Biểu mẫu/Quy định

Đăng ký nhận tin ngay

Biểu mẫu/Quy định

Mẫu công văn đăng ký hình thức kế toán với cơ quan nhà nước

01:29 Chiều

-

27/08/2021

Công văn đăng ký hình thức kế toán không thể thiếu khi doanh nghiệp khi đi vào hoạt động. Việc đăng ký hình thức kế toán với chế độ kế toán phải phù hợp với loại hình, ngành nghề của doanh nghiệp và phải đúng mẫu quy định.

Hình thức kế toán và chế độ kế toán

Hình thức kế toán là hệ thống sổ kế toán được sử dụng để ghi chép, tổng hợp số liệu từ chứng từ gốc. Các số liệu được sắp xếp theo trình tự và phương pháp ghi chép nhất định.

Chế độ kế toán là những quy định, hướng dẫn về kế toán đối với một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể được ban hành bởi cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán ủy quyền.

Do đó, chế độ kế toán sẽ quy định về hình thức kế toán của doanh nghiệp tùy vào từng loại hình kinh doanh, quy mô của doanh nghiệp. Khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần phải đăng ký hình thức kế toán với cơ quan thuế.

Các chế độ kế toán được áp dụng hiện nay

Tùy vào loại hình, ngành nghề kinh doanh và quy mô doanh nghiệp tiến hành đăng ký các chế độ kế phù hợp. Cụ thể:

Chế độ kế toán theo Thông tư 132/2018/TT-BTC.

Thông tư 132/2018/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ. Bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Chế độ kế toán áp dụng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Áp dụng cho các đối tượng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.

Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Áp dụng với đối tượng là các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Thường sẽ áp dụng cho các doanh nghiệp lớn.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ được áp dụng quy định của Thông tư này nếu phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình. Tuy nhiên cần phải có công văn đăng ký và thực hiện kế toán nhất quán trong năm tài chính.

Chế độ kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Áp dụng cho cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập. Trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp. Áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước.

Chế độ kế toán theo Thông tư 177/2015/TT-BTC.

Áp dụng với các đối tượng là bảo hiểm tiền gửi (BHTG) tại Việt Nam. Bao gồm cả Trụ sở chính của BHTG Việt Nam và các đơn vị trực thuộc BHTG Việt Nam.

Mẫu công văn đăng ký hình thức kế toán

Công văn đăng ký hình thức kế toán không thể thiếu khi doanh nghiệp khi đi vào hoạt động.

Mẫu công văn đăng ký hình thức kế toán như sau. Tải mẫu TẠI ĐÂY

mẫu công văn đăng ký thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp

Hiện nay, nhiều công cụ giúp cập nhật quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh. Trong đó có phần mềm kế toán Kaike. Phần mềm giúp cập nhật thông tin thường xuyên về các quy định kế toán. Không chỉ hỗ trợ kế toán mà còn giúp giám đốc nắm bắt kịp thời pháp luật liên quan lĩnh vực này.

Xem thêm: Những việc kế toán cần làm khi công ty mới thành lập

Sử dụng phần mềm kế toán Kaike Free 

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia chuyển đổi số kế toán, GMO thực hiện chương trình tặng miễn phí phiên bản Kaike Free

TRẢI NGHIỆM NGAY
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
1127
post
Đăng nhập
x