Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Chi tiết cách hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp theo TT 200

02:29 Chiều

-

26/12/2022

Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp được hướng dẫn hạch toán như thế nào theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Hãy cùng Kaike.vn tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu chi tiết hơn.

Mục lục

1. Nguyên tắc kế toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

tài khoản 622

a) Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm các khoản phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ thuộc danh sách quản lý của doanh nghiệp và cho lao động thuê ngoài theo từng loại công việc, như: Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp).

b) Không hạch toán vào tài khoản này những khoản phải trả về tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp… cho nhân viên phân xưởng, nhân viên quản lý, nhân viên của bộ máy quản lý doanh nghiệp, nhân viên bán hàng. 

c) Riêng đối với hoạt động xây lắp, không hạch toán vào tài khoản này khoản tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương trả cho công nhân trực tiếp điều khiển xe, máy thi công, phục vụ máy thi công, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp tính trên quỹ lương phải trả công nhân trực tiếp của hoạt động xây lắp, điều khiển máy thi công, phục vụ máy thi công, nhân viên phân xưởng. 

d) Tài khoản 622 phải mở chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh. 

đ) Phần chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường không được tính vào giá thành sản phẩm, dịch vụ mà phải kết chuyển ngay vào TK 632 “Giá vốn hàng bán”. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 622

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 622

 Bên Nợ: 

– Chi phí nhân công trực tiếp tham gia quá trình sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ bao gồm: Tiền lương, tiền công lao động và các khoản trích trên tiền lương, tiền công theo quy định phát sinh trong kỳ. 

Bên Có: 

– Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào bên Nợ TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” hoặc vào bên Nợ TK 631 “Giá thành sản xuất”; 

– Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường vào TK 632. 

Tài khoản 622: Chi phí nhân công trực tiếp không có số dư cuối kỳ. 

Tài khoản 622: Chi phí nhân công trực tiếp không có tài khoản cấp 2

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu về tài khoản 622

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu về tài khoản 622

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu về tài khoản 622

a) Căn cứ vào Bảng phân bổ tiền lương, ghi nhận số tiền lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp 

Có TK 334 – Phải trả người lao động. 

b) Tính, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản hỗ trợ (như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện…) của công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ (phần tính vào chi phí doanh nghiệp phải chịu) trên số tiền lương, tiền công phải trả theo chế độ quy định, ghi: 

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp. 

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386). 

c) Khi trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, ghi: 

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp 

Có TK 335 – Chi phí phải trả. 

d) Khi công nhân sản xuất thực tế nghỉ phép, kế toán phản ánh số phải trả về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, ghi: 

Nợ TK 335 – Chi phí phải trả 

Có TK 334 – Phải trả người lao động. 

đ) Đối với chi phí nhân công sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh – Khi phát sinh chi phí nhân công sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh, căn cứ hoá đơn và các chứng từ liên quan, ghi: 

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp (chi tiết cho từng hợp đồng) 

Có các TK 111, 112, 334… 

– Định kỳ, kế toán lập Bảng phân bổ chi phí chung (có sự xác nhận của các bên) và xuất hoá đơn GTGT để phân bổ chi phí nhân công sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các bên, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (chi tiết cho từng đối tác) 

Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp 

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp. 

Trường hợp khi phân bổ chi phí không phải xuất hóa đơn GTGT, kế toán ghi giảm thuế GTGT đầu vào bằng cách ghi Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ. 

e) Cuối kỳ kế toán, tính phân bổ và kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào bên Nợ TK 154 hoặc bên Nợ TK 631 theo đối tượng tập hợp chi phí, ghi: 

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, hoặc Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất (phương pháp kiểm kê định kỳ) 

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (phần vượt trên mức bình thường) 

Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Phần mềm kế toán Kaike 

Trợ thủ đắc lực cho kế toán và nhà quản trị:

  • Theo dõi tức thời dòng tiền, doanh thu, chi phí.
  • Quản lý và theo dõi công nợ của đơn vị.
  • Báo cáo thuế cùng báo cáo quản trị thông minh.
TRẢI NGHIỆM NGAY

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “tài khoản 622”

Tài khoản 627 Tài khoản 334
Tài khoản 621 Tài khoản 6221
Tài khoản 623 Tài khoản 622 theo thông tư 200
Tài khoản 642 Tk 622 là gì

Bài viết liên quan

Cách hạch toán tài khoản 642 theo thông tư 200 chi tiết nhất

Hướng dẫn hạch toán sơ đồ chữ T các tài khoản kế toán

Những lưu ý khi lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp 2023

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
3931
post
Đăng nhập
x