Báo cáo

Các công việc kế toán cần làm trong tháng 9 năm 2023

02:57 Chiều

-

07/09/2023

Định kỳ hàng tháng và hàng quý, các bạn kế toán doanh nghiệp đều cần phải hoàn thiện các công việc khác nhau liên quan đến kế toán – thuế. Vậy trong tháng 09/2023, doanh nghiệp cần thực hiện những công việc quan trọng nào liên quan đến nhân sự, kế toán? Trong bài viết này, Kaike sẽ giúp các bạn giải đáp câu hỏi trên.

Các Công Việc Kế Toán Cần Làm Trong Tháng 9 Năm 2023

1. Thông tin về tình hình biến động lao động

Trong tháng 8/2023, khi có sự biến đổi về số lượng lao động tham gia làm việc tại doanh nghiệp – bất kể là tăng hay giảm – thì doanh nghiệp cần tiến hành thông báo tới trung tâm dịch vụ việc làm nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Để thực hiện thông báo này, doanh nghiệp cần viết một văn bản thông báo về tình hình biến động lao động, tuân thủ theo Mẫu 29 được ban hành cùng với Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH. Việc thông báo cần được thực hiện trước ngày 03/9/2023.

Các Công Việc Kế Toán Cần Làm Trong Tháng 9 Năm 2023

Cần lưu ý rằng, trong trường hợp doanh nghiệp có sự giảm số lượng lao động từ 50 người trở lên, doanh nghiệp cần thông báo ngay lập tức đến trung tâm dịch vụ việc làm tại địa chỉ trụ sở làm việc để có thể nhận được sự tư vấn và hỗ trợ kịp thời theo quy định.

Thông tin trên được căn cứ theo Điều 16 của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, nhằm đảm bảo quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc quản lý lực lượng lao động và thực hiện các nghĩa vụ về việc làm theo quy định của pháp luật.

2. Khai và nộp thuế giá trị gia tăng

Căn cứ vào điểm A Khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020 thì thuế GTGT là loại thuế cần được kê khai theo tháng, trừ một số trường hợp được phép kê khai thuế GTGT theo quý như sau:

 • Đối với tổ chức tín dụng hoặc bên thứ ba được tổ chức tín dụng ủy quyền khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý khai thay cho người nộp thuế có tài sản bảo đảm.
 • Đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế GTGT nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
 • Đối với người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
 • Đối với người nộp thuế đang khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và có văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế sang khai theo quý đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT theo các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, bao gồm:

 • Mẫu 01/GTGT đối với các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ.
 • Mẫu 02/GTGT đối với các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế.
 • Mẫu 03/GTGT đối với doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT – áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý.
 • Mẫu 04/GTGT đối với doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.
 • Mẫu 05/GTGT trường hợp tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động xây dựng.

 Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế giá trị gia tăng: chậm nhất là ngày 20/9/2023 (thứ Tư).

3. Khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động

Các Công Việc Kế Toán Cần Làm Trong Tháng 9 Năm 2023

3.1.  Đối với doanh nghiệp thuộc diện phát sinh khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng

Doanh nghiệp sẽ phải kê khai và nộp thuế thuế thu nhập cá nhân vào Tháng 9/2023 thay cho người lao động nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương, tiền công cho người lao động trong Tháng 8/2023.

Việc khai và nộp thuế thu nhập cá nhân được thực hiện như sau:

– Hồ sơ khai thuế theo tháng

3.2. Đối với doanh nghiệp thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo quý

Doanh nghiệp chưa phải khai và nộp tiền thuế trong Tháng 9/2023.

(Căn cứ khoản 1 Điều 44 và khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

Như vậy, công việc kế toán về khai và nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân thay cho người lao động trong Tháng 9/2023 chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc diện khai theo tháng. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế: chậm nhất là ngày 20/9/2023 (thứ Tư).

4. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng

Căn cứ Điều 85 và Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và hướng dẫn tại Nghị định 58/2020/NĐ-CP, Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017:

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Trong đó bao gồm mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; quỹ ốm đau, thai sản; quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023 vào quỹ hưu trí, quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với người lao động, cụ thể như sau:

Các khoản Bảo hiểm trích theo lương

Trích vào Chi phí của DN

Trích vào lương của NLĐ

Tổng

Bảo hiểm xã hội (BHXH)

17.5%

8%

25.5%

Bảo hiểm y tế (BHYT)

3%

1.5%

4.5%

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

1%

1%

2%

Tổng các khoản bảo hiểm

21.5%

10.5%

32%

– Thời hạn đóng: chậm nhất là ngày 30/9/2023.

– Phương thức đóng:

Doanh nghiệp chuyển tiền trích đóng BHXH và BHYT của tất cả người lao động cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Doanh nghiệp đóng BHTN và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHTN.

>> Chỉ 2.000.000đ – Sở hữu ngay công cụ hỗ trợ kế toán ưu việt

5. Đóng kinh phí công đoàn tháng

Căn cứ Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định về mức đóng kinh phí công đoàn như sau:

Các khoản Bảo hiểm trích theo lương

Trích vào Chi phí của DN

Trích vào lương của NLĐ

Tổng

Kinh phí công đoàn (KPCĐ)

2%

0%

2%

Tổng các khoản Bảo hiểm + Công đoàn

23.5%

10.5%

34%

– Thời hạn đóng kinh phí công đoàn: cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, cụ thể hạn chót đóng là vào ngày 30/9/2023.

Như vậy dựa trên bảng tóm tắt tỷ lệ trích các khoản trích theo lương năm 2023 thì tổng người lao động phải chịu 10,5% trừ vào lương, còn doanh nghiệp chịu 23.5% được đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Nếu người lao động là đoàn viên công đoàn thì phải đóng đoàn phí công đoàn theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ:

 • Bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với đoàn viên ở các công đoàn cơ sở cơ quan nhà nước.
 • Bằng 1% tiền lương thực lĩnh đối với đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước .
 • Bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội  đối với đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Trên đây là một vài chia sẻ của Kaike về các công việc kế toán cần làm trong tháng 09/2023. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần thực hiện đầy đủ các công việc nêu trên để tránh việc bị xử phạt vi phạm hành chính không đáng có.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
6824
post
Đăng nhập
x