lợi nhuận giữ lại

lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán
Lợi nhuận giữ lại thể hiện ở đâu trên bảng cân đối kế toán?
1 năm trước
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
110
post