Tin cập nhật

Cập nhật chương trình khuyến mãi, tin tức thị trường, doanh nghiệp;

thông tin kế toán giúp người đọc nắm bắt thông tin nhanh chóng.
Đăng ký nhận tin ngay

Tin cập nhật

So sánh thông tư 132 và thông tư 133

05:35 Chiều

-

08/06/2022

Thông tư 132/2018/TT-BTC được bộ tài chính ban hành năm 2018 nhằm áp dụng chế độ kế toán đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ. Trước đó, vào năm 2016, Bộ tài chính đã ban hành thông tư 133 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để làm rõ hơn và phân biệt hai thông tư này, mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung sau.

1. Đối tượng áp dụng thông tư 132 và thông tư 133

Thông tư 132 áp dụng với các doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Thông tư số 133 áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Theo như quy định thì doanh nghiệp siêu nhỏ có thể áp dụng cả 2 thông tư 132 và thông tư 133. Nên áp dụng chế độ kế toán theo thông tư nào thì phù hợp?

Theo quy định, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Nếu quy quá trình hoạt động sản xuất phát sinh ít nghiệp vụ phức tạp thì doanh nghiệp nên áp dụng chế độ kế toán theo tư 132. Và ngược lại, doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 133 nếu phát sinh nhiều nghiệp vụ phức tạp, tùy vào đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Để làm rõ tại sao nên áp dụng chế độ kế toán nào, mời bạn đọc tìm hiểu phần so sánh chi tiết thông tư sau.

2. So sánh chế độ kế toán theo thông tư 132 và thông tư 133

2.1 Danh sách hệ thống tài khoản

Nội dung

Thông tư 132

Thông tư 133

Tổng TK cấp 1, cấp 2, cấp 3

 30

123

Chi tiết việc gộp tách tài khoản

Tải xuống danh sách hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 132 và thông tư 133 TẠI ĐÂY

 

Sử dụng phần mềm kế toán Kaike Free 

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia chuyển đổi số kế toán, GMO thực hiện chương trình tặng miễn phí phiên bản Kaike Free

TRẢI NGHIỆM NGAY

2.2 Đặc điểm sổ kế toán

Nội dung

Thông tư 132

Thông tư 133

Hình thức sổ kế toán

1 Hình thức: Nhật ký-sổ cái

3 Hình thức:

Nhật ký chung

Nhật ký-sổ cái

Chứng từ ghi sổ

Danh mục biểu mẫu

Sổ tổng hợp:

Hình thức Nhật ký-Sổ cái: 1

 

Hình thức Nhật ký chung: 6

Hình thức Nhật ký-Sổ cái: 1

Hình thức Chứng từ ghi sổ: 4

Sổ chi tiết:

– Tiền gửi: 1

– Hàng tồn kho: 1

– Tài sản cố định: 1

– Thanh toán công nợ: 2

– Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ: 2

– Tiền mặt, tiền gửi: 3

– Hàng tồn kho: 3

– Tài sản cố định: 3

– Thanh toán công nợ, ngoại tệ: 3

– Tiền vay: 1

– Bán hàng: 1

– Chi phí, giá thành: 3

– Sổ chi tiết tài khoản: 1

– Đầu tư: 3

– Vốn góp: 1

– Thuế GTGT: 3

– Khác

2.3 Đặc điểm hệ thống chứng từ

Hệ thống chứng từ kế toán bao gồm danh mục chứng từ, các biểu mẫu chứng từ và cách ghi chép từng chứng từ. Cụ thể, quy định giữa 2 thông tư có sự khác nhau như sau:

Số lượng chứng từ

Thông tư 132

Thông tư 133

Lao động tiền lương

 1

12

Hàng tồn kho

2

7

Bán hàng

Không có

2

Tiền tệ

2

10

Tài sản cố định

1

6

Chứng từ khác

– Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng;

– Giấy nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước;

Hoặc áp dụng một số chứng từ theo thông tư 133 theo yêu cầu của doanh nghiệp

 

Tổng số

6 biểu mẫu chi tiết và 3 chứng từ khác

37 biểu mẫu chi tiết

2.4 Hệ thống báo cáo

Nội dung

Thông tư 132

Thông tư 133

Các báo cáo cần nộp

Các báo cáo bắt buộc:

– Báo cáo tình hình tài chính

– Báo cáo kết quản hoạt động kinh doanh

– Bảng cân đối kế toán

– Báo cáo nghĩa vụ thực hiện Ngân sách Nhà nước

Chia theo trường hợp đáp ứng/không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Trường hợp đáp ứng hoạt động giả định liên tục:

– Báo cáo tình hình tài chính

– Báo cáo kết quản hoạt động kinh doanh

– Thuyết minh báo cáo tài chính

– Bảng cân đối tài khoản

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Khuyến khích nộp)

 

Có thể thấy rõ, hệ thống tài khoản kế toán cũng như các biểu mẫu, kế toán đơn giản hơn rất nhiều. Việc áp dụng theo thông tư 132 cũng đỡ vất vả đối với kế toán hơn nếu doanh nghiệp không phát sinh quá nhiều nghiệp vụ phức tạp. Tuy nhiên, như đã đề cập bên trên, cũng có thể áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 133 nếu tùy vào đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Tìm hiểu ngay công cụ hỗ trợ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ: Phần mềm kế toán Kaike

Sử dụng phần mềm kế toán Kaike Free 

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia chuyển đổi số kế toán, GMO thực hiện chương trình tặng miễn phí phiên bản Kaike Free

TRẢI NGHIỆM NGAY
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
3182
post
Đăng nhập
x