Kiến thức kế toán - tài chính
Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán trong doanh nghiệp
4 tháng trước

Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán trong doanh nghiệp rất quan trọng: là cầu nối giữa doanh nghiệp và bộ phận thuế và đảm bảo dòng tiền của công ty.

Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán trong doanh nghiệp

Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán trong doanh nghiệp đảm bảo toàn bộ công việc hạch toán trong công ty. Bao gồm hạch toán ban đầu, xử lý thông tin, đến lập báo cáo đều tài chính:

  • Thực hiện những nghiệp vụ về chuyên môn tài chính, kế toán theo đúng quy định của Nhà nước
  • Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của Công ty và cố vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan.
  • Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ) về chế độ kế toán. Cập nhật những thay đổi của chế độ kế toán theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ chuyên môn của kế toán:

  • Ghi chép, tính toán, và báo cáo tình hình hiện có. Ghi chép tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, tiền vốn. Ghi chép lại toàn bộ quá trình sử dụng vốn của công ty.
  • Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Kiểm tra kế hoạch thu chi tài chính. Kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn.
  • Phát hiện kịp thời những hiện tượng lãng phí. Ngăn ngừa những vi phạm chế độ, quy định của Công ty.
  • Phổ biến chính sách, chế độ quản lý tài chính của nhà nước với các bộ phận liên quan khi cần thiết.
  • Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế tài chính, phục vụ công tác lập và theo dõi kế hoạch. Cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan theo chế độ kế toán hiện hành.
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho BTGĐ Công ty.

Sơ đồ chức năng phòng kế toán trong doanh nghiệp

Nhìn chung, cũng như các phòng ban khác, đứng đầu bộ phận kế toán thường là kế toán trưởng hoặc giám đốc tài chính.

Kế toán tổng hợp có nhiệm vụ tổng hợp lại các ghi chép, báo cáo của các nhân viên kế toán. Tại một số doanh nghiệp trưởng, phó phòng kế toán có thể trực tiếp làm công việc của kế toán tổng hợp hoặc ngược lại.

Xem thêm: Sơ đồ tổ chức phòng kế toán phù hợp với doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ nên tổ chức phòng kế toán theo mô hình nào?

Phòng kế toán là phòng quan trọng không chỉ với doanh nghiệp mà còn đối với bộ phận thuế. Vì vậy, tất cả các doanh nghiệp buộc phải có nhân sự kế toán. Kế toán tổng hợp thường là ưu tiên đầu tiên trong phòng kế toán. Kế toán thuế là vị trí rất quan trọng vì liên quan nhiều đến quy định của nhà nước. Tùy vào tình hình tài chính & kinh doanh của doanh nghiệp để bố trí thêm các vị trí kế toán khác. Vị trí kế toán tổng hợp hoặc/ và kế toán thuế là bắt buộc cần phải có.

Tuy nhiên, thêm nhân sự đồng nghĩa với việc thêm nhiều chi phí hơn. Doanh nghiệp có thể cân nhắc phương án bao gồm kế toán tổng hợp + phần mềm kế toán. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều phần mềm kế toán chi phí hợp lý giúp giảm tải công việc kế toán.

Đỗ Sơn

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
Xem ưu đãi kaike