Tin cập nhật

Cập nhật chương trình khuyến mãi, tin tức thị trường, doanh nghiệp;

thông tin kế toán giúp người đọc nắm bắt thông tin nhanh chóng.
Đăng ký nhận tin ngay

Tin cập nhật

Thuế chuyển nhượng cổ phần 2023 mới nhất? Khai và nộp thuế TNCN như thế nào?

11:23 Sáng

-

31/08/2023

Việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông trong doanh nghiệp có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không? Nếu phải nộp thì mức nộp là bao nhiêu? Tất cả các câu hỏi đó sẽ được giải đáp qua bài viết này.

Thuế chuyển nhượng cổ phần 2023 mới nhất? Khai và nộp thuế TNCN như thế nào?

1. Chuyển nhượng cổ phần là gì?

Chuyển nhượng cổ phần là việc cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần chuyển nhượng lại phần vốn góp của mình cho một cổ đông khác.

Chuyển nhượng cổ phần thường được thực hiện dưới hình thức chuyển nhượng cổ phiếu hoặc cổ phần trong nội bộ doanh nghiệp.

2. Thuế chuyển nhượng cổ phần là gì?

Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần là một loại thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Do đó thuế chuyển nhượng cổ phần thực chất là thuế thu nhập cá nhân phải đóng khi thực hiện chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ động khác.

>> Chỉ 167.000đ/THÁNG – Sở hữu ngay công cụ hỗ trợ kế toán ưu việt

3. Đối tượng nào phải nộp thuế chuyển nhượng cổ phần?

Căn cứ thông tư 111/2013/TT-BTC thì các thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm cả trường hợp thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu đều phải phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Cổ phiếu là một dạng hình thức biểu hiện của cổ phần doanh nghiệp.

Cổ đông trong công ty cổ phần đều có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần theo quy định pháp luật và điều lệ công ty. Đồng thời với việc chuyển nhượng cổ phần thì các cá nhân này đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Do vậy, các đối tượng có khoản thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu, các đối tượng đều phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

4. Cách tính thuế chuyển nhượng cổ phần

Thuế chuyển nhượng cổ phần 2023 mới nhất? Khai và nộp thuế TNCN như thế nào?

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân thông thường:

Thuế thu nhập cá nhân = thu nhập tính thuế x thuế suất (%)

Căn cứ theo thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi lại thông tư 11/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân phải nộp chuyển nhượng cổ phần được tính theo công thức sau:

Thuế TNCN = giá chuyển nhượng chứng khoán của mỗi lần x 0.1%

Trong đó, giá chuyển nhượng chứng khoán:

  • Là giá của chứng khoán xác định khi kết quả khớp lệnh, giá đươcjc hình thành trong các giao dịch thỏa thuận ở Sở Giao dịch chứng khoán.
  • Nếu không thuộc trường hợp trên thì giá chuyển nhượng sẽ căn cứ vào hợp đồng chuyển nhượng. 

5. Hồ sơ, thời hạn và nơi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng cổ phần

Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng cổ phần bao gồm:

– Mẫu 04/CNV-TNCN kèm theo bảng kê 04-1/CNV-TNCN (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân) – Mẫu theo thông tư 80/2021/TT-BTC

– Bản chụp, bản sao, photo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Cá nhân thuộc diện trực tiếp khai thuế từng lần phát sinh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp phát hành chứng khoán mà cá nhân chuyển nhượng.

6. Khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng cổ phần như thế nào?

Căn cứ theo điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC:

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của Công ty đại chúng tại Sở giao dịch chứng khoán thì sẽ không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thông qua Sở giao dịch chứng khoán:

  • Đối với công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán không khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế
  • Đối với công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông không khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thuộc các trường hợp nêu trên thì khai thuế theo từng lần phát sinh.

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi danh sách cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng chứng khoán không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.

Trường hợp doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp thực hiện khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân. Doanh nghiệp khai thay ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn thể hiện người nộp thuế là cá nhân chuyển nhượng chứng khoán.

7. Nộp thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập chuyển nhượng cổ phần như thế nào?

Trường hợp cá nhân phải trực tiếp nộp thuế vào ngân sách nhà nước thì người nộp thuế thông qua tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế hoặc thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp chuyển nhượng chứng khoán trên các sàn giao dịch thì tiền thuế sẽ được các công ty chứng khoán trừ trực tiếp trên thu nhập của cá nhân.

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan: 

Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2023 mới nhất

Mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2023

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
6739
post
Đăng nhập
x