Biểu mẫu/Quy định

Đăng ký nhận tin ngay

Biểu mẫu/Quy định

Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán? Hệ thống chuẩn mực Kế Toán tại Việt Nam

10:52 Sáng

-

24/09/2021

Đã làm kế toán thì nhất định phải nắm rõ tất cả các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Vậy có bao nhiêu chuẩn mực kế toán tất cả? Trong bài viết này, Kaike.vn sẽ giới thiệu tới bạn đọc trọn bộ 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam. 

Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán? Hệ thống chuẩn mực Kế Toán tại Việt Nam

1. Chuẩn mực kế toán là gì?

Chuẩn mực kế toán là những quy định về cách thức ban hành trong việc lập cũng như giải thích các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính. Đây là quy định được các tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu và ban hành.

Ở Việt Nam, Bộ Tài Chính là cơ quan chịu trách nhiệm ban hành.

2. Hệ thống chuẩn mực kế toán VAS

Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được xây dựng dựa trên các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS). Từ năm 2000 đến 2005 Bộ Tài chính đã ban hành 26 chuẩn mực theo nguyên tắc vận dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế. Phù hợp với đặc điểm kinh tế và trình độ quản lý của doanh nghiệp Việt Nam tại thời điểm ban hành.

>> Đăng ký ngay công cụ kế toán tốt nhất cho doanh nghiệp 

Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán tại Việt Nam?

Tổng cộng có 26 chuẩn mực kế toán được ban hành bao gồm:

1.   Chuẩn mực chung

2.   Hàng tồn kho

3.   Tài sản cố định hữu hình

4.   Tài sản cố định vô hình

5.   Bất động sản đầu tư

6.   Thuê tài sản

7.   Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

8.   Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

9.   Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

10.   Hợp nhất kinh doanh

11.   Doanh thu và thu nhập khác

12.   Hợp đồng xây dựng

13.   Chi phí đi vay

14.   Thuế thu nhập doanh nghiệp

15.   Các khoản dự phòng

16.   Hợp đồng bảo hiểm

17.   Trình bày báo cáo tài chính

18.   Báo cáo tài chính của các ngân hàng

19.   Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

20.   Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

21.   Báo cáo tài chính hợp nhất

22.   Thông tin về các bên liên quan

23.   Báo cáo tài chính giữa niên độ

24.   Báo cáo bộ phận

25.   Thay đổi chính sách kế toán

26.   Lãi trên cổ phiếu

Tham khảo:

Nội dung chính của chuẩn mực kế toán 10 

Nội dung của chuẩn mực kế toán số 17 

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
1452
post
Đăng nhập
x