Hồ sơ/Thủ tục

Đăng ký nhận tin ngay

Hồ sơ/Thủ tục

Mức lương tối thiểu đóng BHXH năm 2022

09:01 Sáng

-

29/10/2021

BHXH là một trong những chính sách xã hội quan trọng của Nhà nước. BHXH đảm bảo bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập khi NLĐ mất khả năng làm việc. BHXH bắt buộc do Nhà nước tổ chức và bắt buộc NLĐ và người sử dụng lao động phải tham gia. Vậy mức tiền lương đóng BHXH tối thiểu là bao nhiêu? Mời bạn đọc tìm hiểu qua nội dung bài viết sau

Những đối tượng nào phải tham gia BHXH bắt buộc?

Theo quyết định 595/QĐ-BHXH, những đối tượng sau đây phải đóng BHXH bắt buộc.

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn. HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được kỹ kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về người lao động.
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
 • Những người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.
 • Người lao động (NLĐ) có từ 02 hợp đồng trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì:
  + Đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên.
  + Đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

Cách tra cứu tra cứu thông tin thẻ BHYT mới nhất

Mức tiền lương đóng BHXH tối thiểu

NLĐ làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

 • Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.
 • Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 cụ thể như sau:
Vùng I

4.420.000 đồng/tháng

Vùng II

3.920.000 đồng/tháng

Vùng III

3.430.000 đồng/tháng

Vùng IV

3.070.000 đồng/tháng

NLĐ làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề

 • Trường hợp này áp dụng với cả lao động tự do doanh nghiệp tự dạy nghề.
 • Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Cụ thể:

Vùng Mức lương đóng BHXH tối thiểu cho người lao động đã qua học nghề
Địa bàn thuộc vùng I

= 4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng II

= 3.920.000 + (3.920.000 x 7%) = 4.194.400 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng III

= 3.430.000 + (3.430.000 x 7%) = 3.670.100 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng IV

= 3.070.000 + (3.070.000 x 7%) = 3.284.900 đồng/tháng

NLĐ làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

 • Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc cao hơn ít nhất 5%;
 • Công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Tóm lại

Mức đóng BHXH bắt buộc tối thiểu đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

Vùng

Người làm việc trong điều kiện bình thường

Người đã qua học nghề, đào tạo nghề

Người làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Người làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Công việc giản đơn

Công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo nghề

Công việc giản đơn

Công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo nghề

Vùng I 4.420.000 4.729.400 4.641.000 4.965.870 4.729.400

5.060.458

Vùng II 3.920.000 4.194.400 4.116.000 4.404.120 4.194.400

4.488.008

Vùng III 3.430.000 3.670.100 3.601.500 3.853.605 3.670.100

3.927.007

Vùng IV 3.070.000 3.284.900 3.223.500 3.449.145 3.284.900

3.514.843

Mức lương kế toán hiện nay

Sử dụng phần mềm kế toán Kaike Free 

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia chuyển đổi số kế toán, GMO thực hiện chương trình tặng miễn phí phiên bản Kaike Free

TRẢI NGHIỆM NGAY
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
1673
post
Đăng nhập
x