Báo cáo

Niên độ kế toán là gì? Quy định về niên độ kế toán

06:03 Chiều

-

21/06/2021

Niên độ kế toán là gì? Quy định về niên độ kế toán như thế nào? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp toàn bộ thắc mắc liên quan đến vấn đề này.

Niên độ kế toán là gì? Quy định về niên độ kế toán

1. Niên độ kế toán là gì?

Niên độ kế toán hay còn gọi là kỳ kế toán năm được quy định như sau:

Kỳ kế toán năm là 12 tháng. Kỳ kế toán năm tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch. Bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau. Doanh nghiệp này phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế về kỳ kế toán năm.

Niên độ kế toán của doanh nghiệp quốc tế thường bắt đầu từ 1/4 tới 31/3 của năm kế tiếp.

Vậy khi nói về khái niệm niên độ kế toán có thể tóm tắt những điểm chính sau:

  • Niên độ kế toán hay còn gọi là kỳ kế toán năm là khoảng thời gian được thiết lập trong đó các chức năng kế toán được thực hiện tổng hợp và phân tích.
  • Niên độ kế toán được tạo ra để báo cáo và phân tích phương pháp kế toán dồn tích cho phép báo cáo một cách nhất quán.
  • Niên độ kế toán của các doanh nghiệp VN thường là 1/1 – 31/12 hàng năm. Trong khi niên độ kế toán quốc tế thường là 1/4 – 31/3 năm sau.

2. Quy định về niên độ kế toán

Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ đầu ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán theo quy định tại khoản 1 Điều này;

Kỳ kế toán đầu tiên của đơn vị kế toán khác tính từ đầu ngày quyết định thành lập đơn vị kế toán có hiệu lực đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Đơn vị kế toán khi bị chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình/ hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản: Kỳ kế toán cuối cùng của đơn vị này tính từ đầu ngày kỳ kế toán đến hết ngày trước ngày quyết định chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản của đơn vị kế toán có hiệu lực.

Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

>> Sở hữu ngay phần mềm kế toán chỉ từ 167.000đ/THÁNG

3. Có bao nhiêu kỳ kế toán trong một năm

Kỳ kế toán được xác định để lập báo cáo tài chính. Nếu chia theo thời gian, báo cáo được chia làm các loại: Báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tài chính quý, tháng. Tương ứng với báo cáo, kỳ kế toán được chia như sau:

  • Kỳ kế toán năm (niên độ kế toán): là 12 tháng. Tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm dương lịch.
  • Đơn vị kế toán có đặc thù riêng về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu quý này năm nay đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính biết.
  • Kỳ kế toán quý là 3 tháng. Tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến ngày cuối cùng tháng cuối quý.
  • Kỳ kế toán tháng là 1 tháng. Tính từ ngày đầu tháng đến ngày cuối của tháng.
  • Niên độ kế toán chính là kỳ kế toán tính theo năm là 12 tháng. Niên độ kế toán do doanh nghiệp tự quyết định đăng ký với cơ quan thuế.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan: 

Một bộ báo cáo tài chính đầy đủ gồm những gì?

Năm tài chính là gì? Năm tài chính bắt đầu từ ngày nào?

Kế toán tài chính là gì? Công việc, vai trò của kế toán tài chính

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
242
post
Đăng nhập
x