Biểu mẫu/Quy định

Đăng ký nhận tin ngay

Biểu mẫu/Quy định

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho kế toán, kế toán trưởng

10:55 Sáng

-

06/07/2021

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho kế toán. Hướng dẫn soạn giấy uỷ quyền. Kế toán có được phép ủy quyền lại cho người khác không? Hãy cùng Kaike.vn tìm hiểu trong bài viết sau đây.

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho kế toán, kế toán trưởng

1. Ủy quyền và giấy ủy quyền là gì?

Ủy quyền là việc giao cho một cá nhân/tổ chức khác đại diện mình sử dụng quyền mà mình có được một cách hợp pháp, đồng thời phải chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền đó. Quan hệ ủy quyền thường là quan hệ giữa cá nhân với nhau mang tính chất tương trợ, giúp đỡ.

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định cá nhân/tổ chức được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền.

>> Sở hữu ngay phần mềm kế toán chỉ từ 167.000đ/THÁNG

2. Người được ủy quyền có được phép ủy quyền lại cho người thứ ba hay không?

Ví dụ: Giám đốc công ty ủy quyền cho anh A là kế toán trưởng thay mình thực hiện các giao dịch và xử lý các chứng từ của Ngân Hàng. Anh A do vướng công việc gia đình nên đã ủy quyền công việc đó cho kế toán B. Việc làm trên liệu có hợp pháp?

Căn cứ Điều 581 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về hợp đồng uỷ quyền như sau:

“Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Theo quy định nêu trên giám đốc có thể ủy quyền cho kế toán trưởng A giao dịch và ký kết các chứng từ với Ngân hàng.

Căn cứ điều 583 Bộ luật dân sự về ủy quyền lại như sau:

“Bên được uỷ quyền chỉ được uỷ quyền lại cho người thứ ba, nếu được bên uỷ quyền đồng ý hoặc pháp luật có quy định. Hình thức hợp đồng uỷ quyền lại cũng phải phù hợp với hình thức hợp đồng uỷ quyền ban đầu.Việc uỷ quyền lại không được vượt quá phạm vi uỷ quyền ban đầu”.

Do đó kế toán trưởng A có thể ủy quyền lại cho kế toán B để B giao dịch ký kết các chứng từ với Ngân hàng nếu được giám đốc đồng ý.

3. Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho kế toán trưởng, kế toán

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017;

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty …………………………..;

Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty;

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):

Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………

CMND/CCCD số: ………………….., ngày cấp ………….……, nơi cấp ……

 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………

CMND/CCCD số: ………………….., ngày cấp ………….……, nơi cấp …….

 

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:

– Bên A ủy quyền cho bên B ký vào những giấy tờ, hoá đơn liên quan đến thuế……… khi xuất bán hàng.

– Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế …………

– Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

Điều 2: Thù lao uỷ quyền: không.

Điều 3: Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi ông/bà ………… có quyết định thay thế hoặc bị cách chức, sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản (mỗi bản gồm: 02 trang; 01 tờ); giao cho Bên ủy quyền 01 bản; Bên nhận ủy quyền 01 bản.

Điều 4: Ông/ Bà ……………………. và các bộ phận liên quan của Công ty………… có trách nhiệm thi hành Giấy uỷ quyền này./.

 

>> Tải ngay Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho kế toán

4. Những ai được phép ủy quyền

Chỉ những ai liên quan và có đủ thẩm quyền mới được ký vào hóa đơn, chứng từ. Tuy nhiên, vì một số lý do hợp lệ, người ký sẽ ủy quyền cho người khác phù hợp ký thay. Việc hiểu rõ về ủy quyền và nắm được văn bản ủy quyền đúng theo quy định pháp luật sẽ giúp lãnh đạo tránh được những rủi ro sau này.

Hiện nay, có rất nhiều công cụ  hỗ trợ việc cập nhật thông tin các điều luật, đặc biệt về lĩnh vực kế toán. Phần mềm kế toán Kaike là một trong số đó. Không chỉ tập trung hỗ trợ các nghiệp vụ kế toán, nền tảng này còn cập nhật liên tục các thông thư của bộ tài chính và các văn bản pháp luật liên quan. Chi tiết tại: Link

Hy vọng bài viết trên sẽ đem lại nhiều thông tin quy định về ủy quyền đặc biệt là nội dung Nội dung giấy ủy quyền của giám đốc cho kế toán trưởng, kế toán.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2023

Biên bản bàn giao công việc kế toán khi nghỉ việc

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
699
post
Đăng nhập
x