Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Vốn cố định nằm ở đâu trong bảng cân đối kế toán

01:52 Chiều

-

12/08/2021

Vốn cố định trên bảng cân đối kế toán thể hiện điều gì? Nằm ở đâu trên bảng cân đối kế toán? Bài viết này sẽ cung cấp thông tin tổng quan về vốn cố định.

Vốn cố định nằm ở đâu trong bảng cân đối kế toán

1. Vốn cố định là gì?

Việc mua sắm, xây dựng hay lắp đặt TSCĐ của doanh nghiệp đều phải thanh toán, chi trả bằng tiền.

Số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm, xây dựng hay lắp đặt TSCĐ (hữu hình & vô hình) được gọi là vốn cố định.

Vốn cố định tồn tại dưới 3 hình thức chính:

  • Tài sản cố định. Được hiểu là những tài sản có giá trị lớn, phục vụ doanh nghiệp qua nhiều chu kỳ kinh doanh.
  • Đầu tư dài hạn. Đây là những khoản đầu tư ra bên ngoài doanh nghiệp với thời gian thu hồi vốn từ 1 năm trở lên. (Mua chứng khoán, cho vay dài hạn, góp vốn liên doanh.)
  • Chi phí sản xuất cơ bản dở dang. Đây là bộ phận vốn được sử dụng để tạo đầu ra TSCĐ, nhưng hiện tại quá trình đầu tư chưa hoàn thành. Bộ phận tài sản này sẽ chuyển vào TSCĐ khi quá trình đầu tư kết thúc.

2. Đặc điểm vốn cố định

  • Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất, do TSCĐ được sử dụng lâu dài, trong nhiều chu kỳ sản xuất quyết định.
  • Vốn cố định được luân chuyển dần dần từng phần trong các chu kỳ sản xuất.
  • Sau nhiều chu kỳ sản xuất vốn cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển.

>> Sử dụng phần mềm kế toán hoàn toàn miễn phí

3. Vị trí vốn cố định trong bảng cân đối kế toán

Vốn cố định không được thể hiện trực tiếp trong một chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán. Nguồn vốn này thường được xác định bằng giá trị những TSCĐ mà doanh nghiệp đã đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh.

Do đó, vốn cố định của doanh nghiệp sẽ bao gồm các chỉ tiêu như: giá trị tài sản cố định, số tiền đầu tư tài chính dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang, giá trị tài sản cố định thế chấp dài hạn…

4. Đánh giá hiệu suất sử dụng vốn cố định

Doanh nghiệp thường so sánh chất lượng sản xuất kinh doanh giữa các kỳ qua việc xác định hiệu xuất sử dụng vốn cố định qua công thức:

H = DT/VCĐ

Trong đó:

DT: Tổng doanh thu tiêu thụ

VCĐ: Vốn cố định sử dụng bình quân trong kỳ

VCĐ= (Giá trị còn lại đầu kỳ + Giá trị còn lại cuối kỳ)/2

Chỉ tiêu này phản ánh cứ mỗi đồng vốn cố định bỏ ra trong kỳ sẽ thu lại được bao nhiêu đồng doanh thu. Giá trị chỉ tiêu càng lớn thì chứng tỏ kết quả kinh doanh càng tốt.

Tóm lại, vốn cố định là tiền đề vật chất cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nó được đầu tư với mục tiêu tạo ra lợi nhuận và tăng thêm giá trị cho chủ doanh nghiệp.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Tài sản cố định PPE là gì?

Hướng dẫn cách phân tích bảng cân đối kế toán

Phần mềm kế toán Kaike dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
996
post
Đăng nhập
x