Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

11:06 Sáng

-

30/03/2023

Để xác định được kết quả sản xuất kinh doanh của DN thì việc tập hợp, phân loại và hạch toán kế toán chi phí là vô cùng cần thiết. Vậy trong DN bao gồm những loại chi phí gì, hạch toán như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn cái nhìn tổng quát nhất về các khoản chi phí trong DN cũng như sơ đồ hạch toán tất cả các khoản chi phí, xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh ư

I. Khái niệm và phân loại

1.1. Khái niệm

 • Chi phí là tất cả những gì mà DN phải đánh đổi để đạt được 1 lợi ích hoặc mục tiêu cụ thể. Nói cách khác, chi phí là số tiền mà DN phải bỏ ra để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

1.2. Phân loại

Căn cứ trên chức năng hoạt động, chi phí của DN được phân loại thành: chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất

1.3. Chi phí sản xuất

 • Chi phí NVL trực tiếp: là khoản chi phí mua nguyên vật liệu (bao gồm vật liệu chính và vật liệu phụ) để sản xuất ra sản phẩm, dịch vụ.
 • Chi phí nhân công trực tiếp: những khoản chi phí lương, phúc lợi phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất ra sản phẩm của DN
 • Chi phí sản xuất chung: những khoản chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng nhằm phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm như: chi phí lương cho quản lý phân xưởng, chi phí khấu hao, chi phí mua ngoài phục vụ cho phân xưởng,…

1.4. Chi phí ngoài sản xuất

 • Chi phí bán hàng: toàn bộ chi phí liên quan tới việc phân phối sản phẩm tới khách hàng, như: chi phí quảng cáo, vận chuyển, chi phí lương thưởng cho bộ phận bán hàng,…
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp: là các khoản chi phí liên quan đến việc tổ chức hoạt động của DN, như: chi phí thuê văn phòng, lương thưởng cho bộ phận quản lý, khấu hao TSCĐ,…
 • Chi phí tài chính: là các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính
 • Chi phí khác: là chi phí phát sinh từ các hoạt động khác, không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của DN
 • Chi phí thuế TNDN phải nộp: là số thuế TNDN phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm.

II. Sơ đồ hạch toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

2.1. Sơ đồ hạch toán chi phí NVL trực tiếp TK 621 ( Thông tư 200)

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

2.2. Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp TK 622 (Thông tư 200)

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

2.3. Sơ đồ hạch toán chi phí SX chung TK 627 (Thông tư 200)

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

2.4. Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán TK 632

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

2.5. Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính TK 635

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

2.6. Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng TK 641

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanhSơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

2.7. Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng TK 642

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanhSơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

2.8. Sơ đồ hạch toán chi phí khác TK 811

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

2.9. Sơ đồ hạch toán chi phí T.TNDN phải nộp TK 821

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

2.10. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh TK 911

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp các bạn có được kiến thức tổng quát nhất về các khoản chi phí trong DN cũng như cách hạch toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh ư

Khái niệm và phân loại

Khái niệm

 • Chi phí là tất cả những gì mà DN phải đánh đổi để đạt được 1 lợi ích hoặc mục tiêu cụ thể. Nói cách khác, chi phí là số tiền mà DN phải bỏ ra để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Phân loại

Căn cứ trên chức năng hoạt động, chi phí của DN được phân loại thành: chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất

 1. Chi phí sản xuất
 • Chi phí NVL trực tiếp: là khoản chi phí mua nguyên vật liệu (bao gồm vật liệu chính và vật liệu phụ) để sản xuất ra sản phẩm, dịch vụ.
 • Chi phí nhân công trực tiếp: những khoản chi phí lương, phúc lợi phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất ra sản phẩm của DN
 • Chi phí sản xuất chung: những khoản chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng nhằm phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm như: chi phí lương cho quản lý phân xưởng, chi phí khấu hao, chi phí mua ngoài phục vụ cho phân xưởng,…
 1. Chi phí ngoài sản xuất
 • Chi phí bán hàng: toàn bộ chi phí liên quan tới việc phân phối sản phẩm tới khách hàng, như: chi phí quảng cáo, vận chuyển, chi phí lương thưởng cho bộ phận bán hàng,…
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp: là các khoản chi phí liên quan đến việc tổ chức hoạt động của DN, như: chi phí thuê văn phòng, lương thưởng cho bộ phận quản lý, khấu hao TSCĐ,…
 • Chi phí tài chính: là các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính
 • Chi phí khác: là chi phí phát sinh từ các hoạt động khác, không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của DN
 • Chi phí thuế TNDN phải nộp: là số thuế TNDN phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm.

II. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

1. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí NVL trực tiếp TK 621 ( Thông tư 200)

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

2. Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp TK 622 (Thông tư 200)

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

3. Sơ đồ hạch toán chi phí SX chung TK 627 (Thông tư 200)

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

4. Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán TK 632

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

5. Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính TK 635

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

6. Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng TK 641

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanhSơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

7. Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng TK 642

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanhSơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

8. Sơ đồ hạch toán chi phí khác TK 811

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

9. Sơ đồ hạch toán chi phí T.TNDN phải nộp TK 821

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

10. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh TK 911

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp các bạn có được kiến thức tổng quát nhất về các khoản chi phí trong DN cũng như cách thức và sơ đồ hạch toán kế toán chi phí cũng như xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Bài liên quan

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
4588
post
Đăng nhập
x