Biểu mẫu/Quy định

Đăng ký nhận tin ngay

Biểu mẫu/Quy định

Mẫu phiếu xuất kho mới nhất 2021

01:56 Chiều

-

22/09/2021

Mẫu phiếu xuất kho được dùng làm căn cứ tính giá thành sản phẩm, hạch toán chi phí sản xuất,… Kế toán cần nắm được cách lập phiếu đúng mẫu quy định. Để đảm bảo theo dõi quá trình tiêu hao vật tư của doanh nghiệp phục vụ các nghiệp vụ cuối kỳ sản xuất kinh doanh.

Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 132

Được ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính.

Tải file word TẠI ĐÂY

Mẫu phiếu gồm các thông tin cơ bản sau:

 • Ngày, tháng, năm lập phiếu
 • Họ và tên người nhận hàng
 • Địa chỉ hoặc bộ phận
 • Số hóa đơn hoặc lệnh xuất kho
 • Lý do xuất kho
 • Xuất tại kho
 • Địa điểm

Tiếp theo đến bảng biểu thống kê số lượng xuất kho. Cụ thể như sau:

 • Cột A: là cột số thứ tự của vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa,…
 • Cột B: Tên của hàng hóa, vật tư xuất kho
 • Cột C: mã số nếu có, nếu không có thể bỏ qua
 • Cột D: Đon vị tính sẽ ghi theo hóa đơn
 • Cột 1: là số lượng theo yêu cầu của người nhập
 • Cột 2: là số lượng thực tế xuất kho có thể ít hơn hoặc bằng số lượng yêu cầu
 • Cột 3: Đơn giá cho một đơn vị hàng hóa chưa bao gồm thuế
 • Cột 4: là giá trị của đơn giá nhân với số lượng
 • Dòng cộng: cộng tổng các cột số lượng, đơn giá, thành tiền.
 • Tổng sổ tiền viết bằng chữ: là số tiền bằng chữ ở cột thành tiền trên phiếu xuất kho

 

Lưu ý khi lập phiếu xuất kho

 • Kế toán cần lập phiếu xuất kho thành 3 liên giống nhau.
 • Liên thứ nhất lưu tại bộ phận lập phiếu
 • Liên thứ 2 dó người chịu trách nhiệm lưu trữ. Có thể là thủ kho ghi chép lại, lưu trữ để ghi thẻ. Nhân viên kế toán nhận thẻ đó để hạch toán.
 • Liên thứ 3 do người phụ trách nhận hàng lưu giữ. Phòng trường hợp rủi ro có tránh chấp về hàng hóa thì có phiếu xuất hàn đối chiếu.
 • Phần nội dung bắt buộc cuối cùng là chữ ký và họ tên của các đối tượng sau: Người lập phiếu, người nhận hàng, thủ kho, kế toán trưởng và giám đốc.

Phần mềm kế toán hỗ trợ lập phiếu xuất kho tự động

Hiện nay, phần mềm kế toán Kaike có chức năng tự động lập phiếu xuất kho. Kế toán chỉ cân thao tác đơn giản đặt lệnh lập phiếu, phần mềm sẽ dựa trên các thông tin đơn hàng để xuất phiếu theo đúng mẫu. Các thông tin trong được hoàn thành tự động, tránh được sai sót và tiết kiệm thời gian cho kế toán.

Tìm hiểu Chức năng lập phiếu xuất kho của phần mềm kế toán Kaike 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán thông minh Kaike 

Sử dụng phần mềm kế toán Kaike Free 

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia chuyển đổi số kế toán, GMO thực hiện chương trình tặng miễn phí phiên bản Kaike Free

TRẢI NGHIỆM NGAY
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
1428
post