Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Kế toán là gì? Tổng quan về công việc kế toán

03:08 Chiều

-

03/07/2023

Kế toán là công việc mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải có. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công việc của kế toán.

Kế toán là gì? Tổng quan về công việc kế toán

1. Khái niệm kế toán là gì?

Kế toán là người thực hiện công việc ghi chép, thu thập thông tin từ chứng từ, phân tích và xử lý thông tin tài chính và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thuế trong doanh nghiệp. Kế toán được xem là công việc gắn liền với sổ sách và con số, đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ.

Kế toán đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Tùy theo mỗi doanh nghiệp với quy trình kế toán riêng mà bộ phận kế toán được phân chia thành các phần hành như: kế toán tổng hợp, kế toán quản trị, kế toán thuế, kế toán nội bộ, kế toán công nợ,…

>> Trải nghiệm ngay công cụ hỗ trợ kế toán và nhà quản trị

2. Những công việc của kế toán cần làm

Như vậy, để cung cấp thông tin hữu ích, chính xác và kịp thời cho các nhà quản lý doanh nghiệp ra quyết định thì các công việc của kế toán cần làm là:

2.1.  Công việc phải làm hàng ngày

 • Ghi chép, thu thập, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán.
 • Vào sổ quỹ, sổ tiền gửi, và các sổ sách cần thiết khác.

2.2. Công việc hàng tháng

 • Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng (Nếu DN kê khai thuế GTGT theo tháng).
 • Đối với những hóa đơn đầu ra thì tháng nào có phát sinh phải kê vào tháng đó.
 • Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng. (Nếu DN kê khai thuế GTGT theo tháng, và có số thuế TNCN được phải nộp trong tháng).
 • Lập tờ khai các loại thuế khác (nếu có).
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (Đối với những DN mới thành lập dưới 12 tháng).
 • Hạn nộp tờ khai là ngày 20 của tháng liền kề.
 • Tính giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán.
 • Tính lương, bảo hiểm , các khoản phụ cấp khác cho người lao động.
 • Tính khấu hao TSCĐ, tính phân bổ công cụ dụng cụ.

Lưu ý: Nếu trong tháng có phát sinh số tiền thuế phải nộp thì hạn nộp tờ khai cũng là hạn nộp tiền thuế

2.3.  Công việc hàng quý

 • Lập tờ khai thuế GTGT theo quý (Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo quý).
 • Lập tờ khai thuế Tạm tính Thuế TNDN theo Quý.
 • Lập Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn theo Quý.
 • Lập tờ khai thuế TNCN theo quý (Nếu DN kê khai theo quý).
 • Hạn nộp các tờ khai trên là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau liền kề.

2.4. Công việc hàng năm

 • Đầu năm, kế toán phải làm các công việc sau:
 • Kê khai và nộp tiền thuế môn bài đầu năm.
 • Nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV năm trước liền kề.
 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV năm trước liền kề.
 • Nộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN của năm trước liền kề: Thời hạn nộp là 31/3.

2.5. Cuối năm, kế toán thực hiện các công việc sau

 • Làm báo cáo thuế cho tháng cuối năm và báo cáo thuế quý 4 .
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm.
 • Lập báo cáo Quyết toán thuế TNDN năm.
 • Kiểm kê quỹ, kiểm kê kho hàng và tài sản, đối chiếu công nợ.
 • Lên sổ kế toán, đối chiếu sổ chi tiết và sổ tổng hợp.
 • Lập Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng Cân đối Kế toán. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.
 • Thuyết minh Báo cáo Tài chính. Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoản.
 • In sổ sách, chứng từ kế toán và trình ký các sổ sách chứng từ đó.
 • Lưu trữ các chứng từ và số sách.

Để trở thành một người kế toán giỏi, yêu cầu bắt buộc bạn phải nắm vững chuyên môn. Ngoài ra, những văn bản thuế liên quan và các chuẩn mực kế toán bạn phải nắm rõ và liên tục cập nhật những văn bản bổ sung, sửa đổi của Nhà nước.

3. Các loại kế toán trong doanh nghiệp

Hiện nay có các loại kế toán trong doanh nghiệp phổ biến bao gồm: 

3.1. Kế toán thanh toán 

Một trong các loại hình kế toán trong doanh nghiệp là kế toán thanh toán. Công việc của 1 thanh toán viên là:

 • Lập chứng từ thu chi.
 • Theo dõi, hạch toán quản lý.

3.2. Kế toán ngân hàng 

Công việc của một kế toán ngân hàng như sau:

 • Ghi nhận, phân tích và xử lý bằng các nghiệp vụ ngân hàng.
 • Cung cấp những thông tin liên quan đến giao dịch ngân hàng. Mục đích để phục vụ cho các công tác quản lý cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

3.3. Kế toán công nợ

Kế toán gồm những mảng nào? Kế toán công nợ là một mảng nhỏ so với các kế toán trong doanh nghiệp khác. Thông thường đối với các công ty nhỏ thì kế toán công nợ sẽ do bộ phận kế toán tổng hợp đảm nhận. 

3.4. Kế toán theo dõi hàng tồn kho

Công việc của 1 kế toán theo dõi hàng tồn kho là: 

 • Lập hóa đơn chứng từ để theo dõi những vấn đề liên quan kho chứa hàng hóa, quá trình nhập – xuất – tồn, nguyên vật liệu trong doanh nghiệp.
 • Báo cáo hàng tồn kho để hạn chế tối đa những rủi ro, mất mát cho doanh nghiệp, và quản lý hàng hóa được tốt hơn.

3.5. Kế toán tài sản cố định

Một trong các loại kế toán quan trọng là kế toán tài sản cố định. Nhiệm vụ của người này sẽ phải thực hiện các bước sau đây:

 • Kiểm kê và đánh giá tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của nhà nước.
 • Báo cáo về tài sản cố định của công ty, doanh nghiệp.

3.6. Kế toán doanh thu

Doanh thu được hiểu là toàn bộ khoản tiền thu về từ việc tiêu thụ hàng hóa, hoạt động tài chính, phục vụ dịch, …

Kế toán doanh thu sẽ đảm nhận 2 nhiệm vụ chính là:

 • Thống kê tổng hợp lại các chứng từ bán hàng của công ty, doanh nghiệp.
 • Rà soát tình hình tài chính từng khách hàng của doanh nghiệp, công ty.

3.7. Kế toán thuế

Có những loại kế toán nào? Không thể không kể đến kế toán thuế, bởi lẽ công việc của người này vô cùng quan trọng. 

 • Thu thập, sắp xếp, xử lý, và lưu trữ hóa đơn chứng từ hàng ngày.
 • Lập báo cáo thuế theo tháng, theo quý chi tiết nhất. 
 • Thực hiện nghĩa vụ thuế môn bài vào đầu năm. Cuối năm  quyết toán thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN). Đồng thời lập các bản báo cáo tài chính cho doanh nghiệp.

3.8. Kế toán chi phí

Có thể thấy yếu tố chi phí là yếu tố tạo nên giá thành sản phẩm. Kế toán chi phí sẽ thực hiện xem xét tổng quan về tất cả các chi phí liên quan đến sản xuất sản phẩm. Mục đích vào việc chuẩn bị ngân sách và phân tích lợi nhuận. 

3.9. Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp là một trong các mảng kế toán quan trọng nhất. Công việc của bộ phận này yêu cầu thực hiện nhiều bước theo từng, tháng, quý, năm:

 • Thu thập, xử lý, lưu trữ và lập phiếu chi, thu, xuất – nhập hóa đơn từng ngày.
 • Xem xét công nợ của nhà cung ứng, khách hàng…hàng tháng.
 • Báo cáo thuế, tình hình sử dụng hóa đơn, lương thưởng…
 • Kiểm tra chứng từ hóa đơn, kế toán.
 • Lập tờ khai giá trị gia tăng và tính sợ bộ thuế TNCN, TNDN. Đồng thời lập báo cáo tài chính quản trị theo quý. 

 3.10. Kế toán chính

Có 3 loại kế toán chính bao gồm:

Kế toán quản trị

Kế toán quản trị có công việc là quản lý số liệu, tài chính trong kế toán. Mục đích để định hướng các chiến lược trong tương lai của doanh nghiệp. 

Kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng là toàn bộ công cụ ghi chép các con số dưới hình thức giá trị, theo dõi và đánh giá tài sản cùng sự biến đổi của chúng trong quá trình kinh doanh. Mục đích để đánh giá năng lực huy động tài chính của ngân hàng và tính hợp lý trong quá trình sử dụng tài sản.

Kế toán thuế 

Kế toán thuế giúp kết nối giữa các doanh nghiệp và Nhà nước. Mục đích giúp cho doanh nghiệp kinh doanh một cách ổn định hơn và nhà nước quản  lý nền kinh tế dễ dàng hơn

4. Yêu cầu công việc của nghề kế toán

Kế toán là gì? Tổng quan về công việc kế toán

4.1. Trình độ, bằng cấp 

Ở hầu hết các doanh nghiệp hiện nay, trình độ và bằng cấp là hai yêu cầu tuyển dụng kế toán được đặc biệt chú trọng. Theo đó, bạn cần: 

 • Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc tài chính tại các trường Đại học/Cao đẳng. 
 • Có năng lực và kiến thức chuyên môn tốt. 
 • Có trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh, đặc biệt cần thiết đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 4.2. Kỹ năng chuyên môn

Ngoài những yêu cầu về trình độ học vấn, bằng cấp thì các doanh nghiệp hiện nay cũng đòi hỏi các ứng viên phải có những kỹ năng chuyên môn như sau: 

 • Có khả năng quản lý, tổ chức, sắp xếp công việc hợp lý, khoa học do lượng công việc cần xử lý của kế toán viên khá nhiều và phức tạp.
 • Nắm vững nghiệp vụ kế toán, các điều luật, quy định và nguyên tắc làm việc trong vị trí kế toán. 
 • Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint,…) và các công cụ phần mềm kế toán (MISA, FAST, 3Tsoft,…). 
 • Có khả năng chịu đựng áp lực mà vẫn đạt hiệu quả cao trong công việc vì làm kế toán thường phải đối mặt với nhiều vấn đề căng thẳng. 

4.3. Phẩm chất đạo đức 

Công việc của nhân viên kế toán chủ yếu là thu thập chứng từ, hoá đơn, sổ sách, thu chi,… Do đó yêu cầu tuyển dụng kế toán quan tâm nhiều đến tính cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực của ứng viên là rất hợp lý và cần thiết.

 Hơn nữa, nghề kế toán đòi hỏi các nhân sự nhạy bén, linh hoạt và chăm chỉ nên   các ứng viên hãy chú ý thể hiện các khía cạnh này trong buổi phỏng vấn để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. 

4.4. Kỹ năng mềm

Nghề kế toán cũng yêu cầu các ứng viên phải có khả năng giao tiếp tốt trong mọi trường hợp. Đồng thời, các kỹ năng thuyết trình và đàm phán cũng rất cần thiết để nhân viên kế toán hợp tác tốt với các phòng ban, tạo thiện cảm và thuyết phục được đối tác kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Lộ trình thăng tiến của nghề kế toán

Dĩ nhiên mỗi người sẽ có một “tốc độ” khác nhau, năng lực khác nhau và một phần sự may mắn cũng có thể ảnh hưởng tới con đường sự nghiệp. Kế toán là nghề mà không có chỗ cho sự vội vàng và thực tế thì đa số mọi người cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể thăng tiến. Lộ trình của bạn sẽ là từ nhân viên kế toán rồi thăng tiến lên kế toán tổng hợp, sau đó lên kế toán trưởng.

Thường thì một người có bằng cấp cao đẳng hoặc đại học sau khi ra trường, làm đúng chuyên ngành kế toán sẽ mất trung bình khoảng 4 – 6 năm để thăng tiến lên nhân viên kế toán tổng hợp. Đối với vai trò kế toán trưởng thì ngoài số năm kinh nghiệm (có thể 7 – 10 năm hoặc hơn), bạn còn cần đáp ứng được những yêu cầu khác như bằng cấp (đại học, sau đại học), chứng chỉ (CPA, ACCA…). Nhiều doanh nghiệp chỉ tuyển kế toán trưởng có năng lực chuyên môn, đồng thời từ độ tuổi 35 trở lên.

Việc xác định mục tiêu nghề nghiệp kế toán có thể bắt đầu ngay từ khi bạn còn đi học. Điều này sẽ tạo thành một đích đến để bạn hướng tới và chăm chỉ, phấn đấu để có kết quả học tập tốt, chuẩn bị sẵn sàng cả kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng và ngoại ngữ để sẵn sàng đăng ký, theo học các chương trình đào tạo nâng cao để lấy chứng chỉ… Càng sẵn sàng và nỗ lực từ sớm thì bạn càng gia tăng khả năng cạnh tranh và dễ thăng tiến hơn. 

6. Các công cụ phần mềm hỗ trợ kế toán hiện nay 

Kế toán là gì? Tổng quan về công việc kế toán

Hiện nay trên thị trường Việt Nam có rất nhiều phần mềm kế toán cho nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Đứng giữa rất nhiều lựa chọn phần mềm kế toán đang có của các nhà cung cấp, bạn đang phân vân không biết nên sử dụng phần mềm kế toán nào để công việc tính toán, thống kê sổ sách đạt hiệu quả tốt nhất? Mình sẽ giới thiệu đến bạn đọc phần mềm Kaike kế toán thông dụng dành cho dân kế toán và doanh nghiệp.

6.1. Phần mềm kế toán là gì? Tại sao lại cần dùng phần mềm kế toán? 

Phần mềm kế toán là hệ thống các chương trình hỗ trợ việc nhập số liệu vào các chứng từ. Các báo cáo sẽ được đưa ra một cách chính xác và hiệu quả dựa trên các thủ tục và quy trình có sẵn.

Những ưu điểm khi sử dụng phần mềm kế toán:

 • Tiết kiệm thời gian cho kế toán. Một phần mềm phù hợp với pháp luật hiện hành giúp kế toán không mất thời gian cho việc chỉnh sửa nội dung. Chỉ cần nhập số liệu, phần mềm sẽ trả ra báo cáo mà không mất thời gian cho việc tính toán.
 • Độ chính xác cao. Công nghệ mới luôn cho phép các phần mềm sử dụng những thuật toán thông minh. Giúp nhân viên xử lý những phép tính phức tạp. Giảm thiểu sự sai sót, nâng cao chất lượng sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
 • Dễ dàng sử dụng. Các phần mềm được lập trình để giảm thiểu những bước rườm rà trong quy trình. Nhân viên chỉ cần nhập số liệu chính xác vào hệ thống. Không cần phải nghiên cứu đào sâu về các thuật toán của phần mềm. Nếu so với phần mềm kế toán excel thì những phần mềm chuyên dụng này sẽ là sự lựa chọn ưu việt hơn.
 • Bảng lương được tính toán một cách rõ ràng, nhanh chóng. Lương thưởng luôn là vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Bởi vậy chúng cần phải được rõ ràng, minh bạch. Những phần mềm này có thể hỗ trợ tính bảng lương một cách tốt nhất.
 • Không phải lo về tính thuế. Đây chính là điểm cộng lớn nhất của các phần mềm này. Thông tin được lưu trữ ở phần mềm kế toán có thể được chuyển đến các chương trình thuế một cách dễ dàng. Giảm thiểu thời gian cho vấn đề quyết toán thuế.

6.2. Phần mềm kế toán Kaike – Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho kế toán & nhà quản trị

Dưới đây mình xin giới thiệu phần mềm kế toán Kaike thông dụng hiện nay. Phần mềm đã từng đạt giải và được công nhận có khả năng ưu việt nhất. Đây là phần mềm cho phép thực hiện ứng dụng online. Kaike là công cụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kaike có tính năng bảo mật cho các công việc với mục đích trực tuyến. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng có thể tìm hiểu và tiếp cận dễ dàng với phần mềm kế toán, với các tính năng:

 • Nắm bất thông tin và ra quyết định tức thời
 • Xóa bỏ nỗi lo nghiệp vụ
 • Kiểm soát dòng tiền trong tầm tay
 • Tự động hóa mang lại hiệu quả cao
 • Tăng cường kết nối, sẻ chia lợi ích

Phần mềm kế toán Kaike đáp ứng được những tiêu chí như sau:

 • Phần mềm Kaike hoàn toàn online mọi lúc mọi nơi, không cài đặt, không cần thiết bị đặc biệt, chỉ cần có máy tính và mạng internet là có thể sử dụng.
 • Kaike được thiết kế là nền tảng kết nối nhiều người, nhiều phòng ban trong doanh nghiệp. Hiện tại, phần mềm Kế toán Kaike đang có các gói Kaike Basic cho doanh nghiệp thương mại dịch vụ và gói Kaike Education cho học sinh, sinh viên và người mới trong ngành Kế toán. 
 • Hệ thống lưu trữ đám mây với lớp bảo vệ TIER 3 kết hợp hệ thống lưu trữ dự phòng phân tán được đặt nhiều nơi đảm bảo không mất, không hỏng dữ liệu.

Bài viết trên đã cung cấp những thông tin tổng quan nhất về ngành Kế toán, bao gồm mô tả công việc và các yêu cầu tuyển dụng kế toán. Hy vọng chúng hữu ích với những bạn đang có mong muốn trở thành nhân viên kế toán giỏi trong tương lai.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Công việc kế toán cần lưu ý làm trong tháng 7

Top 10 Phần mềm kế toán phổ biến & phù hợp nhất cho doanh nghiệp

Các phím tắt trong excel giúp kế toán làm việc nhanh hơn

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
5693
post
Đăng nhập
x