Góc kế toán
Mẫu bảng kê thanh toán biên lai trong doanh nghiệp nhỏ
1 tháng trước

Bảng kê thanh toán biên lai là một trong những nội dung để khai báo tình hình sử dụng biên lai với cơ quan thuế. Mời bạn đọc cùng Kaike.vn tìm hiểu về biểu mẫu và hướng dẫn cách hoàn thành chứng từ thanh toán biên lai – theo mẫu CTT25/AC ban hành kèm theo Quyết định số 747/QĐ-TCT.

Mẫu bảng kê thanh toán biên lai trong doanh nghiệp nhỏ

Mẫu bảng kê thanh toán biên lai theo mẫu CTT25/AC ban hành kèm theo Quyết định số 747/QĐ-TCT. Hay còn gọi là Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Tải mẫu Mẫu CTT25.AC

bảng kê thanh toán biên lai

Xem thêm: Mẫu bảng kê đề nghị thanh toán mới nhất 2021

Hướng dẫn hoàn thành bảng kê khai biên lai

Khi kế toán sử dụng mẫu CTT25/AC, cần phải ghi đúng các thông tin trong mẫu theo quy định:

  • Cột 1: Ghi ký hiệu mẫu của chứng từ bắt đầu sử dụng.
  • Cột 2: Ghi tên của loại biên lai mà kế toán sử dụng để khai.
  • Cột 3: Ghi theo ký hiệu của biên lai.
  • Cột 4: Những chứng từ mà kế toán sử dụng. Trong quý bắt đầu sử dụng từ số nào thì bắt đầu liệt kê từ số đó và đến số cuối cùng trong quý sử dụng.
  • Cột 5: Tổng số chứng từ mà kế toán sử dụng để kê khai. (= đến số ở cột 4 – từ số ở cột 4 + 1). Không bao gồm những chứng từ đã bị mất, hay bị xóa bỏ.
  • Cột 6: Tổng số hóa đơn đã bị xóa bỏ (ghi chi tiết Số hóa đơn bị xóa bỏ).
  • Cột 7: Số hóa đơn đã bị mất hoặc bị cháy.
  • Cột 8: Tổng số hóa đơn của cả cột  5, 6, 7.

Xem thêm: Quy trình kế toán thanh toán trong doanh nghiệp diễn ra như thế nào?

Đăng ký phần mềm kế toán Kaike ngay để có cơ hộ nhận ưu đãi FREE 100% phí duy trì tài khoản trong năm đầu. Chương trình ưu đãi diễn ra đến hết tháng 9 năm 2021

Thông tin về phần mềm: https://kaike.vn/ra-mat-kaike-phan-mem-ke-toan-cho-doanh-nghiep-sieu-nho/

>>ĐĂNG KÝ NGAY

Ngọc

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
Xem ưu đãi kaike