Tin cập nhật

Cập nhật chương trình khuyến mãi, tin tức thị trường, doanh nghiệp;

thông tin kế toán giúp người đọc nắm bắt thông tin nhanh chóng.
Đăng ký nhận tin ngay

Tin cập nhật

Biên lợi nhuận gộp là gì? Sự khác biệt với lợi nhuận gộp

02:56 Chiều

-

12/01/2022

Biên lợi nhuận gộp là một trong những chỉ số quan trọng khi phân tích lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không người chưa hiểu rõ hoặc còn nhầm khái nhiệm này với lợi nhuận gộp. Trong nội dung dưới đây, Kaike.vn xin giới thiệu một số thông tin để làm rõ vấn đề này.

1. Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp – Gross Profit – hay còn được gọi là lãi gộp. Đây là phần chênh lệch của doanh thu sau khi trừ đi số tiền vốn, dịch vụ, các chi phí phát sinh từ lúc sản xuất đến khi thành phẩm và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Công thức tính:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – Các khoản giảm trừ chi phí

Biên lợi nhuận gộp là gì?

2. Biên lợi nhuận gộp là gì?

Biên lợi nhuận gộp – Gross margin – là chỉ số cho ta biết được số tiền lãi mà một doanh nghiệp kiếm được tại một thời gian cụ thể.

Chỉ số này được sử dụng làm cơ sở để tính tỷ lệ lợi nhuận gộp cận biên (tỷ suất lợi nhuận gộp). Hiểu đơn giản là thước đo cho biết một công ty đã quản lý tốt các hoạt động kinh doanh chính của mình (liên quan đến vật tư, lao động và chi phí trực tiếp) như thế nào để tổ chức thu được lợi nhuận.

Công thức tính:

Biên lợi nhuận gộp = Tổng mức doanh thu (đã trừ thuế) – Tổng khoản chi nguyên vật liệu (đã trừ thuế)

Chi phí mua nguyên vật liệu gồm có tiền mua hàng và mức thay đổi của hàng tồn kho.

Cách tính theo tỷ lệ (%)

Lợi nhuận gộp sẽ đi đôi với tỷ suất lợi nhuận gộp. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận gộp (hệ số biên lợi nhuận gộp) như sau:

Tỷ lệ lợi nhuận gộp biên (%) = Lợi nhuận gộp / Tổng doanh thu

3. Vai trò của tỷ lệ lợi nhuận gộp cận biên

Doanh nghiệp dựa vào tỷ suất lợi nhuận gộp và so sánh với mức trung bình của ngành để đánh giá. Kết quả so sánh thể hiện liệu doanh có đang hoạt động tốt trên thị trường hay không. Từ đó doanh nghiệp đưa ra chính sách điều chỉnh giá bán hợp lý

Khi chỉ số này càng cao cho thấy việc việc quản lý lợi nhuận càng hiệu quả.

Nếu tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn kỳ vọng hoặc giảm, doanh nghiệp nên kiểm tra số tiền lãi gộp và xem những chi phí cần cắt giảm.

Doanh nghiệp còn có thể so sánh lợi nhuận gộp hiện tại với lợi nhuận thu được trong quá khứ. Làm cơ sở xác định những dữ liệu trong kỳ kinh doanh tương lai. Từ đó có căn cứ kiểm soát các chi phí khác nhau, nhằm quả lý ký quỹ hiệu quả hơn.

Đây là một yếu tố cơ bản đại diện cho khả năng sinh lời và sức cạnh tranh của công ty.

4. Tóm lại

Lợi nhuận gộp là thước đo giá trị tuyệt đối, trong khi tỷ lệ lợi nhuận gộp cận biên là một tỷ lệ. Và biên lợi nhuận gộp được sử dụng làm cơ sở để tính tỷ lệ lợi nhuận gộp cận biên.

Đọc thêm bài viết:  Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất 2022

Sử dụng phần mềm kế toán Kaike Free 

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia chuyển đổi số kế toán, GMO thực hiện chương trình tặng miễn phí phiên bản Kaike Free

TRẢI NGHIỆM NGAY
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
2245
post
Đăng nhập
x