Biểu mẫu/Quy định

Đăng ký nhận tin ngay

Biểu mẫu/Quy định

Điều kiện và hồ sơ để được hoàn thuế giá trị gia tăng

04:22 Chiều

-

01/06/2023

Điều kiện và hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng là một chủ đề quan trọng và cần được nắm rõ đối với các doanh nghiệp.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày về những điều kiện cơ bản và cách thực hiện thủ tục hồ sơ hoàn thuế.

Điều kiện và hồ sơ để được hoàn thuế giá trị gia tăng

1. Điều kiện để doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Hoàn thuế GTGT xuất phát từ việc số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của doanh nghiệp lớn hơn số thuế GTGT phải nộp cho nhà nước. Do đó, doanh nghiệp không phải nộp thêm thuế suất này mà còn được nhà nước hoàn lại số thuế được khấu trừ thừa.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng được hoàn thuế nếu có số thuế GTGT còn được khấu trừ. Doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau để được hoàn thuế.

  • Doanh nghiệp thực hiện đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
  • Doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh, con dấu hoặc các giấy tờ có giá trị. 
  • Việc lập và lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán của doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng chuẩn mực kế toán và luật kế toán, các quy định hiện hành của thuế, luật thuế.
  • Doanh nghiệp phải có tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp với mã số thuế đúng như trên giấy phép đăng ký kinh doanh. 
  • Doanh nghiệp cần có đủ hồ sơ chứng từ theo đúng quy định của pháp luật để được hoàn thuế. 

2. Hồ sơ để doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT

Điều kiện và hồ sơ để được hoàn thuế giá trị gia tăng

Trong từng trường hợp khác nhau như xuất khẩu, dự án đầu tư,… yêu cầu về hồ sơ để doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng khác nhau. Trường hợp đơn vị yêu cầu hoàn thuế là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp, không thực hiện lập báo cáo tài chính riêng thì cần phải có văn bản ủy quyền của doanh nghiệp để được chấp thuận hố sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.

2.1. Hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp xuất khẩu

Doanh nghiệp xuất khẩu là một trường hợp điển hình của việc hoàn thuế giá trị gia tăng. Do nhà nước khuyến khích xuất khẩu để thu ngoại tệ và phát triển các hoạt động kinh tế trong nước nên mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là 0%. Trong khi các hàng hóa dịch vụ đầu vào của các doanh nghiệp này vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Vì vậy, thường các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sẽ phát sinh hoàn lại thuế suất này.

Trong một số trường hợp ngoại lệ như ủy thác xuất khẩu, xây lắp công trình ở nước ngoài hoặc bán các sản phẩm cho các khu chế xuất thì hồ sơ có một số thay đổi nhỏ không đáng kể. Nói chung, hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu cần thể hiện được giao dịch thực tế đã phát sinh và có yêu cầu về việc hoàn thuế.

2.2. Hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư

Nếu doanh nghiệp thuộc trường hợp hoàn thuế có dự án đầu tư thì số tiền lũy kế của thuế GTGT mua vào sử dụng cho hoạt động đầu tư, sau khi bù trừ với hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp mà vượt mức 300 triệu đồng thì doanh nghiệp mới được làm hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ví dụ: Công ty X có dự án đang trong giai đoạn đầu tư. Trong kỳ, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 400 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty X đang thực hiện là 800 triệu đồng.

Mặc dù, số tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào lớn hơn mức 300 triệu nhưng Công ty X vẫn phải bù trừ 400 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện là 800 triệu đồng. Vậy công ty X không được hoàn thuế mà phải nộp thêm thuế GTGT là 400 triệu đồng.

Hy vọng qua bài viết này, doanh nghiệp có thể nắm được điều kiện và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để được hoàn thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp cụ thể.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan: 

Cách tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo quy định mới nhất

Vai trò của thuế giá trị gia tăng đối với nền kinh tế

Cách tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo quy định mới nhất

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
5049
post
Đăng nhập
x