Công cụ hỗ trợ

Đăng ký nhận tin ngay

Công cụ hỗ trợ

Các công việc kế toán cần làm trong tháng 10/2023

02:52 Chiều

-

03/10/2023

Định kỳ hàng tháng và hàng quý, các bạn kế toán doanh nghiệp đều cần phải hoàn thiện các công việc khác nhau liên quan đến kế toán – thuế. Vậy trong tháng 10/2023, doanh nghiệp cần thực hiện những công việc quan trọng nào liên quan đến nhân sự, kế toán? Trong bài viết này, Kaike sẽ giúp các bạn giải đáp câu hỏi trên.

Các công việc kế toán cần làm trong tháng 10/2023

1. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 3/2023

Căn cứ điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP và khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019, trong tháng 10/2023, doanh nghiệp phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Quý III/2023 như sau:

Doanh nghiệp phải tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính).

Các công việc kế toán cần làm trong tháng 10/2023

Căn cứ xác định số thuế tạm nộp:

 • Căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.
 • Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý đối với doanh nghiệp không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý.

Số tiền thuế tạm nộp:

 • Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm, nếu không sẽ phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu.
 • Số thuế đã tạm nộp sẽ được trừ với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán thuế năm.

Thời hạn nộp tiền thuế tạm nộp: chậm nhất là ngày 30/10/2023 (thứ Hai).

2. Kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng, quý

Căn cứ vào điểm A Khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020 thì thuế GTGT là loại thuế cần được kê khai theo tháng. Ngoại trừ một số trường hợp được phép kê khai thuế GTGT theo quý như sau:

 • Đối với tổ chức tín dụng hoặc bên thứ ba được tổ chức tín dụng ủy quyền khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý khai thay cho người nộp thuế có tài sản bảo đảm.
 • Đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế GTGT nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
 • Đối với người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
 • Đối với người nộp thuế đang khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và có văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế sang khai theo quý đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Các công việc kế toán cần làm trong tháng 10/2023

Hồ sơ khai thuế GTGT: Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT theo các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, bao gồm: mẫu 01/GTGT (đối với các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ); mẫu 02/GTGT (đối với các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế); mẫu 03/GTGT (đối với doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT – áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý); mẫu 04/GTGT (đối với doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu); mẫu 05/GTGT trường hợp tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động xây dựng.

Về thời hạn nộp hồ sơ:

 • Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai theo tháng: chậm nhất là ngày 20/10/2023 (thứ Sáu).
 • Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai theo quý: chậm nhất là ngày 31/10/2023 (thứ Ba).

3. Kê khai và nộp tờ khai thuế TNCN

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì nếu trong tháng 7, doanh nghiệp có phát sinh trả lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế TNCN khác cho người lao động thì phải kê khai thuế TNCN thay cho người lao động theo tháng. Nếu doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý thì không cần thực hiện.

Căn cứ khoản 3 Điều 7 và Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP) và điểm a khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019:

Hồ sơ khai thuế TNCN theo tháng: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)

>> Siêu ưu đãi! Có ngay phần mềm kế toán với 167.000đ/THÁNG

Về thời hạn nộp hồ sơ:

 • Trường hợp kê khai thuế TNCN theo tháng: thời hạn khai và nộp thuế chậm nhất là ngày 20/10/2023 (thứ Sáu).
 • Trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo quý: thời hạn khai và nộp thuế chậm nhất là ngày 31/10/2023 (thứ Ba).

4. Thông báo tình hình biến động lao động (nếu có)

Căn cứ Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, doanh nghiệp phải thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về tình hình biến động lao động (nếu có) trong Tháng 9/2023 như sau:

 • Mẫu thông báo: Mẫu số 29 (ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).
 • Thời hạn thông báo: trước ngày 03/10/2023.

Các công việc kế toán cần làm trong tháng 10/2023

Theo đó, nếu trong tháng 9, số lượng lao động làm việc tại doanh nghiệp không thay đổi thì doanh nghiệp không cần tiến hành thông báo.

Lưu ý: trường hợp doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

5. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng

Căn cứ Điều 6, khoản 1 Điều 7, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, doanh nghiệp trích nộp tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) như sau:

“Hằng tháng, doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, cụ thể là ngày 31/8, doanh nghiệp phải trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN. Cụ thể như sau:

Các khoản Bảo hiểm trích theo lương

Trích vào Chi phí của DN

Trích vào lương của NLĐ

Tổng

Bảo hiểm xã hội (BHXH)

17.5%

8%

25.5%

Bảo hiểm y tế (BHYT)

3%

1.5%

4.5%

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

1%

1%

2%

Tổng các khoản bảo hiểm

21.5%

10.5%

32%

 

Doanh nghiệp trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.”

Đối với các doanh nghiệp (trừ trường hợp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) được thực hiện như sau:

 • Tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc được trích nộp trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc.
 • Mức trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc
 • Thời hạn trích nộp tiền đóng bảo hiểm: chậm nhất là ngày 31/10/2023 (thứ Ba).

6. Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 

Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, tức là hạn chót đóng là vào 31/10/2023 (thứ Ba). Cụ thể như sau:

Các khoản Bảo hiểm trích theo lương

Trích vào Chi phí của DN

Trích vào lương của NLĐ

Tổng

Kinh phí công đoàn (KPCĐ)

2%

0%

2%

Tổng các khoản Bảo hiểm +Công đoàn

23.5%

10.5%

34%

Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH.

Ngoài ra, kế toán cũng cần thực hiện kiểm tra lại sổ sách giấy tờ và hoàn thiện các nghiệp vụ kế toán khác phát sinh trong tháng để đảm bảo ghi nhận đầy đủ thông tin kế toán.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
7325
post
Đăng nhập
x