Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2023

03:20 Chiều

-

17/03/2023

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2023

Quyết toán thuế TNCN là trách nhiệm của mỗi cá nhân có phát sinh thuế TNCN. Cá nhân có thể tự thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập thay mặt mình thực hiện quyết toán thuế TNCN. Tuy nhiên, việc ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế TNCN phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Hãy cùng tìm hiểu việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN qua bài viết này nhé.

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2023

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2023

Thu nhập nào được ủy quyền quyết toán thuế TNCN?

Mỗi cá nhân có thể có rất nhiều khoản thu nhập khác nhau như thu nhập từ tiền lương tiền công, thu nhập từ đầu tư, chuyển nhượng, …Nhưng không phải loại thu nhập nào cũng được ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thay.

Tổ chức chi trả thu nhập chỉ quyết toán thay đổi với phần thu nhập từ tiền lương và tiền công.

Các thu nhập khác ngoài tiền lương và tiền công sẽ không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN do cách tính thuế TNCN và chịu mức thuế suất thuế TNCN khác.

Ví dụ:

Anh A có nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công tại công ty X và thu nhập từ đầu tư cổ phiếu. Anh A không ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho công ty X phần thu nhập đầu tư cổ phiếu mà chỉ được ủy quyền quyết toán đối với phần thu nhập từ tiền lương và tiền công.

Nhưng đó mới là điều kiện cần, vậy điều kiện đủ để anh A có thể ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho công ty X là gì?

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Cá nhân đáp ứng một trong các điều kiện dưới đây thì được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức chi trả thu nhập phần thu nhập từ tiền lương, tiền công.

  • Cá nhân chỉ có thu nhập tại một nơi, chỉ cần ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên thì được phép ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thay thuế TNCN. Và tại thời điểm quyết toán thuế TNCN, cá nhân vẫn đang làm việc tại tổ chức đó.

Nếu cá nhân đó trong năm có thu nhập từ hai nơi trở lên thì không được ủy quyền cho bất cứ tổ chức chi trả thu nhập nào quyết toán thay thuế TNCN (trừ trường hợp ở dưới)

Ví dụ:

Anh A ký hợp đồng lao động từ tháng 8/2022 với công ty X. Trong năm 2022, anh A chỉ làm việc và phát sinh thu nhập tại công ty X. Tại thời điểm quyết toán thuế TNCN là ngày 31/03/2023, anh A vẫn làm việc tại công ty X. Vậy anh A được ủy quyền cho công ty X thay mình quyết toán thuế TNCN.

Anh B ký hợp đồng lao động từ tháng 06/2022 với công ty X. Trước đó từ tháng 01/2022 đến tháng 05/2022, anh B làm việc cho công ty Y. Tại thời điểm quyết toán thuế TNCN là ngày 31/03/2023, anh B vẫn làm việc tại công ty X. Vậy anh B không được ủy quyền cho công ty X quyết toán thay thuế TNCN.

  • Cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên, cá nhân có thu nhập vãng lai từ nhiều nơi khác nhưng không vượt quá 10 triệu đồng/tháng, nhưng phần thu nhập vãng lai đã được tổ chức chi trả thu nhập khấu trừ thuế 10% và không có nhu cầu hoàn thuế đối với phần thu nhập vãng lai này. Tại thời điểm quyết toán thuế TNCN, cá nhân vẫn đang làm việc tại tổ chức đó.

Ví dụ:

Anh A ký hợp đồng lao động từ tháng 8/2022 với công ty X. Anh A có làm cộng tác viên tại công ty Y với mức thu nhập 6 triệu đồng/tháng và công ty Z với mức thu nhập 2 triệu đồng/tháng . Ngoài ra, khi công ty Y và Z chi trả thu nhập cho anh A đã tự động khấu trừ 10% thuế TNCN.

Tổng mức thu nhập vãng lai của anh A là : 6 triệu + 2 triệu = 8 triệu/tháng

Thuế TNCN khấu trừ: 8 triệu x 10% = 800 nghìn đồng

Vậy anh A có mức thu nhập vãng lai thấp hơn 10 triệu đồng/tháng và đã khấu trừ 10% thuế TNCN.

Anh A vẫn được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho công ty X dù có thu nhập ở nhiều nơi.

Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế TNCN

  • Kiểm tra các điều kiện xem có đủ điều kiện để ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp hay không
  • Chuẩn bị mẫu ủy quyền quyết toán thuế theo mẫu  08/UQ-QTT-TNCN và điền đầy đủ thông tin vào mẫu
  • Gửi giấy ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập để tổ chức thực hiện quyết toán thay thuế TNCN.
  • Doanh nghiệp thực hiện quyết toán thay thuế TNCN cho cá nhân

Trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN nhưng cá nhân đã ủy quyền và doanh nghiệp đã quyết toán thuế TNCN thay cá nhân

Trường hợp này tổ chức chi trả thu nhập sẽ không phải điều chỉnh lại tờ khai thuế TNCN của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp sẽ cấp cho cá nhân chứng từ khấu trừ thuế TNCN và ghi rõ nội dung thể hiện doanh nghiệp đã quyết toán thay thuế TNCN cho cá nhân bao gồm: tên doanh nghiệp, tên cá nhân không đủ điều kiện quyết toán thay.

Cá nhân sẽ mang chứng từ khấu trừ thuế TNCN để tự đi quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế.

Nếu cá nhân không quyết toán thuế TNCN thì sẽ không được hoàn thuế nếu có phần thuế nộp thừa, nếu có phần thuế phải nộp thêm thì sẽ bị xử phạt hành chính.

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “ủy quyền quyết toán thuế”

Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN Danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023 Tại sao phải ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Có bắt buộc ủy quyền quyết toán thuế TNCN không Thời điểm ủy quyền quyết toán thuế TNCN là thời điểm nào
Không ủy quyền quyết toán thuế TNCN có được giảm trừ gia cảnh Trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Bài viết liên quan

Trình tự, thủ tục, thời gian kiểm tra quyết toán thuế của cơ quan thuế

Xin hoãn quyết toán thuế được bao lâu? Thủ tục xin hoãn thời gian kiểm tra thuế

Mẫu công văn xin quyết toán thuế mới nhất

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
4503
post
Đăng nhập
x