Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Mô tả công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp

02:32 Chiều

-

07/10/2021

Kế toán thuế là vị trí quen thuộc và vô cùng quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp. Doanh nghiệp bắt buộc phải có kế toán thuế để hoạt động và tồn tại dưới sự quản lý của nhà nước.

công việc của kế toán thuê trong doanh nghiệp là gì

Công việc hằng ngày của kế toán thuế

Các công việc hằng ngày của kế toán thuế là thu thập, xử lý nhưng hóa đơn chứng từ phát sinh. Đồng thời tiến hành hạch toán các chứng từ như:

 • Hóa đơn đầu ra, đầu vào.
 • Nộp tiền thuế nếu có phát sinh các loại thuế phải nộp để tránh để phạt do chậm nộp.
 • Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến dòng tiền trong ngân hàng.
 • Căn cứ vào các phiếu chi, phiếu thu, giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hạch toán các nghiệp vụ về quỹ.
 • Kiểm tra tính đúng đắn hợp lý của các hóa đơn. Xem xét có bị sai lệch các thông tin trên hóa đơn không.
 • Sắp xếp các hóa đơn chứng từ, lưu trữ, bảo quản cẩn thẩn và theo một logic. Đảm bảo dễ dàng tìm kiếm khi cần thiết.

Công việc hàng tháng của kế toán thuế

 • Kê khai các loại thuế cần thiết như:

+ Thuế giá trị gia tăng với những doanh nghiệp có doanh thu từ 50 tỷ đồng trở lên.

+ Thuế thu nhập cá nhân đối với những doanh nghiệp phát sinh số thuế TNCN từ 50 triệu đồng trở lên.

+ Nộp các tờ khai tháng cho doanh nghiệp.Hạn nộp các tờ khai tháng là ngày 20 của tháng tiếp theo.

 • Thực hiện các bút toán phân bổ công cụ dụng cụ, trích khấu hao tài sản cố định.
 • Kiểm tra hồ sơ nhân viên, làm hợp đồng lao động. Tiến hành đăng ký mã số thuế cho nhân viên.
 • Cân đối kiểm tra các chỉ tiêu trên bảng cân đối, tránh để dồn quá nhiều việc đến cuối năm.

Công việc hàng quý của kế toán thuế

1.   Cuối quý kế toán thuế cần lập các tờ khai cần thiết như:

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng: Với những doanh nghiệp mới thành lập, hoặc có doanh thu < 50 tỷ đồng.
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân: Với DN có phát sinh thuế TNCN < 50 triệu.

Lưu ý: Thời hạn nộp các tờ khai theo quý là ngày 30 của tháng tiếp theo sau quý đó.Trường doanh nghiệp không có người lao động nào đến mức phải đóng thuế TNCN. Thì doanh nghiệp chỉ cần thực hiện quyết toán vào thời điểm cuối năm.

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Tổng hợp các loại báo cáo thuế phải nộp 

2.   Thời hạn nộp các tờ khai theo quý là ngày 30 của tháng tiếp theo sau quý đó.

Công việc hàng năm của kế toán thuế

Công việc hàng năm của kế toán thuế bao gồm công việc đầu năm và cuối năm như sau:

1.   Công việc đầu năm:

Thời điểm từ 01/01 đến 31/01 của năm tài chính kế toán cần hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài.

Lưu ý: Trong năm nếu doanh nghiêp có thay đổi về mức vốn điều lệ làm thay đổi bậc lệ phí môn bài phải nộp thì cần phải làm lại tờ khai lệ phí môn bài cho năm sau và nộp trước ngày 31/12 của năm đó.

Quy định mới nhất về thuế môn bài năm 2021

2.   Công việc cuối năm:

 • Công việc quan trọng nhất cuối năm là hoàn thành bộ báo cáo tài chính.

Do đó, lúc này kế toán cần rà soát lại các vấn đề còn tồn đọng từ trong năm. Kiểm tra các số liệu từ chi tiết đến tổng hợp. Kiểm tra lại giữa kê khai và hạch toán đã khớp nhau chưa.

 • Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là ngày thứ 90 của năm tiếp theo.
 • Thực hiện quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN theo đúng quy định nhà nước.
 • Sau khi nộp báo cáo thuế xong kế toán cần tiến hành in toàn bộ sổ sách từ chi tiết đến tổng hợp để lưu trữ phục vụ cho việc quyết toán thuế sau này.
 • Các sổ sách gồm:

+ Sổ cái các tài khoản

+ Sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng..

+ Các bảng biểu chi tiết như: Tổng hợp công nợ phải thu – phải trả, Bảng trích khấu hao tài sản cố định…

+ Các phiếu thu, chi đi kèm các hóa đơn…

Tổng hợp các phần hành kế toán doanh nghiệp

Có thể thấy, kế toán thuế là một bộ phận giúp kiểm soát và lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng các chính sách thuế mới. Góp phần tránh thất thoát, thiệt hại trong kinh doanh và tiết kiệm chi phí. Đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán hỗ trợ nghiệp vụ kế toán thuế

Hiện nay phần mềm kế toán KAIKE hỗ trợ kế toán tự động định khoản, thực hiện các nghiệp vụ chính xác. Với những doanh nghiệp nhỏ chưa tập chung được nguồn nhân lực kế toán chuyên nghiệp, việc áp dụng công nghệ để giảm bớt gánh nặng cho kế toán viên là rất cần thiết.

Các tính năng nổi bật hỗ trợ nghiệp vụ kế toán thuế đang kể tới như:

 • Tự động lập tờ khai thuế
 • Tự động lập báo cáo thuế GTGT, TNDN
 • Tổng hợp được các báo cáo kế toán như: Báo cáo tài chính, bảng cân đối tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,…
 • Việc tra cứu các chứng từ hóa đơn trên nền tảng Kaike tiện lợi, nhanh chóng,…

Sử dụng phần mềm kế toán Kaike Free 

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia chuyển đổi số kế toán, GMO thực hiện chương trình tặng miễn phí phiên bản Kaike Free

TRẢI NGHIỆM NGAY
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
1532
post
Đăng nhập
x