Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Tất cả phụ lục giảm thuế GTGT 2023 theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

05:40 Chiều

-

09/10/2023

Trong năm 2023, chính sách thuế trải qua nhiều thay đổi quan trọng. Một trong số đó là Nghị định 44/2023/NĐ-CP về giảm thuế giá trị gia tăng và các phụ lục đi kèm đã được ban hành. Bài viết hôm nay, Kaike sẽ đi vào chi tiết về các điều khoản của phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định này và ảnh hưởng của chúng đối với doanh nghiệp.

Tất cả phụ lục giảm thuế GTGT 2023 theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

1. Mức giảm thuế GTGT

Nghị định 44/2023/NĐ-CP về việc giảm thuế giá trị gia tăng đã đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích doanh nghiệp và phát triển kinh tế bằng cách giảm mức thuế GTGT từ 10% xuống còn 8%.

Theo Nghị định, mức thuế GTGT áp dụng là 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này. 

Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu sẽ được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ được quy định giảm thuế GTGT.

2. Phụ lục giảm thuế GTGT

Tất cả phụ lục giảm thuế GTGT 2023 theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Để thực hiện mức giảm thuế giá trị gia tăng, Nghị định 44/2023/NĐ-CP đã đề cập đến các phụ lục. Các phụ lục này bao gồm chi tiết các ngành nghề được áp dụng mức giảm thuế, quy định về thời gian áp dụng mức giảm thuế, cũng như quy định về việc giám sát và báo cáo. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình áp dụng và đảm bảo tính minh bạch trong việc thực hiện chính sách giảm thuế.

Phụ lục I: Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT.

Phụ lục II: Danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không được giảm thuế GTGT.

Phụ lục III: Danh mục hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin không được giảm thuế GTGT.

Tải về: Phụ lục I, II, III

Phụ lục IV: Mẫu số 01 Giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết 101/2023/QH15.

Tải về: Phụ lục IV

3. Trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế GTGT

3.1 Xác định đối tượng giảm thuế

Theo quy định của Nghị định 44/2023/NĐ-CP, thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa và dịch vụ áp dụng thuế suất 10% sẽ giảm xuống còn 8%, trừ các nhóm hàng hóa và dịch vụ sau đây:

  • Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và các sản phẩm kim loại đúc sẵn, sản phẩm của hoạt động khai khoáng, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất,… chi tiết xem tại Phụ lục I, Nghị định 44/2023/NĐ-CP.
  • Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, chi tiết xem tại Phụ lục II, Nghị định 44/2023/NĐ-CP.
  • Sản phẩm công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin, chi tiết xem tại Phụ lục III, Nghị định 44/2023/NĐ-CP. 

Như vậy, đối tượng được giảm thuế theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP sẽ bao gồm các hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế GTGT 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

3.2. Xác định mức giảm thuế

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 44/2023/NĐ-CP, mức giảm thuế GTGT được quy định như sau:

  • Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sẽ áp dụng mức thuế suất 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.
  • Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế quy định tại khoản 1 Điều này.

 3.3. Thủ tục giảm thuế

Quy trình thực hiện thủ tục giảm thuế được quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định 44/2023/NĐ-CP. Cụ thể:

  • Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 44/2023/NĐ-CP, khi lập hóa đơn GTGT bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được giảm thuế, cần ghi rõ thuế suất GTGT là “8%”, tiền thuế GTGT và tổng số tiền mà người mua phải thanh toán.
  • Căn cứ vào hóa đơn GTGT, cơ sở bán ra kê khai thuế GTGT đầu ra và cơ sở kinh doanh mua vào kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã giảm được ghi trên hóa đơn.
  • Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 44/2023/NĐ-CP, khi lập hóa đơn GTGT bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được giảm thuế, cần ghi rõ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm tại cột “Thành tiền”. Tại cột “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ”, ghi số đã giảm 20% theo tỷ lệ trên doanh thu kèm theo ghi chú “Đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15.”

4. Vấn đề cần lưu ý khi áp dụng giảm thuế GTGT

Khi áp dụng các phụ lục giảm thuế theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP, doanh nghiệp cần lưu ý một số điều quan trọng. 

Đầu tiên, xác định rõ ngành nghề của mình có được quy định trong các phụ lục hay không. 

Tiếp theo, xác định thời gian áp dụng mức giảm thuế để đảm bảo tuân thủ quy định. Cuối cùng, cần chuẩn bị hồ sơ và tài liệu liên quan một cách đầy đủ và chính xác để đảm bảo khi cơ quan thuế kiểm tra, doanh nghiệp có thể bảo vệ được việc giảm thuế giá trị gia tăng của mình là đúng.

>> Chỉ 167.000đ/THÁNG – Sở hữu ngay công cụ hỗ trợ kế toán ưu việt

5. Tận dụng lợi ích giảm thuế GTGT

Để tận dụng lợi ích của giảm thuế GTGT, doanh nghiệp cần nắm vững quy định, đánh giá lợi ích và chi phí, áp dụng công nghệ và tư vấn chuyên nghiệp để quản lý và tuân thủ quy định thuế.

Bên cạnh đó, chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân và giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng cường cạnh tranh và mở rộng sản xuất.

Tóm lại, Nghị định 44/2023/NĐ-CP về việc giảm thuế giá trị gia tăng và các phụ lục đi kèm mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên, để tận dụng triệt hơn lợi ích này, các doanh nghiệp cần nắm vững quy định của pháp luật về việc giảm thuế giá trị gia tăng. 

Hy vọng, bài viết này đã cung cấp cái nhìn tổng quát về các phụ lục giảm thuế, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các phụ lục này và áp dụng trong thực tiễn của chính doanh nghiệp mình.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan: 

Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng?

Hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Cách tra cứu mặt hàng, mã ngành được giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
7391
post
Đăng nhập
x