Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Tài sản cố định vô hình là gì? Cách xác định và tính khấu hao

02:36 Chiều

-

02/03/2023

Tài sản cố định vô hình là gì?

Tài sản cố định vô hình là gì?

Tài sản cố định vô hình là gì?

Xét theo hình thái biểu hiện thì tài sản cố định được phân loại thành tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình.

Theo đó, tài sản cố định vô hình không có hình thái vật chất biểu hiện cụ thể, xác định được chi phí đầu tư để hình thành nên tài sản cố định đó và đủ tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định.

Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định:

  • Nguyên giá xác định được một cách đáng tin cậy và có giá trị từ ba mươi triệu đồng trở lên
  • Thời gian sử dụng trên một năm
  • Chắc chắn mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp từ việc sử dụng tài sản cố định đó.

Các khoản chi phí không đủ điều kiện để ghi nhận là tài sản cố định vô hình thì sẽ được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

Riêng đối với quyền sử dụng đất trong trường hợp được Nhà nước giao nhưng không thu tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất mà không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không được ghi nhận đó là tài sản cố định vô hình. Các chi phí thuê đất hàng năm được hạch toán vào chi phí trong kỳ của doanh nghiệp.

Đối với các công ty kinh doanh bất động sản, các loại tài sản để kinh doanh như đất đai được coi như sản phẩm, hàng hóa chứ không được ghi nhận là tài sản cố định.

Đối với những tài sản cố định vô hình không trực tiếp tạo ra lợi nhuận đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng nó cũng gián tiếp tạo ra lợi nhuận thì doanh nghiệp phải xem xét mức độ lợi ích mà tài sản cố định vô hình đó mang lại so với chi phí bỏ ra để đầu tư tài sản cố định vô hình đó. Nếu mức độ lợi ích tạo ra không lớn hơn chi phí đầu tư thì cần xem xét lại khả năng ghi nhận tài sản cố định vô hình đó.

Để xác định được một tài sản có phải tài sản cố định vô hình hay không thì việc xác định đúng nguyên giá vô cùng quan trọng. Vậy hãy cùng tìm hiểu cách xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình trong từng trường hợp nhé.

Nguyên giá tài sản cố định vô hình

Trường hợp mua sắm, trao đổi, được cấp, biếu tặng

Nguyên giá tài sản cố định vô hình theo hình thức mua sắm, trao đổi, được cấp, biếu tặng

=

Giá mua trên hóa đơn, hợp đồng, giá hợp lý, giá tương tự trên thị trường,..

+

Các khoản thuế phí liên quan tính đến thời điểm đưa tài sản vào sử dụng

+

Các khoản trả thêm khác

Các khoản thu về khác

Đối với trường hợp mua tài sản cố định vô hình theo phương thức trả chậm, trả góp thì giá mua sẽ tính theo giá mua theo phương thức trả thẳng tại thời điểm mua tức là không tính phần lãi trả chậm, trả góp. Lãi trả chậm, trả góp định kỳ sẽ được tính và đưa vào chi phí trong từng kỳ.

Trường hợp là quyền sử dụng đất

Nguyên giá tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất bao gồm toàn bộ các chi phí chi ra để có quyền sử dụng đất kể cả các chi phí san lấp, giải phóng mặt bằng.

Trường hợp là chương trình phần mềm, quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ

Nguyên giá trong trường hợp này là toàn bộ các chi phí bỏ ra để có được các tài sản cố định vô hình ở trên.

Lưu ý đối với chương trình phần mềm được coi là tài sản cố định vô hình khi tách riêng hoàn toàn và có thể sử dụng độc lập với phần cứng

Khấu hao tài sản cố định vô hình

Theo phụ lục I thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính quy định về khung thời gian trích khấu hao của tài sản cố định thì thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình tối thiểu là hai năm và tối đa là hai mươi năm.

Theo quy định, khoảng thời gian trích khấu hao giao động rất lớn, các doanh nghiệp phải đánh giá, xem xét kỹ về thời gian có thể sử dụng của tài sản cố định vô hình để xác định được thời gian khấu hao phù hợp. Nếu thời gian khấu hao quá ngắn thì chi phí doanh nghiệp sẽ tăng lên, ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Nếu thời gian khấu hao quá dài, có thể sự ảnh hưởng về mặt công nghệ dẫn đến sự lỗi thời, lạc hậu đối với tài sản cố định nhưng khi đó thì doanh nghiệp vẫn chưa khấu hao xong.

Đối với các tài sản cố định vô hình chỉ sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định theo mùa vụ, giai đoạn hoặc theo công trình, những tài sản cố định vô hình này phải ngưng trích khấu hao khi không được sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp vẫn tính và trích khấu hao trong những giai đoạn này thì doanh nghiệp sẽ bị loại chi phí khấu hao ra khỏi chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài không xác định thời hạn thì không tính và trích khấu hao.

Đối với tài sản cố định là quyền sử dụng đất có xác định được thời hạn thì trích khấu hao và phân bổ theo thời gian ghi trên giấy phép sử dụng đất của doanh nghiệp.

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “tài sản cố định vô hình”

Ví dụ về tài sản cố định vô hình Tài sản cố định vô hình là tài sản hay nguồn vốn
Tài sản cố định vô hình là gì Tài sản cố định vô hình la gì ví dụ
Các loại tài sản cố định vô hình Nguyên giá tài sản cố định vô hình
Khấu hao tài sản cố định vô hình Bài tập về tài sản cố định vô hình

Bài viết liên quan

Nội dung chuẩn mực kế toán số 04 – tài sản cố định vô hình

Nguyên giá tài sản cố định là gì? Cách xác định nguyên giá

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
4343
post
Đăng nhập
x