Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Quyết toán thuế TNCN không tròn năm được không?

03:55 Chiều

-

27/03/2023

Cá nhân phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công đều phải quyết toán thuế TNCN trừ một số trường hợp đặc biệt dưới đây. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đều phải quyêt toán phần thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân đó đã chi trả trừ trường hợp không phát sinh chi trả thu nhập.

Quyết toán thuế TNCN không tròn năm được không?

Các trường hợp cá nhân không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  • Cá nhân cư trú có số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa nhưng không có nhu cầu hoàn lại thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ tiếp theo.
  • Cá nhân có phần thu nhập vãng lai trung bình dưới 10 triệu đồng/ tháng, đã khấu trừ 10% trước khi được chi trả thu nhập nhưng không có nhu cầu quyết toán đối với phần thu nhập vãng lai này thì không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập vãng lai.
  • Cá nhân có số thuế phải nộp thêm nhưng dưới 50 nghìn đồng trở xuống một năm.

Ngoài các trường hợp ở trên, các trường hợp còn lại đều phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù có tròn năm hay không nghĩa là hoàn toàn có thể quyết toán thuế thu nhập cá nhân không tròn năm. Kể cả những trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhưng muốn quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì vẫn hoàn toàn có thể thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân không tròn năm

Cá nhân làm việc không tròn năm tại tổ chức chi trả thu nhập có thể ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thay thuế thu nhập cá nhân nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

  • Cá nhân có một nguồn thu nhập duy nhất trong năm, ký hợp đồng lao đồng với tổ chức chi trả thu nhập từ 3 tháng trở lên và tại thời điểm quyết toán vẫn đang làm việc tại tổ chức đó.

Ví dụ:

Nhân viên A làm việc cho công ty X từ tháng 05/2022. Đến thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nhân viên A vẫn đang làm việc tại công ty X. Trước khi làm ở công ty X, trong năm 2022, nhân viên A chưa làm việc ở công ty nào khác và cũng không có khoản thu nhập nào khác ngoài thu nhập ở công ty X. Vậy dù nhân viên A làm việc không tròn năm ở công ty X nhưng nhân viên A vẫn được ủy quyền cho công ty X quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay mình.

  • Doanh nghiệp sáp nhập, chia tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức mới và tổ chức cũ trong cùng hệ thống. Khi người lao động được điều chuyển trong hệ thống này thì người lao động được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức mới cả phần thuế thu nhập cá nhân ở tổ chức cũ.

Ví dụ:

Công ty X chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang loại hình công ty cổ phần vào tháng 5/2022. Nhân viên A làm việc cho công ty X từ tháng 01/2022. Vậy khi công ty X chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì nhân viên A được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho công ty Cổ phần X cả phần thuế thu nhập cá nhân phát sinh ở công ty trách nhiệm hữu hạn X.

  • Cá nhân ký hợp đồng lao động trên 3 tháng với một tổ chức chi trả thu nhập nhưng đồng thời có nguồn thu nhập vãng lai trung bình không quá 120 triệu đồng/năm. Nguồn thu nhập vãng lai này đã được tổ chức chi trả khấu trừ 10% tại nguồn. Cá nhân không có nhu câu quyết toán với phần thu nhập vãng lai này. Cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức ký hợp đồng trên 3 tháng thực hiện quyết toán thay thuế thu nhập cá nhân.

Quyết toán thuế TNCN không tròn năm được không? 3

Tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân không tròn năm

  • Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với từ 2 tổ chức trả thu nhập trở lên nhưng tổng thời gian làm việc của cá nhân tại tất cả các tổ chức này không đủ 12 tháng (không tròn năm) thì cá nhân phải tự quyêt toán thuế thu nhập cá nhân.

Ví dụ:

Nhân viên A làm việc cho công ty X từ tháng 03/2022 đến tháng 07/2022. Sau đó nhân viên A nghỉ việc và làm việc cho công ty Y từ tháng 8/2022 đến hết năm và đến thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Nhân viên A không làm việc tròn năm và sẽ phải tự thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà không thể ủy quyền cho công ty Y quyết toán thay.

  • Cá nhân phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu không làm tròn năm đều thuộc trường hợp còn lại đó là cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên nhưng chưa khấu trừ thuế 10%. Chỉ duy nhất có trường hợp cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên nhưng đã khấu trừ thuế 10% thì được ủy quyền quyết toán đã nói ở phần trước.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ bắt buộc đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với cá nhân, đó không phải là yêu cầu bắt buộc vì vẫn có những trường hợp ngoại lệ cá nhân không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, quyết toán thuế thu nhập cá nhân là một việc nên làm, giúp cá nhân có thể rà soát lại thu nhập của mình và xem xét sự minh bạch trong việc sử dụng thông tin cá nhân, có thể phát hiện và báo lại cơ quan thuế nếu thấy có những điểm chưa chính xác.

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “quyết toán thuế TNCN”

quyết toán thuế tncn online 2023
quyết toán thuế tncn để làm gì cách quyết toán thuế tncn hướng dẫn quyết toán thuế tncn 2023
hồ sơ quyết toán thuế tncn dịch vụ quyết toán thuế tncn quyết toán thuế tncn 2022 online quyết toán thuế la gì

Bài liên quan

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2023

Hệ thống chuẩn mực kế toán về báo cáo tài chính

Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN năm 2023

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
4535
post
Đăng nhập
x