Báo cáo

Báo cáo tài chính gồm những gì? Thời hạn lập báo cáo tài chính

04:37 Chiều

-

13/12/2023

Một trong những công việc bắt buộc phải hoàn thành của kế toán tại thời điểm cuối năm là lập báo cáo tài chính. Vậy báo cáo tài chính gồm những gì và thời hạn hoàn thành là khi nào? Hãy cùng Kaike tìm hiểu qua bài viết ngày hôm nay nhé.

Báo cáo tài chính gồm những gì? Thời hạn lập báo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là một tài liệu thể hiện tình hình tài chính của một tổ chức trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm tài chính.

Báo cáo này thường bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. 

Nó cung cấp thông tin quan trọng về cách tổ chức hoạt động, thu chi, nợ phải trả, và tài sản sở hữu. 

Báo cáo tài chính thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất tài chính của một đơn vị trong một khoảng thời gian cụ thể và là công cụ hữu ích cho việc quản lý và ra quyết định tài chính.

2. Bộ báo cáo tài chính gồm những gì?

Báo cáo tài chính gồm những gì? Thời hạn lập báo cáo tài chính

2.1 Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán thể hiện tổng hợp tình hình tài sản, nợ và vốn sở hữu của một tổ chức tại một thời điểm cụ thể. Bảng cân đối kế toán thường chia thành hai phần chính: phần tài sản và phần vốn nợ.

Phần tài sản thể hiện giá trị của các tài sản mà tổ chức sở hữu hoặc có quyền sử dụng, chẳng hạn như tiền mặt, các khoản đầu tư, tài sản cố định, và các tài sản dài hạn khác. 

Phần vốn nợ thể hiện nguồn vốn mà tổ chức sử dụng để mua các tài sản này, bao gồm vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả.

Bằng cách so sánh phần tài sản và phần vốn nợ, bảng cân đối kế toán cho phép người đọc hiểu được tổng quan về sự cân bằng giữa nguồn vốn và cách sử dụng nguồn vốn đó để tạo ra giá trị. 

Điều này cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của tổ chức và là một công cụ quan trọng cho việc đánh giá hiệu suất tài chính và khả năng thanh toán của tổ chức.

2.2 Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh thể hiện doanh thu, chi phí, lợi nhuận và lỗ của một tổ chức trong khoảng thời gian cụ thể. 

Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, người đọc có thể hiểu được cơ cấu lợi nhuận của tổ chức, từ việc sinh lời từ hoạt động kinh doanh chính, cho đến việc chi phí vận hành và tài chính ảnh hưởng ra sao đến lợi nhuận.

Báo cáo kết quả kinh doanh thường bao gồm các khoản doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính, các chi phí vận hành (bao gồm cả chi phí bán hàng, chi phí quản lý), cũng như các khoản thu nhập và chi phí tài chính, lợi nhuận hoặc lỗ trước thuế và sau thuế.

Bằng cách phân tích báo cáo kết quả kinh doanh, các nhà quản lý và nhà đầu tư có thể đánh giá hiệu suất kinh doanh và tìm ra nguồn gốc của lợi nhuận hoặc lỗ trong một khoảng thời gian cụ thể, từ đó đưa ra quyết định và chiến lược phù hợp cho tương lai.

>> Chỉ 167.000đ/THÁNG – Sở hữu ngay công cụ hỗ trợ kế toán ưu việt

2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin về các hoạt động liên quan đến tiền mặt và tương đương tiền mặt của một tổ chức trong khoảng thời gian cụ thể, thông qua ba phần chính: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, và hoạt động tài chính.

Phần hoạt động kinh doanh tập trung vào lượng tiền mặt mà tổ chức tạo ra từ hoạt động kinh doanh chính, như doanh thu từ bán hàng và chi phí vận hành.

Phần hoạt động đầu tư tập trung vào lượng tiền mặt mà tổ chức sử dụng để mua tài sản cố định, đầu tư vào công cụ tài chính và các hoạt động đầu tư khác.

Phần hoạt động tài chính thể hiện các hoạt động về vốn mà tổ chức thực hiện, như vay mượn, trả nợ, phát hành cổ phiếu hay trả cổ tức.

Bằng cách phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ, người đọc có thể đánh giá khả năng của tổ chức đáp ứng nhu cầu tiền mặt, đánh giá hiệu quả sử dụng tiền mặt và tương đương tiền mặt, cũng như đánh giá tác động của hoạt động đầu tư và tài chính đến nguồn lực tiền mặt. 

Đây là công cụ hữu ích cho quản lý và nhà đầu tư để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và khả năng thanh toán của tổ chức.

2.4 Thuyết minh báo cáo tài chính

Thông thường, thuyết minh báo cáo tài chính là một phần quan trọng của báo cáo tài chính và cung cấp giải thích, phân tích và thông tin bổ sung về các số liệu và thông tin được hiển thị trong báo cáo tài chính. 

Thuyết minh báo cáo tài chính giúp người đọc hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của tổ chức, từ việc giải thích nguyên nhân đằng sau các con số, đến các chiến lược hoạt động và dự đoán về tương lai.

3. Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Thời hạn nộp báo cáo tài chính chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Nếu kỳ kế toán của doanh nghiệp trùng với năm dương lịch thì hạn nộp báo cáo tài chính năm trước là ngày 30/03 của năm sau.

Lưu ý là thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế với các doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, sáp nhập, hợp nhất.

Hy vọng thông qua bài viết này, các bạn có thể hiểu rõ các thành phần của một bộ báo cáo tài chính, mục đích của từng báo cáo này để có thể phục vụ tốt hơn cho mùa báo cáo tài chính năm nay.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

40 điểm nhấn cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính

Cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng

Báo cáo tài chính là gì? Thông tin cơ bản về báo cáo tài chính

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
8066
post
Đăng nhập
x