Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật kiên quan tới kế toán, doanh nghiệp, hóa đơn điện tử

Danh sách văn bản kế toán

STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hiệu lực
1 Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế GTGT 41/2022/NĐ-CP 20/06/2022 Chính phủ 20/06/2022 Tải xuống
2 Thông tư 133 Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 133/2016/TT-BTC 26/08/2016 Bộ tài chính Tải xuống
3 Thông tư 70/2015/TT-BTC Ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán 70/2015/TT-BTC 08/05/2015 Bộ tài chính Tải xuống
4 Mẫu số B01-DNSN: Báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ B01-DNSN 28/12/2018 Bộ tài chính Tải xuống
5 Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ 132 28/12/2018 Bộ Tài chính Tải xuống

Loại văn bản

Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế GTGT

 • Số/Ký hiệu: 41/2022/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/06/2022
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Hiệu lực: 20/06/2022
 • Tải xuống

Loại văn bản

Thông tư 133 Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Số/Ký hiệu: 133/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/08/2016
 • Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
 • Hiệu lực:
 • Tải xuống

Loại văn bản

Thông tư 70/2015/TT-BTC Ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

 • Số/Ký hiệu: 70/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/05/2015
 • Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
 • Hiệu lực:
 • Tải xuống

Loại văn bản

Mẫu số B01-DNSN: Báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ

 • Số/Ký hiệu: B01-DNSN
 • Ngày ban hành: 28/12/2018
 • Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
 • Hiệu lực:
 • Tải xuống

Loại văn bản

Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

 • Số/Ký hiệu: 132
 • Ngày ban hành: 28/12/2018
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Hiệu lực:
 • Tải xuống

Danh sách văn bản thuế

STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hiệu lực
1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội 15/2022/NĐ-CP 28/01/2022 Chính phủ 01/02/2022 Tải xuống
2 Sổ tay kế toán thuế PWC Việt Nam 2021 Tải xuống

Loại văn bản

Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội

 • Số/Ký hiệu: 15/2022/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/01/2022
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Hiệu lực: 01/02/2022
 • Tải xuống

Loại văn bản

Sổ tay kế toán thuế PWC Việt Nam 2021

 • Số/Ký hiệu:
 • Ngày ban hành:
 • Cơ quan ban hành:
 • Hiệu lực:
 • Tải xuống

Danh sách văn bản doanh nghiệp

STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hiệu lực
1 Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho kế toán Tải xuống

Loại văn bản

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho kế toán

 • Số/Ký hiệu:
 • Ngày ban hành:
 • Cơ quan ban hành:
 • Hiệu lực:
 • Tải xuống
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
10
page
Đăng nhập
x