Đây là thỏa thuận quy định các điều khoản trong việc Khách hàng sử dụng Nền tảng kế toán Kaike Accounting và các Dịch vụ gia tăng của Kaike Accounting. Thỏa thuận này là hợp đồng điện tử giữa Hai Bên. Bằng cách nhấp chuột vào nút “Đồng ý” khi đăng ký sử dụng, Khách hàng đồng ý rằng các điều khoản này sẽ được áp dụng nếu Khách hàng lựa chọn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ và thao tác nhấp chuột này tương đương với việc Hai Bên đã đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận.

1. Về dùng thử sản phẩm

1. Khách hàng có thể đăng ký tài khoản dùng thử tại website https://kaike.vn/. Khi dùng thử Kaike Accounting, Khách hàng được:

 • Sử dụng đầy đủ mọi chức năng của Kaike Accounting theo gói khởi tạo.
 • Thời hạn sử dụng tùy theo từng chiến dịch khuyến mãi mà thời hạn sử dụng sẽ khác nhau.

2. Khi Khách hàng đăng ký sử dụng thử Kaike Accounting, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ cung cấp miễn phí cho Khách hàng cho tới khi:

 • Hết thời hạn dùng thử.
 • Khách hàng chính thức dùng dịch vụ trước khi hết hạn dùng thử.

3. GMO-Z.com RUNSYSTEM không chịu trách nhiệm về bất cứ quyền lợi nào của Khách hàng

4. GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ thông báo cho Khách hàng biết về thời hạn của tài khoản dùng thử Kaike Accounting như sau:

 • Trong vòng 07 ngày trước ngày hết hạn dùng thử, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ thông báo cho Khách hàng biết về thời hạn dùng thử còn lại và hướng dẫn Khách hàng làm thủ tục đăng ký dùng chính thức.
 • Khi hết hạn dùng thử, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ thông báo cho Khách hàng biết thuê bao dùng thử đã hết hạn và hướng dẫn Khách hàng làm thủ tục đăng ký dùng chính thức. Khách hàng sẽ không được đăng nhập để sử dụng Kaike Accounting khi hết hạn dùng thử.
 • Quá hạn dùng thử trên 30 ngày, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ thực hiện việc cắt thuê bao và xóa bỏ dữ liệu dùng thử của Khách hàng.

2. Quyền lợi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm

1. Khách hàng có quyền sử dụng các tính năng của Kaike Accounting được quy định trong gói đã mua khi còn thời hạn.

2. Đối với mỗi thuê bao Khách hàng đã đăng ký và thanh toán tiền sử dụng thì sẽ được cấp một tài khoản theo thông tin đăng ký của Khách hàng để Khách hàng sử dụng và chứa dữ liệu của Khách hàng. Trường hợp Khách hàng muốn thay đổi lại tài khoản khác thì Khách hàng sẽ làm đề nghị đổi thông tin tài khoản theo quy định của GMO-Z.com RUNSYSTEM. Sau khi cấp tài khoản mới, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ cắt thuê bao của tài khoản cũ để đảm bảo mỗi thuê bao của Khách hàng chỉ có một tài khoản duy nhất được duy trì.

3. Khách hàng được khai thác mọi tài liệu, phim hướng dẫn sử dụng ngay trong Kaike Accounting hoặc tại https://support.kaike.vn/, các trang hỗ trợ khác được công bố tại website https://kaike.vn/.

3. Phí sử dụng chương trình và gia hạn thuê bao sử dụng chương trình

1. Lần đầu tiên khi bắt đầu sử dụng Kaike Accounting, Khách hàng thanh toán phí khởi tạo và phí thuê bao cho GMO-Z.com RUNSYSTEM.

2. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cho GMO-Z.com RUNSYSTEM 100% giá trị của gói sản phẩm/dịch vụ mà Khách hàng chọn mua ngay sau khi Khách hàng gửi đơn đặt hàng cho GMO-Z.com RUNSYSTEM.

3. Thời điểm bắt đầu tính phí thuê bao được tính từ ngày GMO-Z.com RUNSYSTEM bàn giao cho Khách hàng thông tin truy cập vào Kaike Accounting căn cứ vào thông tin đăng ký của Khách hàng trên đơn đặt hàng.

4. Việc thanh toán phí thuê bao cho kỳ tiếp theo phải được thực hiện trước ngày hết hạn của kỳ thuê bao trước đó. GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ gửi thông báo về việc đóng phí thuê bao trực tiếp trên chính Kaike Accounting mà Khách hàng đang sử dụng.

5. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cho GMO-Z.com RUNSYSTEM bằng chuyển khoản hoặc thanh toán trực tuyến thông qua ngân hàng hoặc đối tác thứ ba.

6. GMO-Z.com RUNSYSTEM không chấp nhận hoàn trả bất kể chi phí nào mà Khách hàng đã thanh toán cho GMO-Z.com RUNSYSTEM sau khi GMO-Z.com RUNSYSTEM đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng.

4. Thanh toán

1. Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

2. Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm đăng ký dịch vụ, nếu không thanh toán, mọi thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ không còn hiệu lực.

3. Trong thời gian quy định để gia hạn dịch vụ, nếu không thanh toán, dịch vụ sẽ tạm ngừng và thu hồi theo quy định.

4. Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do thanh toán chậm trễ gây nên, Kaike sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

5. Chính sách hoàn tiền

1. Chúng tôi cam kết hoàn 100% phí sử dụng nếu trong vòng 30 ngày tính từ ngày đăng ký khi Quý khách hàng không hài lòng về dịch vụ với điều kiện lỗi thuộc phía hệ thống của chúng tôi.

2. Chúng tôi không hoàn tiền với những nguyên nhân liên quan đến việc cài đặt/ sử dụng phần mềm hoặc thiết bị của bên thứ 3 hoặc những dịch vụ tặng kèm của sản phẩm và không áp dụng với dịch vụ sản phẩm.

3. Sau thời gian kể trên, chúng tôi sẽ không hoàn tiền với bất cứ lý do gì trừ trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp dịch vụ.

6. Về ngắt quyền sử dụng sản phẩm khi hết hạn hoặc vi phạm điều khoản

Khi thực hiện cắt thuê bao, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ thông báo qua email trong trường hợp:

 • Khách hàng không làm thủ tục đăng ký gia hạn, thanh toán với GMO-Z.com RUNSYSTEM nếu thuê bao quá hạn sử dụng trên 60 ngày.
 • Khách hàng yêu cầu cắt thuê bao.
 • Khách hàng vi phạm mục đích sử dụng Kaike Accounting được nêu trong thỏa thuận này.
 • Khách hàng vi phạm pháp luật và cơ quan có thẩm quyền yêu cầu GMO-Z.com RUNSYSTEM dừng cung cấp Kaike Accounting cho Khách hàng.

7. Dữ liệu khách hàng

1. Khi thuê bao quá hạn 60 ngày, nếu Khách hàng chưa làm thủ tục đăng ký và thanh toán tiền gia hạn thuê bao thì GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ làm thủ tục cắt thuê bao và đóng chương trình đồng thời tiến hành lưu trữ dữ liệu khách hàng.

2. Trường hợp khách hàng muốn tiếp tục sử dụng dữ liệu đã quá thời gian gia hạn thì sẽ phải làm thủ tục xin sử dụng lại dữ liệu gửi đến GMO-Z.com RUNSYSTEM.

8. Bàn giao quyền sử dụng sản phẩm

1. Khách hàng chịu trách nhiệm đăng nhập vào Kaike Accounting để kiểm tra thời hạn sử dụng theo thông tin truy cập do GMO-Z.com RUNSYSTEM gửi thông báo qua email. Khi Khách hàng đăng nhập vào Kaike Accounting thì xem như GMO-Z.com RUNSYSTEM đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao sản phẩm và việc tính phí bắt đầu từ thời điểm này.

2. GMO-Z.com RUNSYSTEM chịu trách nhiệm bàn giao cho Khách hàng quyền sử dụng Kaike Accounting trong vòng 07 ngày sau khi Khách hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho GMO-Z.com RUNSYSTEM.

3. GMO-Z.com RUNSYSTEM có quyền điều chỉnh mức phí thuê bao theo giá thị trường và công bố trực tiếp trên website https://kaike.vn/. Trong trường hợp Khách hàng đã thanh toán trước phí thuê bao cho nhiều kỳ thì mức phí thuê bao sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn thuê bao mà Khách hàng đã thanh toán.

9. Trách nhiệm của khách hàng khi sử dụng sản phẩm

1. Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ thiết bị, nhân lực và đường truyền theo đúng khuyến cáo của GMO-Z.com RUNSYSTEM ghi trong Kaike Accounting để tổ chức khai thác, vận hành Kaike Accounting.

2. Khách hàng chịu trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng Kaike Accounting đúng theo hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng của GMO-Z.com RUNSYSTEM công bố trong Kaike Accounting.

3. Khách hàng chủ động xem, khai thác các tài liệu, phim hướng dẫn sử dụng ngay trong Kaike Accounting hoặc tại https://support.kaike.vn/, các trang hỗ trợ khác được công bố tại website https://kaike.vn/.

4. Trường hợp Khách hàng có nhu cầu dịch vụ tư vấn hỗ trợ khác nằm ngoài phạm vi của hợp đồng này như hỗ trợ trực tiếp, dịch vụ tái đào tạo hướng dẫn sử dụng thì Hai Bên sẽ cùng thỏa thuận thống nhất về chi phí và phương thức thực hiện bằng văn bản bổ sung.

5. Khách hàng không được phép sử dụng Kaike Accounting để thực hiện các hành vi cập nhật dữ liệu, gửi email, viết bài, truyền tải dữ liệu và các hành vi khác với mục đích sau:

 • Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản.
 • Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
 • Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.
 • Vi phạm quy định của pháp luật.

10. Về bảo trì và nâng cấp hệ thống

1. Khách hàng đồng ý chấp nhận tất cả sự vá lỗi, sửa lỗi, nâng cấp, bảo trì cần thiết để các tính năng của dịch vụ hoạt động chính xác và đảm bảo tính bảo mật của dịch vụ. Trừ trường hợp khẩn cấp, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ thông báo trước tới Khách hàng lịch trình của các hoạt động sửa lỗi, nâng cấp này.

2. GMO-Z.com RUNSYSTEM có trách nhiệm cập nhật phiên bản mới nhất của Kaike Accounting miễn phí cho Khách hàng sử dụng trong thời hạn thuê bao mà khách đã đăng ký và thanh toán cho GMO-Z.com RUNSYSTEM.

3. GMO-Z.com RUNSYSTEM có trách nhiệm tiến hành khắc phục sự cố của hệ thống chậm nhất là 8h làm việc kể từ khi tiếp nhận được yêu cầu từ người sử dụng của Khách hàng.

4. GMO-Z.com RUNSYSTEM chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để Khách hàng có thể sử dụng được Kaike Accounting 24h/ngày và 7 ngày/tuần ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống. Thời gian ngưng hệ thống để bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ được GMO-Z.com RUNSYSTEM báo trước lịch thực hiện cho Khách hàng theo hình thức thông báo trực tiếp trên Kaike Accounting. Lịch bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ thực hiện theo định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc hàng năm và ưu tiên vào buổi đêm khi hệ thống ít sử dụng nhất.

11. Về các trách nhiệm bảo vệ dữ liệu khách hàng của GMO-Z.com RUNSYSTEM

1. Không được sửa đổi dữ liệu của Khách hàng khi chưa được ký thỏa thuận giữa 2 bên.

2. Không tiết lộ dữ liệu Khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được Khách hàng cho phép.

3. Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ.

Thỏa thuận này được soạn thảo căn cứ vào:
 • Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015
 • Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005
 • Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
37
page
Đăng nhập
x