Chi phí

Lợi nhuận sau thuế là gì? Công thức tính mới nhất?

04:46 Chiều

-

19/09/2023

Lợi nhuận sau thuế là một trong những chỉ số quan trọng nhất khi đánh giá hiệu suất tài chính của một doanh nghiệp. Đây là số tiền mà doanh nghiệp kiếm được sau khi đã khấu trừ toàn bộ các chi phí và thuế thu nhập. Bài viết này sẽ tìm hiểu về lợi nhuận sau thuế, vai trò quan trọng của nó, và cách tính theo phương pháp mới nhất.

Lợi nhuận sau thuế là gì? Công thức tính mới nhất?

1. Lợi nhuận sau thuế là gì?

Lợi nhuận sau thuế là số tiền mà một doanh nghiệp còn lại sau khi đã trừ đi toàn bộ các chi phí và thuế thu nhập từ tổng doanh thu. Đây là lợi nhuận thực sự mà doanh nghiệp có thể sử dụng để chi trả cổ tức, tái đầu tư, hoặc tăng vốn.

Vai trò của lợi nhuận sau thuế:

  • Đánh giá hiệu suất kinh doanh: Lợi nhuận sau thuế cho thấy khả năng sinh lời và quản lý chi phí của doanh nghiệp.
  • Quyết định đầu tư: Nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận sau thuế để đánh giá tiềm năng đầu tư và lợi nhuận mà một doanh nghiệp có thể mang lại.
  • Quyết định cổ tức và phân chia lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế còn quyết định mức cổ tức và sự phân chia lợi nhuận cho các cổ đông.

2. Công thức tính lợi nhuận sau thuế mới nhất

Công thức chính để tính lợi nhuận sau thuế được biểu diễn như sau:

Lợi nhuận sau thuế = Tổng doanh thu – Tổng chi phí – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Dựa vào công thức này có thể thấy rằng, lợi nhuận sau thuế bị ảnh hưởng bởi các yếu tố doanh thu, chi phí và thuế.

Mức doanh thu tăng tương ứng với mức lợi nhuận sau thuế tăng và ngược lại.

Mức chi phí và thuế phải nộp tăng tương ứng với mức lợi nhuận sau thuế giảm và ngược lại.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một yếu tố không thể thay đổi và bị ảnh hưởng lớn bởi yếu tố Nhà Nước. Do đó, để thay đổi lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp cần phải vận dụng linh hoạt yếu tố doanh thu và chi phí của mình. Vì đây là hai yếu tố, phụ thuộc vào mức độ và năng lực quản lý của doanh nghiệp.

Lợi nhuận sau thuế thể hiện lợi nhuận thực sự mà doanh nghiệp có được sau khi đã khấu trừ toàn bộ các chi phí và mức thuế cần nộp.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chính là phần lợi nhuận sau thuế, chưa sử dụng đến phần lợi nhuận này để phân bổ, được giữ nguyên và thể hiện trên tài khoản kế toán 4211 (Tài khoản lợi nhuận chưa phân phối) trong bảng cân đối kế toán.

>> Sở hữu ngay phần mềm kế toán chỉ từ 167.000đ/THÁNG

3. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế

3.1. Môi trường pháp lý và thuế suất

Môi trường pháp lý và thuế suất thuế thu nhập trong mỗi quốc gia có thể ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận sau thuế. Những thay đổi trong chính sách thuế và quy định pháp lý có thể làm thay đổi mức thuế thu nhập và do đó, lợi nhuận sau thuế.

3.2. Chi phí sản xuất và hàng bán

Chi phí sản xuất và chi phí hàng bán là các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp và từ đó, lợi nhuận sau thuế. Quản lý hiệu quả chi phí sẽ giúp tối ưu hóa lợi nhuận.

3.3. Thị trường và đối thủ cạnh tranh

Cạnh tranh trên thị trường và sự biến động của thị trường có thể làm thay đổi giá bán và doanh số, tác động lớn đến lợi nhuận sau thuế. Các doanh nghiệp cần phải cân nhắc và thích nghi với thị trường để bảo vệ lợi nhuận.

3.4. Quản Lý Tài Chính

Quản lý tài chính đúng cách, bao gồm việc quản lý lãi suất và tài chính, có thể giúp tối ưu hóa lợi nhuận sau thuế. Quản lý nợ và đầu tư đúng cách cũng là một yếu tố quan trọng.

4. Phân bổ lợi nhuận sau thuế như thế nào?

Sau khi có lợi nhuận sau thuế, công ty có một số lựa chọn phân bổ lợi nhuận, bao gồm:

4.1. Tái đầu tư

Công ty có thể quyết định tái đầu tư lợi nhuận sau thuế vào mở rộng kinh doanh, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển sản phẩm mới hoặc nghiên cứu và phát triển.

4.2. Chi trả cổ tức

Công ty có thể dành một phần lợi nhuận sau thuế để chi trả cổ tức cho các cổ đông, giới thiệu thêm cổ phiếu mới hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu đã có.

4.3. Trích lập quỹ dự phòng

Công ty có thể quyết định trích lập một phần lợi nhuận sau thuế vào quỹ dự phòng để đối phó với các biến động và rủi ro tiềm ẩn trong tương lai.

Lợi nhuận sau thuế là một chỉ số quan trọng trong đánh giá hiệu suất tài chính của một doanh nghiệp. Việc tính toán lợi nhuận sau thuế theo cách chính xác và cẩn thận là cực kỳ quan trọng để đảm bảo quản lý tài chính và đầu tư hiệu quả. Các yếu tố như môi trường pháp lý, chi phí sản xuất, thị trường, và quản lý tài chính đều có ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế, và công ty cần quản lý chúng một cách thông minh để tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh và tăng cường giá trị cho cổ đông.

Hi vọng qua bài viết này, bạn có thể hiểu hơn thế nào là lợi nhuận sau thuế, cách tính cũng như cách phân bổ lợi nhuận hợp lý để từ đó cung cấp số liệu cho chủ doanh nghiệp ra quyết định quản lý phù hợp.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Biên lợi nhuận gộp là gì? Sự khác biệt với lợi nhuận gộp

Lợi nhuận giữ lại thể hiện ở đâu trên bảng cân đối kế toán?

Tỷ suất lợi nhuận là gì? Ý nghĩa và cách tính tỷ suất lợi nhuận

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
7058
post
Đăng nhập
x