Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho kế toán

10 tháng trước

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho kế toán mới nhất 2021

Trong doanh nghiệp, có rất nhiều công việc kế toán thường xuyên thay mặt giám đốc ví dụ như thay mặt giám đốc làm việc với cơ quan thuế, hoặc quản lý tài sản hệ thống kho bãi. Chỉ những ai liên quan và có đủ thẩm quyền (Giám đốc, người điều hành cao nhất…) mới được ký vào các loại hóa đơn, chứng từ hay văn bản tương ứng. Tuy nhiên, vì một số lý do hợp lệ, người ký sẽ ủy quyền cho người khác phù hợp ký thay.

Trong một số trường hợp bắt buộc phải có giấy ủy quyền để bên được ủy quyền có thẩm quyền đại diện cho bên ủy quyền. Đây là loại văn bản được sử dụng khá thông dụng trong quan hệ pháp lý, nhưng không phải ai cũng biết cách lập các mẫu giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Uỷ quyền được hiểu là cá nhân/tổ chức cho phép cá nhân/tổ chức khác có quyền đại diện mình quyết định, thực hiện một hành động pháp lý nào đó và vẫn phải chịu trách nhiệm đối với việc cho phép/uỷ quyền đó.

Người được ủy quyền sẽ đại diện cho người ủy quyền thực hiện các giao dịch như: Ký thay các loại hóa đơn, chứng từ, văn bản liên quan được quy định trong giấy ủy quyền.

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc với kế toán thường bao gồm:

I. BÊN  UỶ QUYỀN

Mã số thuế,  Địa chỉ, Tên người ủy quyền, Chức danh

II. BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN

Số CMT/CCCD, địa chỉ, tên người nhận ủy quyền, chức danh:

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Link tải về mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho kế toán:

Download: Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho kế toán

sondh

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
Xem ưu đãi kaike