Tin cập nhật

Cập nhật chương trình khuyến mãi, tin tức thị trường, doanh nghiệp;

thông tin kế toán giúp người đọc nắm bắt thông tin nhanh chóng.
Đăng ký nhận tin ngay

Tin cập nhật

Chi tiết các nghiệp vụ kế toán kho cần nắm vững

03:44 Chiều

-

02/03/2023

Kế toán kho là 1 phần hành không thể thiếu trong bộ máy kế toán của doanh nghiệp, hàng tồn kho có được kiểm soát tốt hay không, ngoài việc quản lý kho hàng hiệu quả thì còn phụ thuộc phần lớn vào công tác kế toán kho. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về kế toán kho cũng như các nghiệp vụ chi tiết của kế toán kho.

Chi tiết các nghiệp vụ kế toán kho cần nắm vững

Chi tiết các nghiệp vụ kế toán kho cần nắm vững

I. Kế toán kho là gì?

1. Khái niệm

– Kế toán kho là nhân viên kế toán phụ trách phần hành kho, thường làm việc tại kho của DN, chịu trách nhiệm theo dõi quá trình nhập – xuất hàng hóa, kiểm soát tình hình tồn kho, lập phiếu xuất kho – nhập kho và kiểm tra, đối chiếu hóa đơn chứng từ sổ sách với số liệu thực tế của thủ kho nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng hàng hóa và hạn chế tối đa thất thoát cho DN.

2. Các công việc chung của kế toán kho

– Theo dõi và kiểm soát hàng hóa: Kế toán kho là người trực tiếp theo dõi quá trình nhập kho – xuất kho và cập nhật tình hình hàng hóa cũng như đối chiếu sổ sách chứng từ với thủ kho hàng ngày để đảm bảo đầy đủ số lượng hàng hóa

– Lập và lưu trữ phiếu nhập kho – xuất kho: Kế toán sẽ kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi lập phiếu nhập kho – xuất kho theo yêu cầu và lưu giữ các hóa đơn, chứng từ kèm theo để phục vụ cho công tác đối chiếu, kiểm kê sau này.

– Hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan: Kế toán kho sẽ căn cứ trên phiếu nhập kho/ xuất kho và hóa đơn chứng từ kèm theo để hạch toán các nghiệp vụ nhập hàng/ xuất bán,…

– Báo cáo hàng tồn kho định kỳ: Kế toán kho sẽ phối hợp với thủ kho thực hiện công tác kiểm kê định kỳ để báo cáo số lượng tồn kho thực tế, tình hình nhập – xuất – tồn trong kỳ và kịp thời xử lý sai sót nếu có.

– Một số công việc khác: Kiểm tra việc ghi chép thẻ kho của thủ kho, phối hợp với kế toán công nợ để đối chiếu số liệu phát sinh,…

I. Các nghiệp vụ kế toán kho chi tiết

1. Các nghiệp vụ kế toán kho chi tiết

– Khi có phát sinh, kế toán kho sẽ kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của toán bộ hóa đơn chứng từ liên quan trước khi nhập – xuất kho. Sau đó sẽ căn cứ vào đề xuất và toàn bộ chứng từ để lập phiếu nhập kho/ xuất kho.

– Hạch toán các nghiệp vụ kho liên quan như: nhập mua, xuất bán, xuất sản xuất, xuất sử dụng, luân chuyển kho,…Kế toán sẽ căn cứ vào bộ chứng từ nhập kho – xuất kho để hạch toán kế toán, phản ánh đúng thực tế phát sinh.

– Tính giá nhập kho hàng hóa theo đúng nguyên tắc kế toán và giá xuất kho hàng hóa theo 1 trong các phương pháp như: FIFO, LIFO, bình quân gia quyền, thực tế đích danh.

– Phối hợp với thủ kho để hoàn thiện các thủ tục nhập hàng, xuất hàng cũng như lên kế hoạch nhập hàng dự trữ kịp thời.

– Kiểm tra việc ghi chép thẻ kho và đối chiếu số liệu nhập – xuất thường xuyên với thủ kho

– Thực hiện công tác kiểm kê định kỳ, lên báo cáo nhập – xuất – tồn và xử lý chênh lệch sau kiểm kê liên quan đến việc thừa hoặc thiếu hụt hàng hóa.

2. Các chứng từ sử dụng theo TT133 và TT200 của BTC

– Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT

– Phiếu xuất kho mẫu số 02-VT

– Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa số 03-VT

– Mẫu phiếu báo cáo vật tư còn lại cuối kỳ số 04-VT

– Mẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa số 05-VT

– Mẫu bảng kê mua hàng số 06-VT

– Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu CCDC số 07-VT

Các nghiệp vụ kế toán kho chi tiết

3. Các tài khoản hạch toán hàng tồn kho

Các tài khoản hàng tồn kho theo thông tư 200/20214/TT-BTC và thông tư 133/2016/TT-BTC bao gồm:

– Tài khoản 151: Hàng mua đang đi đường

– Tài khoản 152: Nguyên liệu, vật liệu

– Tài khoản 153: Công cụ, dụng cụ

– Tài khoản 154: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

– Tài khoản 155: Thành phẩm

– Tài khoản 156: Hàng hóa

– Tài khoản 157: Hàng gửi đi bán

– Tài khoản 158: Hàng hóa kho bảo thuế

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “nghiệp vụ kế toán kho”

Bài test kế toán kho Kế toán kho trên phần mềm Kaike
Sổ sách kế toán kho Số đồ quy trình kế toán kho
Công việc kế toán kho tài liệu học kế toán kho
Cách làm kế toán kho trên Excel Học kế toán kho

Bài viết liên quan

Quản lý kho là gì? Kỹ năng quản lý kho hàng hiệu quả

Thẻ kho là gì? Cách lập và quản lý thẻ kho hiệu quả

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
4377
post
Đăng nhập
x