Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Công việc kế toán cần lưu ý làm trong tháng 7

02:21 Chiều

-

30/06/2023

Tháng 7 là thời điểm kế toán sẽ phát sinh thêm một số công việc, báo cáo cần phải thực hiện hơn tháng 6. Trong bài viết sau đây, Kaike sẽ tổng hợp lại một số công việc kế toán cần lưu ý làm trong tháng 7 tới đây nhé.

Công việc kế toán cần lưu ý làm trong tháng 7

1. Chuẩn bị cho việc thực hiện giảm thuế GTGT về 8% theo Nghị quyết 43 

Mới đây, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm thuế GTGT 8% đến hết năm 2023 và Chính phủ đã đồng ý đề xuất này và quyết định thực hiện giảm thuế GTGT thực hiện từ ngày 1/7/2023 – 31/12/2023. 

Vậy nên, để giúp kế toán dễ dàng hơn trong công tác tra cứu mặt hàng được giảm thuế theo Nghị quyết và thực hiện lập hoá đơn GTGT hợp pháp, phần mềm kế toán Kaike đã tích hợp tính năng tra cứu ngay trên phần mềm và có đầy đủ lựa chọn các loại thuế 0%, 5%, 8%, 10% cho kế toán dễ dàng thực hiện.

2. Kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng, quý

2.1. Nộp báo cáo thuế tháng 6

2.1.1. Đối tượng phải nộp tờ khai thuế theo tháng:  

 • Những doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng. 
 • Doanh nghiệp thuộc diện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng là:
 • Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế. 
 • Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

2.1.2. Các loại báo cáo thuế tháng 6 phải nộp:

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 6.  
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6.  
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 6 (Nếu trong tháng 6 doanh nghiệp bạn có phát sinh thuế TNCN phải nộp). Nếu trong tháng doanh nghiệp không có khấu trừ thuế TNCN thì không phải nộp tờ khai này.
 • Nộp tiền thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN tháng 6 tạm tính (nếu có phát sinh).

2.1.3. Thời hạn nộp

Chậm nhất là thứ Năm ngày 20/7/2023.

Mức phạt nộp chậm tờ khai từ 700.000 đồng đến 5 triệu đồng.

Công việc kế toán cần lưu ý làm trong tháng 7

Kê khai và nộp các tờ khai thuế

2.2. Nộp báo cáo thuế quý 2 (Với các doanh nghiệp nộp tờ khai theo quý)

Đối tượng nộp báo cáo theo quý: Những doanh nghiệp còn lại không thuộc đối tượng nộp tờ khai thuế theo tháng. Trong đó, các loại báo cáo thuế quý 2 phải nộp:

 • Tờ khai thuế GTGT quý 2.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2.  
 • Tờ khai thuế TNCN quý 2 (Nếu trong quý 2 doanh nghiệp bạn có phát sinh thuế TNCN phải nộp)..
 • Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN (nộp trực tiếp tại cơ quan thuế)
 • Nộp tiền thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN quý 2 tạm tính (nếu có phát sinh).

Thời hạn nộp: chậm nhất là thứ Hai ngày 31/7/2023.

 Mức phạt nộp chậm tờ khai từ 700.000 đồng đến 5 triệu đồng

3. Nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì nếu trong tháng 7, doanh nghiệp có phát sinh trả lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế TNCN khác cho người lao động thì phải kê khai thuế TNCN thay cho người lao động theo tháng. Nếu doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý thì không cần thực hiện.

Căn cứ khoản 3 Điều 7 và Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP) và điểm a khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019:

 • Hồ sơ khai thuế TNCN theo tháng: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC). 
 • Về thời hạn nộp hồ sơ:
 • Trường hợp kê khai thuế TNCN theo tháng: hạn chót nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế cho Tháng 6/2023 là ngày 20/7/2023 (thứ Năm).
 • Trường hợp kê khai thuế TNCN theo quý: hạn chót nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế cho Quý II/2023 là vào ngày 31/7/2023 (thứ Hai).

4. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Quý II/2023

Căn cứ điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP) và khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019, doanh nghiệp có nghĩa vụ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) Quý II/2023 cho cơ quan thuế, trừ trường hợp:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng.

Doanh nghiệp phải tự xác định số thuế TNDN tạm nộp quý (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế TNDN cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính), cụ thể như sau:

 • Số tiền thuế tạm nộp: Doanh nghiệp cần đảm bảo tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.
 • Thời hạn tạm nộp thuế TNDN Quý II/2023: chậm nhất là 30/7/2023, tuy nhiên vì ngày này trùng với Chủ nhật (ngày nghỉ hàng tuần) nên thời hạn tạm nộp được dời sang ngày 31/7/2023 (thứ Hai).

Lưu ý: Số tiền thuế đã tạm nộp sẽ được trừ vào số thuế phải nộp theo quyết toán thuế năm.

5. Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2023

Việc nộp báo cáo này được thực hiện như sau:

 • Doanh nghiệp nào đã chuyển sang hoá đơn điện tử từ cuối năm 2021 thì không phải nộp báo cáo này;
 • Doanh nghiệp nào mới chuyển sang hoá đơn điện tử trong giai đoạn 2 và trong quý 2 vẫn sử dụng hoá đơn giấy thì vẫn phải báo cáo tình hình sử dụng những hoá đơn giấy đã sử dụng trong thời gian chưa chuyển hoàn toàn sang hoá đơn điện tử.
 • Doanh nghiệp nào thuộc diện không bắt buộc chuyển sang hoá đơn điện tử, vẫn đang dùng hoá đơn giấy thì quý 2 nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn như trước nay vẫn thực hiện.
 • Thời hạn nộp: Chậm nhất là thứ Hai ngày 31/7/2023.

>> Chỉ 2.000.000đ – Tiết kiệm gấp đôi thời gian cho kế toán

6. Trích nộp tiền bảo hiểm bắt buộc cho người lao động

Doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) sẽ phải trích nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc cho Tháng 6/2023 như sau:

 • Công ty trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định của pháp luật (Xem cụ thể mức trích đóng năm 2023). Xem thêm
 • Thời hạn đóng: chậm nhất là ngày 31/7/2033 (thứ Hai).
 • Phương thức đóng: doanh nghiệp chuyển tiền trích đóng BHXH, BHYT và BHTN của tất cả người lao động cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

(Căn cứ khoản 1 Điều 7, Điều 16, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017).

7. Đóng kinh phí công đoàn

Kinh phí công đoàn do doanh nghiệp đóng và việc trích đóng kinh phí công đoàn cho Tháng 6/2023 được thực hiện như sau:

 • Thời hạn đóng kinh phí công đoàn: cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, cụ thể hạn chót đóng là vào thứ Hai, ngày 31/7/2023.
 • Mức trích đóng kinh phí công đoàn: bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

Ngoài ra, kế toán cũng cần thực hiện kiểm tra lại sổ sách giấy tờ và hoàn thiện các nghiệp vụ kế toán khác phát sinh trong tháng để đảm bảo ghi nhận đầy đủ thông tin kế toán. Hiện nay, kế toán doanh nghiệp với sự đồng hành, hỗ trợ của các phần mềm kế toán hữu ích, thông minh thế hệ mới như phần mềm kế toán KAIKE  đã nhanh chóng hoàn thiện các công tác kế toán, nâng cao hiệu suất làm việc.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 6

Những công việc kế toán cần làm trước nghỉ Lễ 30/04-01/05

Top 10 Phần mềm kế toán phổ biến & phù hợp nhất cho doanh nghiệp

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
5626
post
Đăng nhập
x