Biểu mẫu/Quy định

Đăng ký nhận tin ngay

Biểu mẫu/Quy định

Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán mới nhất 2021

01:55 Chiều

-

27/07/2021

Đối với các doanh nghiệp, việc kê khai những khoản thanh toán cụ thể là đặc biệt quan trọng. Cần có mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán riêng. Bởi đó là căn cứ để bộ phận phụ trách kiểm tra, theo dõi được quá trình thanh toán. Chứng từ kế toán dùng để thống kê lại toàn bộ những khoản chi tiêu và báo cáo tới nhà quản trị. Nội dung dưới đây sẽ đề cập tới mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán mới nhất theo thông tư 39/2016/TT-BTC.

Bảng kê chứng từ thanh toán là gì?

Bảng kê chứng từ thanh toán là văn bản kê khai tất cả các chứng từ thuộc nghiệp vụ kế toán đã được phê duyệt kể kiểm tra xem đã ăn khớp với nội dung chi tiêu trong doanh nghiệp hay chưa. Đảm bảo về sự minh bạch tài chính cho việc chi tiêu trong doanh nghiệp.

Bảng kê chứng từ thanh toán được sử dụng trong trường hợp:

  • Doanh nghiệp cần lập hồ sơ phục vụ cho mục đích tạm ứng.
  • Daonh nghiệp cần chi trả cho công tác theo đề nghị tạm ứng, tiến hành thông qua các hình thức phổ biến như chuyển khoản,…

Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán mới nhất

Tải ngay mẫu kê khai chứng từ thanh toán theo thông tư 39/2016/TT-BTC: mẫu bảng kê chứng từ thanh toán

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN, TẠM ỨNG

Bảng kê chứng từ thanh toán, tạm ứng

Tải: Mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa bán ra

Xem thêm: Mẫu bảng kê đề nghị thanh toán mới nhất 2021

Phần mềm kế toán Kaike hỗ trợ xuất chứng từ theo tiêu chuẩn BTC

Ra mắt tháng 6 năm 2021, phần mềm kế toán Kaike được chú ý với những tính năng phù hợp doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Đặc biệt là việc cập nhật thông tin tức thời các thông tư và văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế toán.

Cùng với đó là các ưu điểm nổi bật như:

  • Lập kế hoạch quản lý dòng tiền
  • Theo dõi tình hình thu-chi chi tiết theo từng sản phẩm, đánh giá được các nhóm sản phẩm tiềm năng.
  • Theo dõi tình hình công nợ phải thu, công nợ phải trả.
  • Ngoài ra, còn hỗ trợ các công tác kế toán như: Kết chuyển lãi/lỗ, Kê khai thuế, Lập các báo cáo tài chính,…

Thông tin chi tiết có : Link

Sử dụng phần mềm kế toán Kaike Free 

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia chuyển đổi số kế toán, GMO thực hiện chương trình tặng miễn phí phiên bản Kaike Free

TRẢI NGHIỆM NGAY
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
872
post
Đăng nhập
x