới nhất 2021
2 tháng trước

Bảng kê chứng từ thanh toán mới nhất theo thông tư 39/2016/TT-BTC

Đối với các doanh nghiệp, việc kê khai những khoản thanh toán cụ thể là đặc biệt quan trọng. Bởi đó là căn cứ mà bộ phận phụ trách kiểm tra, theo dõi thanh toán. Chứng từ kế toán sử dụng để thống kê lại toàn bộ những khoản chi tiêu và báo cáo tới nhà quản trị.

Bảng kê chứng từ thanh toán là gì?

Bảng kê chứng từ thanh toán là văn bản kê khai tất cả các chứng từ thuộc nghiệp vụ kế toán đã được phê duyệt kể kiểm tra xem đã ăn khớp với nội dung chi tiêu trong doanh nghiệp hay chưa. Đảm bảo về sự minh bạch tài chính cho việc chi tiêu trong doanh nghiệp.

Bảng kê chứng từ thanh toán được sử dụng trong trường hợp:

  • Doanh nghiệp cần lập hồ sơ phục vụ cho mục đích tạm ứng.
  • Daonh nghiệp cần chi trả cho công tác theo đề nghị tạm ứng, tiến hành thông qua các hình thức phổ biến như chuyển khoản,…

Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán mới nhất

Tải ngay mẫu kê khai chứng từ thanh toán theo thông tư 39/2016/TT-BTC: mẫu bảng kê chứng từ thanh toán

Tải mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa bán ra

Xem thêm: Mẫu bảng kê đề nghị thanh toán mới nhất 2021

Phần mềm kế toán Kaike hỗ trợ xuất chứng từ theo tiêu chuẩn BTC

Ra mắt tháng 6 năm 2021, phần mềm kế toán Kaike được chú ý với những tính năng nghiên cứu để phù hợp doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Đặc biệt là việc cập nhật thông tin tức thời các thông tư và văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế toán.

Thông tin chi tiết: https://kaike.vn/ra-mat-kaike-phan-mem-ke-toan-cho-doanh-nghiep-sieu-nho/

Đăng ký ngay: https://app.kaike.vn/signAccount

Đỗ Sơn

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
Xem ưu đãi kaike