Báo cáo

Lịch nộp báo cáo và tờ khai mới nhất năm 2023

02:30 Chiều

-

31/07/2023

Nhiều bạn kế toán vẫn chưa nắm rõ lịch nộp các loại báo cáo và nộp tờ khai thuế. Vì thế, Kaike  xin tổng hợp lịch nộp các loại báo cáo và tờ khai mới nhất năm 2023 ở bài viết dưới đây. Các bạn tham khảo nhé!

Lịch nộp báo cáo và tờ khai mới nhất năm 2023

1. Lịch nộp báo cáo thuế tờ khai thuế năm 2023

1.1. Căn cứ pháp lý

  • Luật kế toán 2003, Luật kế toán 2015.
  • Luật quản lý thuế 2019
  • Quy định về lệ phí môn bài của Chính phủ: Nghị định 126/2020/NĐ-CP
  • Thông tư 80 của Bộ Tài Chính: 80/2021/TT-BTC về hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế
  • Thông tư 151 của Bộ Tài chính: 151/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.
  • Thông tư của Bộ Tài chính 39/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.
  • Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, nghị định số 123/2020/NĐ/CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
  • Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế.

1.2. Chi tiết lịch nộp các loại báo cáo thuế tờ khai thuế năm 2023

Thời hạn dưới đây là ngày chậm nhất phải nộp, nhưng người nộp thuế nên nộp sớm để tránh việc chậm nộp và bị xử phạt, nhất là khi quyết toán thuế năm.

Tháng

Thời hạn nộp

Dành cho doanh nghiệp kê khai Thuế GTGT theo Quý

Dành cho doanh nghiệp kê khai Thuế GTGT theo Tháng

1

20/1/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T12/2022

Tờ khai Thuế TNCN T12/2022

30/1/2023

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2022

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2022

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2022

Nộp tiền thuế môn bài năm 2023

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2022

Nộp tiền thuế môn bài năm 2023

2

20/2/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T1/2023

Tờ khai Thuế TNCN T1/2023

3

20/3/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T2/2023

Tờ khai Thuế TNCN T2/2023

30/3/2023

Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN năm 2022

Tờ khai Quyết toán Thuế TNCN năm 2022

Báo Cáo Tài Chính năm 2022

Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN năm 2022

Tờ khai Quyết toán Thuế TNCN năm 2022

Báo Cáo Tài Chính năm 2022

4

20/4/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T3/2023

Tờ khai Thuế TNCN T3/2023

30/4/2023

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2023

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2023

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2023

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2023

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2023

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2023

5

20/5/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T4/2023

Tờ khai Thuế TNCN T4/2023

6

20/6/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T5/2023

Tờ khai Thuế TNCN T5/2023

7

20/7/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T6/2023

Tờ khai Thuế TNCN T6/2023

30/7/2023

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2023

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2023

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2023

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2023

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2023

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2023

8

20/8/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T7/2023

Tờ khai Thuế TNCN T7/2023

9

20/9/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T8/2023

Tờ khai Thuế TNCN T8/2023

10

20/10/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T9/2023

Tờ khai Thuế TNCN T9/2023

30/10/2023

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2023

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2023

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2023

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2023

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2023

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2023

11

20/11/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T10/2023

Tờ khai Thuế TNCN T10/2023

12

20/12/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T11/2023

Tờ khai Thuế TNCN T11/2023

2. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2022

2.1. Đối với doanh nghiệp nhà nước:

Những công ty/doanh nghiệp thuộc nhà nước thì thời hạn nộp BCTC chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Ví dụ: Kỳ kế toán của năm sẽ bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 thì Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp BCTC trước ngày 31/01 của năm sau.

Những đơn vị có tổng công ty thuộc nhà nước hoặc công ty mẹ thì hạn nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Ví dụ: Kỳ kế toán bắt đầu vào ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 thì doanh nghiệp phải nộp BCTC là ngày 31/03 của năm sau.

>> Siêu ưu đãi! Có ngay phần mềm kế toán với 2.000.000đ

2.2. Đối với doanh nghiệp khác:

Thời hạn nộp BCTC cho doanh nghiệp tư nhân (DNTN) và Doanh nghiệp hợp danh (DNHD) là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Ví dụ: Kỳ kế toán của năm sẽ bắt đầu từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 thì Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp BCTC trước ngày 31/01/2023.

Những doanh nghiệp thuộc hình thức còn lại sẽ có thời hạn nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Ví dụ: Kỳ kế toán bắt đầu vào ngày 01/01/2022 và kết thúc vào ngày 31/12/2022 thì doanh nghiệp phải nộp BCTC là ngày 31/03/2023.

Trên đây là lịch nộp báo cáo thuế 2023 và thời hạn nộp báo cáo tài chính 2022 mới nhất. Hy vọng các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nắm rõ để nộp báo cáo đúng hạn theo quy định của Bộ tài chính.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Cách đọc báo cáo tài chính cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính 2023 chi tiết từ A-Z

Báo cáo tài chính là gì? Thông tin cơ bản về báo cáo tài chính

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
6379
post
Đăng nhập
x